Liczby po niemiecku

Liczby po niemiecku

0
Null
zero
1
Eins
jeden
2
Zwei
dwa
3
Drei
trzy
4
Vier
cztery
5
Fünf
pięć
6
Sechs
sześć
7
Sieben
siedem
8
Acht
osiem
9
Neun
dziewięć
10
Zehn
dziesięć
11
Elf
jedenaście
12
Zwölf
dwanaście
13
Dreizehn
trzynaście
14
Vierzehn
czternaście
15
Fünfzehn
piętnaście
16
Sechzehn
szesnaście
17
Siebzehn
siedemnaście
18
Achtzehn
osiemnaście
19
Neunzehn
dziewiętnaście
20
Zwanzig
dwadzieścia
21
Einundzwanzig
dwadzieścia jeden
22
Zweiundzwanzig
dwadzieścia dwa
23
Dreiundzwanzig
dwadzieścia trzy
24
Vierundzwanzig
dwadzieścia cztery
25
Fϋnfundzwanzig
dwadzieścia pięć
26
Sechsundzwanzig
dwadzieścia sześć
27
Siebenundzwanzig
dwadzieścia siedem
28
Achtundzwanzig
dwadzieścia osiem
29
Neunundzwanzig
dwadzieścia dziewięć
30
Dreißig
trzydzieści
31
Einunddreißig
trzydzieści jeden
32
Zweiunddreißig
trzydzieści dwa
33
Dreiunddreißig
trzydzieści trzy
34
Vierunddreißig
trzydzieści cztery
35
Fϋnfunddreißig
trzydzieści pięć
36
Sechsunddreißig
trzydzieści sześć
37
Siebenunddreißig
trzydzieści siedem
38
Achtunddreißig
trzydzieści osiem
39
Neununddreißig
trzydzieści dziewięć
40
Vierzig
czterdzieści
41
Einundvierzig
czterdzieści jeden
42
Zweiundvierzig
czterdzieści dwa
43
Dreiundvierzig
czterdzieści trzy
44
Vierundvierzig
czterdzieści cztery
45
Fϋnfundvierzig
czterdzieści pięć
46
Sechsundvierzig
czterdzieści sześć
47
Siebenundvierzig
czterdzieści siedem
48
Achtundvierzig
czterdzieści osiem
49
Neunundvierzig
czterdzieści dziewięć
50
Fϋnfzig
pięćdziesiąt
51
Einundfϋnfzig
pięćdziesiąt jeden
52
Zweiundfϋnfzig
pięćdziesiąt dwa
53
Dreiundfϋnfzig
pięćdziesiąt trzy
54
Vierundfϋnfzig
pięćdziesiąt cztery
55
Fϋnfundfϋnfzig
pięćdziesiąt pięć
56
Sechsundfϋnfzig
pięćdziesiąt sześć
57
Siebenundfϋnfzig
pięćdziesiąt siedem
58
Achtundfϋnfzig
pięćdziesiąt osiem
59
Neunundfünfzig
pięćdziesiąt dziewięć
60
Sechzig
sześćdziesiąt
61
Einundsechzig
sześćdziesiąt jeden
62
Zweiundsechzig
sześćdziesiąt dwa
63
Dreiundsechzig
sześćdziesiąt trzy
64
Vierundsechzig
sześćdziesiąt cztery
65
Fϋnfundsechzig
sześćdziesiąt pięć
66
Sechsundsechzig
sześćdziesiąt sześć
67
Siebenundsechzig
sześćdziesiąt siedem
68
Achtundsechzig
sześćdziesiąt osiem
69
Neunundsechzig
sześćdziesiąt dziewięć
70
Siebzig
siedemdziesiąt
71
Einundsiebzig
siedemdziesiąt jeden
72
Zweiundsiebzig
siedemdziesiąt dwa
73
Dreiundsiebzig
siedemdziesiąt trzy
74
Vierundsiebzig
siedemdziesiąt cztery
75
Fϋnfundsiebzig
siedemdziesiąt pięć
76
Sechsundsiebzig
siedemdziesiąt sześć
77
Siebenundsiebzig
siedemdziesiąt siedem
78
Achtundsiebzig
siedemdziesiąt osiem
79
Neunundsiebzig
siedemdziesiąt dziewięć
80
Achtzig
osiemdziesiąt
81
Einundachtzig
osiemdziesiąt jeden
82
Zweiundachtzig
osiemdziesiąt dwa
83
Dreiundachtzig
osiemdziesiąt trzy
84
Vierundachtzig
osiemdziesiąt cztery
85
Fϋnfundachtzig
osiemdziesiąt pięć
86
Sechsundachtzig
osiemdziesiąt sześć
87
Siebenundachtzig
osiemdziesiąt siedem
88
Achtundachtzig
osiemdziesiąt osiem
89
Neunundachtzig
osiemdziesiąt dziewięć
90
Neunzig
dziewięćdziesiąt
91
Einundneunzig
dziewięćdziesiąt jeden
92
Zweiundneunzig
dziewięćdziesiąt dwa
93
Dreiundneunzig
dziewięćdziesiąt trzy
94
Vierundneunzig
dziewięćdziesiąt cztery
95
Fϋnfundneunzig
dziewięćdziesiąt pięć
96
Sechsundneunzig
dziewięćdziesiąt sześć
97
Siebenundneunzig
dziewięćdziesiąt siedem
98
Achtundneunzig
dziewięćdziesiąt osiem
99
Neunundneunzig
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
Hundert
sto

Comments

Loading Comments