Liczby po niderlandzkim

Liczby po niderlandzkim

#polskiniderlandzkiSound
0zeronul
1jedeneen
2dwatwee
3trzydrie
4czteryvier
5pięćvijf
6sześćzes
7siedemzeven
8osiemacht
9dziewięćnegen
10dziesięćtien
11jedenaścieelf
12dwanaścietwaalf
13trzynaściedertien
14czternaścieveertien
15piętnaścievijftien
16szesnaściezestien
17siedemnaściezeventien
18osiemnaścieachttien
19dziewiętnaścienegentien
20dwadzieściatwintig
21dwadzieścia jedeneenentwintig
22dwadzieścia dwatweeëntwintig
23dwadzieścia trzydrieëntwintig
24dwadzieścia czteryvierentwintig
25dwadzieścia pięćvijfentwintig
26dwadzieścia sześćzesentwintig
27dwadzieścia siedemzevenentwintig
28dwadzieścia osiemachtentwintig
29dwadzieścia dziewięćnegenentwintig
30trzydzieścidertig
31trzydzieści jedeneenendertig
32trzydzieści dwatweeëndertig
33trzydzieści trzydrieëndertig
34trzydzieści czteryvierendertig
35trzydzieści pięćvijfendertig
36trzydzieści sześćzesendertig
37trzydzieści siedemzevenendertig
38trzydzieści osiemachtendertig
39trzydzieści dziewięćnegenendertig
40czterdzieściveertig
41czterdzieści jedeneenenveertig
42czterdzieści dwatweeënveertig
43czterdzieści trzydrieënveertig
44czterdzieści czteryvierenveertig
45czterdzieści pięćvijfenveertig
46czterdzieści sześćzesenveertig
47czterdzieści siedemzevenenveertig
48czterdzieści osiemachtenveertig
49czterdzieści dziewięćnegenenveertig
50pięćdziesiątvijftig
51pięćdziesiąt jedeneenenvijftig
52pięćdziesiąt dwatweeënvijftig
53pięćdziesiąt trzydrieënvijftig
54pięćdziesiąt czteryvierenvijftig
55pięćdziesiąt pięćvijfenvijftig
56pięćdziesiąt sześćzesenvijftig
57pięćdziesiąt siedemzevenenvijftig
58pięćdziesiąt osiemachtenvijftig
59pięćdziesiąt dziewięćnegenenvijftig
60sześćdziesiątzestig
61sześćdziesiąt jedeneenenzestig
62sześćdziesiąt dwatweeënzestig
63sześćdziesiąt trzydrieënzestig
64sześćdziesiąt czteryvierenzestig
65sześćdziesiąt pięćvijfenzestig
66sześćdziesiąt sześćzesenzestig
67sześćdziesiąt siedemzevenenzestig
68sześćdziesiąt osiemachtenzestig
69sześćdziesiąt dziewięćnegenenzestig
70siedemdziesiątzeventig
71siedemdziesiąt jedeneenenzeventig
72siedemdziesiąt dwatweeënzeventig
73siedemdziesiąt trzydrieënzeventig
74siedemdziesiąt czteryvierenzeventig
75siedemdziesiąt pięćvijfenzeventig
76siedemdziesiąt sześćzesenzeventig
77siedemdziesiąt siedemzevenenzeventig
78siedemdziesiąt osiemachtenzeventig
79siedemdziesiąt dziewięćnegenenzeventig
80osiemdziesiąttachtig
81osiemdziesiąt jedeneenentachtig
82osiemdziesiąt dwatweeëntachtig
83osiemdziesiąt trzydrieëntachtig
84osiemdziesiąt czteryvierentachtig
85osiemdziesiąt pięćvijfentachtig
86osiemdziesiąt sześćzesentachtig
87osiemdziesiąt siedemzevenentachtig
88osiemdziesiąt osiemachtentachtig
89osiemdziesiąt dziewięćnegenentachtig
90dziewięćdziesiątnegentig
91dziewięćdziesiąt jedeneenennegentig
92dziewięćdziesiąt dwatweeënnegentig
93dziewięćdziesiąt trzydrieënnegentig
94dziewięćdziesiąt czteryvierennegentig
95dziewięćdziesiąt pięćvijfennegentig
96dziewięćdziesiąt sześćzesennegentig
97dziewięćdziesiąt siedemzevenennegentig
98dziewięćdziesiąt osiemachtennegentig
99dziewięćdziesiąt dziewięćnegenennegentig
100stohonderd

Comments

Loading Comments