Liczby po mongolskim

Liczby po mongolskim

# polski mongolski Sound
0 zero тэг
1 jeden нэг
2 dwa хоёр
3 trzy гурав
4 cztery дөрөв
5 pięć тав
6 sześć зургаа
7 siedem долоо
8 osiem найм
9 dziewięć ес
10 dziesięć арав
11 jedenaście арван нэг
12 dwanaście арван хоёр
13 trzynaście арван гурав
14 czternaście арван дөрөв
15 piętnaście арван тав
16 szesnaście арван зургаа
17 siedemnaście арван долоо
18 osiemnaście арван найм
19 dziewiętnaście арван ес
20 dwadzieścia хорь
21 dwadzieścia jeden хорин нэг
22 dwadzieścia dwa хорин хоёр
23 dwadzieścia trzy хорин гурав
24 dwadzieścia cztery хорин дөрөв
25 dwadzieścia pięć хорин тав
26 dwadzieścia sześć хорин зургаа
27 dwadzieścia siedem хорин долоо
28 dwadzieścia osiem хорин найм
29 dwadzieścia dziewięć хорин ес
30 trzydzieści гуч
31 trzydzieści jeden гуч нэг
32 trzydzieści dwa гуч хоёр
33 trzydzieści trzy гуч гурав
34 trzydzieści cztery гуч дөрөв
35 trzydzieści pięć гуч тав
36 trzydzieści sześć гуч зургаа
37 trzydzieści siedem гуч долоо
38 trzydzieści osiem гуч найм
39 trzydzieści dziewięć гуч ес
40 czterdzieści дөч
41 czterdzieści jeden дөч нэг
42 czterdzieści dwa дөч хоёр
43 czterdzieści trzy дөч гурав
44 czterdzieści cztery дөч дөрөв
45 czterdzieści pięć дөч тав
46 czterdzieści sześć дөч зургаа
47 czterdzieści siedem дөч долоо
48 czterdzieści osiem дөч найм
49 czterdzieści dziewięć дөч ес
50 pięćdziesiąt тави
51 pięćdziesiąt jeden тави нэг
52 pięćdziesiąt dwa тави хоёр
53 pięćdziesiąt trzy тави гурав
54 pięćdziesiąt cztery тави дөрөв
55 pięćdziesiąt pięć тави тав
56 pięćdziesiąt sześć тави зургаа
57 pięćdziesiąt siedem тави долоо
58 pięćdziesiąt osiem тави найм
59 pięćdziesiąt dziewięć тави ес
60 sześćdziesiąt жар
61 sześćdziesiąt jeden жар нэг
62 sześćdziesiąt dwa жар хоёр
63 sześćdziesiąt trzy жар гурав
64 sześćdziesiąt cztery жар дөрөв
65 sześćdziesiąt pięć жар тав
66 sześćdziesiąt sześć жар зургаа
67 sześćdziesiąt siedem жар долоо
68 sześćdziesiąt osiem жар найм
69 sześćdziesiąt dziewięć жар ес
70 siedemdziesiąt дал
71 siedemdziesiąt jeden дал нэг
72 siedemdziesiąt dwa дал хоёр
73 siedemdziesiąt trzy дал гурав
74 siedemdziesiąt cztery дал дөрөв
75 siedemdziesiąt pięć дал тав
76 siedemdziesiąt sześć дал зургаа
77 siedemdziesiąt siedem дал долоо
78 siedemdziesiąt osiem дал найм
79 siedemdziesiąt dziewięć дал ес
80 osiemdziesiąt ная
81 osiemdziesiąt jeden ная нэг
82 osiemdziesiąt dwa ная хоёр
83 osiemdziesiąt trzy ная гурав
84 osiemdziesiąt cztery ная дөрөв
85 osiemdziesiąt pięć ная тав
86 osiemdziesiąt sześć ная зургаа
87 osiemdziesiąt siedem ная долоо
88 osiemdziesiąt osiem ная найм
89 osiemdziesiąt dziewięć ная ес
90 dziewięćdziesiąt ер
91 dziewięćdziesiąt jeden ер нэг
92 dziewięćdziesiąt dwa ер хоёр
93 dziewięćdziesiąt trzy ер гурав
94 dziewięćdziesiąt cztery ер дөрөв
95 dziewięćdziesiąt pięć ер тав
96 dziewięćdziesiąt sześć ер зургаа
97 dziewięćdziesiąt siedem ер долоо
98 dziewięćdziesiąt osiem ер найм
99 dziewięćdziesiąt dziewięć ер ес
100 sto нэг зуу

Comments

Loading Comments