Liczby po niemiecku

Liczby po niemiecku

#polskiniemieckiSound
0zeroNull
1jedenEins
2dwaZwei
3trzyDrei
4czteryVier
5pięćFünf
6sześćSechs
7siedemSieben
8osiemAcht
9dziewięćNeun
10dziesięćZehn
11jedenaścieElf
12dwanaścieZwölf
13trzynaścieDreizehn
14czternaścieVierzehn
15piętnaścieFünfzehn
16szesnaścieSechzehn
17siedemnaścieSiebzehn
18osiemnaścieAchtzehn
19dziewiętnaścieNeunzehn
20dwadzieściaZwanzig
21dwadzieścia jedenEinundzwanzig
22dwadzieścia dwaZweiundzwanzig
23dwadzieścia trzyDreiundzwanzig
24dwadzieścia czteryVierundzwanzig
25dwadzieścia pięćFϋnfundzwanzig
26dwadzieścia sześćSechsundzwanzig
27dwadzieścia siedemSiebenundzwanzig
28dwadzieścia osiemAchtundzwanzig
29dwadzieścia dziewięćNeunundzwanzig
30trzydzieściDreißig
31trzydzieści jedenEinunddreißig
32trzydzieści dwaZweiunddreißig
33trzydzieści trzyDreiunddreißig
34trzydzieści czteryVierunddreißig
35trzydzieści pięćFϋnfunddreißig
36trzydzieści sześćSechsunddreißig
37trzydzieści siedemSiebenunddreißig
38trzydzieści osiemAchtunddreißig
39trzydzieści dziewięćNeununddreißig
40czterdzieściVierzig
41czterdzieści jedenEinundvierzig
42czterdzieści dwaZweiundvierzig
43czterdzieści trzyDreiundvierzig
44czterdzieści czteryVierundvierzig
45czterdzieści pięćFϋnfundvierzig
46czterdzieści sześćSechsundvierzig
47czterdzieści siedemSiebenundvierzig
48czterdzieści osiemAchtundvierzig
49czterdzieści dziewięćNeunundvierzig
50pięćdziesiątFϋnfzig
51pięćdziesiąt jedenEinundfϋnfzig
52pięćdziesiąt dwaZweiundfϋnfzig
53pięćdziesiąt trzyDreiundfϋnfzig
54pięćdziesiąt czteryVierundfϋnfzig
55pięćdziesiąt pięćFϋnfundfϋnfzig
56pięćdziesiąt sześćSechsundfϋnfzig
57pięćdziesiąt siedemSiebenundfϋnfzig
58pięćdziesiąt osiemAchtundfϋnfzig
59pięćdziesiąt dziewięćNeunundfünfzig
60sześćdziesiątSechzig
61sześćdziesiąt jedenEinundsechzig
62sześćdziesiąt dwaZweiundsechzig
63sześćdziesiąt trzyDreiundsechzig
64sześćdziesiąt czteryVierundsechzig
65sześćdziesiąt pięćFϋnfundsechzig
66sześćdziesiąt sześćSechsundsechzig
67sześćdziesiąt siedemSiebenundsechzig
68sześćdziesiąt osiemAchtundsechzig
69sześćdziesiąt dziewięćNeunundsechzig
70siedemdziesiątSiebzig
71siedemdziesiąt jedenEinundsiebzig
72siedemdziesiąt dwaZweiundsiebzig
73siedemdziesiąt trzyDreiundsiebzig
74siedemdziesiąt czteryVierundsiebzig
75siedemdziesiąt pięćFϋnfundsiebzig
76siedemdziesiąt sześćSechsundsiebzig
77siedemdziesiąt siedemSiebenundsiebzig
78siedemdziesiąt osiemAchtundsiebzig
79siedemdziesiąt dziewięćNeunundsiebzig
80osiemdziesiątAchtzig
81osiemdziesiąt jedenEinundachtzig
82osiemdziesiąt dwaZweiundachtzig
83osiemdziesiąt trzyDreiundachtzig
84osiemdziesiąt czteryVierundachtzig
85osiemdziesiąt pięćFϋnfundachtzig
86osiemdziesiąt sześćSechsundachtzig
87osiemdziesiąt siedemSiebenundachtzig
88osiemdziesiąt osiemAchtundachtzig
89osiemdziesiąt dziewięćNeunundachtzig
90dziewięćdziesiątNeunzig
91dziewięćdziesiąt jedenEinundneunzig
92dziewięćdziesiąt dwaZweiundneunzig
93dziewięćdziesiąt trzyDreiundneunzig
94dziewięćdziesiąt czteryVierundneunzig
95dziewięćdziesiąt pięćFϋnfundneunzig
96dziewięćdziesiąt sześćSechsundneunzig
97dziewięćdziesiąt siedemSiebenundneunzig
98dziewięćdziesiąt osiemAchtundneunzig
99dziewięćdziesiąt dziewięćNeunundneunzig
100stoHundert

Comments

Loading Comments