Liczby po niemiecku

Liczby po niemiecku

# polski niemiecki Sound
0 zero Null
1 jeden Eins
2 dwa Zwei
3 trzy Drei
4 cztery Vier
5 pięć Fünf
6 sześć Sechs
7 siedem Sieben
8 osiem Acht
9 dziewięć Neun
10 dziesięć Zehn
11 jedenaście Elf
12 dwanaście Zwölf
13 trzynaście Dreizehn
14 czternaście Vierzehn
15 piętnaście Fünfzehn
16 szesnaście Sechzehn
17 siedemnaście Siebzehn
18 osiemnaście Achtzehn
19 dziewiętnaście Neunzehn
20 dwadzieścia Zwanzig
21 dwadzieścia jeden Einundzwanzig
22 dwadzieścia dwa Zweiundzwanzig
23 dwadzieścia trzy Dreiundzwanzig
24 dwadzieścia cztery Vierundzwanzig
25 dwadzieścia pięć Fϋnfundzwanzig
26 dwadzieścia sześć Sechsundzwanzig
27 dwadzieścia siedem Siebenundzwanzig
28 dwadzieścia osiem Achtundzwanzig
29 dwadzieścia dziewięć Neunundzwanzig
30 trzydzieści Dreißig
31 trzydzieści jeden Einunddreißig
32 trzydzieści dwa Zweiunddreißig
33 trzydzieści trzy Dreiunddreißig
34 trzydzieści cztery Vierunddreißig
35 trzydzieści pięć Fϋnfunddreißig
36 trzydzieści sześć Sechsunddreißig
37 trzydzieści siedem Siebenunddreißig
38 trzydzieści osiem Achtunddreißig
39 trzydzieści dziewięć Neununddreißig
40 czterdzieści Vierzig
41 czterdzieści jeden Einundvierzig
42 czterdzieści dwa Zweiundvierzig
43 czterdzieści trzy Dreiundvierzig
44 czterdzieści cztery Vierundvierzig
45 czterdzieści pięć Fϋnfundvierzig
46 czterdzieści sześć Sechsundvierzig
47 czterdzieści siedem Siebenundvierzig
48 czterdzieści osiem Achtundvierzig
49 czterdzieści dziewięć Neunundvierzig
50 pięćdziesiąt Fϋnfzig
51 pięćdziesiąt jeden Einundfϋnfzig
52 pięćdziesiąt dwa Zweiundfϋnfzig
53 pięćdziesiąt trzy Dreiundfϋnfzig
54 pięćdziesiąt cztery Vierundfϋnfzig
55 pięćdziesiąt pięć Fϋnfundfϋnfzig
56 pięćdziesiąt sześć Sechsundfϋnfzig
57 pięćdziesiąt siedem Siebenundfϋnfzig
58 pięćdziesiąt osiem Achtundfϋnfzig
59 pięćdziesiąt dziewięć Neunundfünfzig
60 sześćdziesiąt Sechzig
61 sześćdziesiąt jeden Einundsechzig
62 sześćdziesiąt dwa Zweiundsechzig
63 sześćdziesiąt trzy Dreiundsechzig
64 sześćdziesiąt cztery Vierundsechzig
65 sześćdziesiąt pięć Fϋnfundsechzig
66 sześćdziesiąt sześć Sechsundsechzig
67 sześćdziesiąt siedem Siebenundsechzig
68 sześćdziesiąt osiem Achtundsechzig
69 sześćdziesiąt dziewięć Neunundsechzig
70 siedemdziesiąt Siebzig
71 siedemdziesiąt jeden Einundsiebzig
72 siedemdziesiąt dwa Zweiundsiebzig
73 siedemdziesiąt trzy Dreiundsiebzig
74 siedemdziesiąt cztery Vierundsiebzig
75 siedemdziesiąt pięć Fϋnfundsiebzig
76 siedemdziesiąt sześć Sechsundsiebzig
77 siedemdziesiąt siedem Siebenundsiebzig
78 siedemdziesiąt osiem Achtundsiebzig
79 siedemdziesiąt dziewięć Neunundsiebzig
80 osiemdziesiąt Achtzig
81 osiemdziesiąt jeden Einundachtzig
82 osiemdziesiąt dwa Zweiundachtzig
83 osiemdziesiąt trzy Dreiundachtzig
84 osiemdziesiąt cztery Vierundachtzig
85 osiemdziesiąt pięć Fϋnfundachtzig
86 osiemdziesiąt sześć Sechsundachtzig
87 osiemdziesiąt siedem Siebenundachtzig
88 osiemdziesiąt osiem Achtundachtzig
89 osiemdziesiąt dziewięć Neunundachtzig
90 dziewięćdziesiąt Neunzig
91 dziewięćdziesiąt jeden Einundneunzig
92 dziewięćdziesiąt dwa Zweiundneunzig
93 dziewięćdziesiąt trzy Dreiundneunzig
94 dziewięćdziesiąt cztery Vierundneunzig
95 dziewięćdziesiąt pięć Fϋnfundneunzig
96 dziewięćdziesiąt sześć Sechsundneunzig
97 dziewięćdziesiąt siedem Siebenundneunzig
98 dziewięćdziesiąt osiem Achtundneunzig
99 dziewięćdziesiąt dziewięć Neunundneunzig
100 sto Hundert

Comments

Loading Comments