Liczby po niderlandzkim

Liczby po niderlandzkim

# polski niderlandzki Sound
0 zero nul
1 jeden een
2 dwa twee
3 trzy drie
4 cztery vier
5 pięć vijf
6 sześć zes
7 siedem zeven
8 osiem acht
9 dziewięć negen
10 dziesięć tien
11 jedenaście elf
12 dwanaście twaalf
13 trzynaście dertien
14 czternaście veertien
15 piętnaście vijftien
16 szesnaście zestien
17 siedemnaście zeventien
18 osiemnaście achttien
19 dziewiętnaście negentien
20 dwadzieścia twintig
21 dwadzieścia jeden eenentwintig
22 dwadzieścia dwa tweeëntwintig
23 dwadzieścia trzy drieëntwintig
24 dwadzieścia cztery vierentwintig
25 dwadzieścia pięć vijfentwintig
26 dwadzieścia sześć zesentwintig
27 dwadzieścia siedem zevenentwintig
28 dwadzieścia osiem achtentwintig
29 dwadzieścia dziewięć negenentwintig
30 trzydzieści dertig
31 trzydzieści jeden eenendertig
32 trzydzieści dwa tweeëndertig
33 trzydzieści trzy drieëndertig
34 trzydzieści cztery vierendertig
35 trzydzieści pięć vijfendertig
36 trzydzieści sześć zesendertig
37 trzydzieści siedem zevenendertig
38 trzydzieści osiem achtendertig
39 trzydzieści dziewięć negenendertig
40 czterdzieści veertig
41 czterdzieści jeden eenenveertig
42 czterdzieści dwa tweeënveertig
43 czterdzieści trzy drieënveertig
44 czterdzieści cztery vierenveertig
45 czterdzieści pięć vijfenveertig
46 czterdzieści sześć zesenveertig
47 czterdzieści siedem zevenenveertig
48 czterdzieści osiem achtenveertig
49 czterdzieści dziewięć negenenveertig
50 pięćdziesiąt vijftig
51 pięćdziesiąt jeden eenenvijftig
52 pięćdziesiąt dwa tweeënvijftig
53 pięćdziesiąt trzy drieënvijftig
54 pięćdziesiąt cztery vierenvijftig
55 pięćdziesiąt pięć vijfenvijftig
56 pięćdziesiąt sześć zesenvijftig
57 pięćdziesiąt siedem zevenenvijftig
58 pięćdziesiąt osiem achtenvijftig
59 pięćdziesiąt dziewięć negenenvijftig
60 sześćdziesiąt zestig
61 sześćdziesiąt jeden eenenzestig
62 sześćdziesiąt dwa tweeënzestig
63 sześćdziesiąt trzy drieënzestig
64 sześćdziesiąt cztery vierenzestig
65 sześćdziesiąt pięć vijfenzestig
66 sześćdziesiąt sześć zesenzestig
67 sześćdziesiąt siedem zevenenzestig
68 sześćdziesiąt osiem achtenzestig
69 sześćdziesiąt dziewięć negenenzestig
70 siedemdziesiąt zeventig
71 siedemdziesiąt jeden eenenzeventig
72 siedemdziesiąt dwa tweeënzeventig
73 siedemdziesiąt trzy drieënzeventig
74 siedemdziesiąt cztery vierenzeventig
75 siedemdziesiąt pięć vijfenzeventig
76 siedemdziesiąt sześć zesenzeventig
77 siedemdziesiąt siedem zevenenzeventig
78 siedemdziesiąt osiem achtenzeventig
79 siedemdziesiąt dziewięć negenenzeventig
80 osiemdziesiąt tachtig
81 osiemdziesiąt jeden eenentachtig
82 osiemdziesiąt dwa tweeëntachtig
83 osiemdziesiąt trzy drieëntachtig
84 osiemdziesiąt cztery vierentachtig
85 osiemdziesiąt pięć vijfentachtig
86 osiemdziesiąt sześć zesentachtig
87 osiemdziesiąt siedem zevenentachtig
88 osiemdziesiąt osiem achtentachtig
89 osiemdziesiąt dziewięć negenentachtig
90 dziewięćdziesiąt negentig
91 dziewięćdziesiąt jeden eenennegentig
92 dziewięćdziesiąt dwa tweeënnegentig
93 dziewięćdziesiąt trzy drieënnegentig
94 dziewięćdziesiąt cztery vierennegentig
95 dziewięćdziesiąt pięć vijfennegentig
96 dziewięćdziesiąt sześć zesennegentig
97 dziewięćdziesiąt siedem zevenennegentig
98 dziewięćdziesiąt osiem achtennegentig
99 dziewięćdziesiąt dziewięć negenennegentig
100 sto honderd

Comments

Loading Comments