Liczby po norweskim

Liczby po norweskim

0
null
zero
1
én
jeden
2
to
dwa
3
tre
trzy
4
fire
cztery
5
fem
pięć
6
seks
sześć
7
sju
siedem
8
åtte
osiem
9
ni
dziewięć
10
ti
dziesięć
11
elleve
jedenaście
12
tolv
dwanaście
13
tretten
trzynaście
14
fjorten
czternaście
15
femten
piętnaście
16
seksten
szesnaście
17
sytten
siedemnaście
18
atten
osiemnaście
19
nitten
dziewiętnaście
20
tjue
dwadzieścia
21
tjueén / én og tyve
dwadzieścia jeden
22
tjueto
dwadzieścia dwa
23
tjuetre
dwadzieścia trzy
24
tjuefire
dwadzieścia cztery
25
tjuefem
dwadzieścia pięć
26
tjueseks
dwadzieścia sześć
27
tjuesju
dwadzieścia siedem
28
tjueåtte
dwadzieścia osiem
29
tjueni
dwadzieścia dziewięć
30
tretti
trzydzieści
31
trettien
trzydzieści jeden
32
trettito
trzydzieści dwa
33
trettitre
trzydzieści trzy
34
trettifire
trzydzieści cztery
35
trettifem
trzydzieści pięć
36
trettiseks
trzydzieści sześć
37
trettisju
trzydzieści siedem
38
trettiåtte
trzydzieści osiem
39
trettini
trzydzieści dziewięć
40
førti
czterdzieści
41
førtien
czterdzieści jeden
42
førtito
czterdzieści dwa
43
førtitre
czterdzieści trzy
44
førtifire
czterdzieści cztery
45
førtifem
czterdzieści pięć
46
førtiseks
czterdzieści sześć
47
førtisju
czterdzieści siedem
48
førtiåtte
czterdzieści osiem
49
førtini / ni og førti
czterdzieści dziewięć
50
femti
pięćdziesiąt
51
femtién / en og femti
pięćdziesiąt jeden
52
femtito
pięćdziesiąt dwa
53
femtitre
pięćdziesiąt trzy
54
femtifire
pięćdziesiąt cztery
55
femtifem
pięćdziesiąt pięć
56
femtiseks
pięćdziesiąt sześć
57
femtisju
pięćdziesiąt siedem
58
femtiåtte
pięćdziesiąt osiem
59
femtini
pięćdziesiąt dziewięć
60
seksti
sześćdziesiąt
61
sekstien
sześćdziesiąt jeden
62
sekstito
sześćdziesiąt dwa
63
sekstitre
sześćdziesiąt trzy
64
sekstifire
sześćdziesiąt cztery
65
sekstifem
sześćdziesiąt pięć
66
sekstiseks
sześćdziesiąt sześć
67
sekstisju
sześćdziesiąt siedem
68
sekstiåtte
sześćdziesiąt osiem
69
sekstini
sześćdziesiąt dziewięć
70
sytti
siedemdziesiąt
71
syttien
siedemdziesiąt jeden
72
syttito
siedemdziesiąt dwa
73
syttitre
siedemdziesiąt trzy
74
syttifire
siedemdziesiąt cztery
75
syttifem
siedemdziesiąt pięć
76
syttiseks
siedemdziesiąt sześć
77
syttisju
siedemdziesiąt siedem
78
syttiåtte
siedemdziesiąt osiem
79
syttini
siedemdziesiąt dziewięć
80
åtti
osiemdziesiąt
81
åttien
osiemdziesiąt jeden
82
åttito
osiemdziesiąt dwa
83
åttitre
osiemdziesiąt trzy
84
åttifire
osiemdziesiąt cztery
85
åttifem
osiemdziesiąt pięć
86
åttiseks
osiemdziesiąt sześć
87
åttisju
osiemdziesiąt siedem
88
åttiåtte
osiemdziesiąt osiem
89
åttini
osiemdziesiąt dziewięć
90
nitti
dziewięćdziesiąt
91
nittien
dziewięćdziesiąt jeden
92
nittito
dziewięćdziesiąt dwa
93
nittitre
dziewięćdziesiąt trzy
94
nittifire
dziewięćdziesiąt cztery
95
nittifem
dziewięćdziesiąt pięć
96
nittiseks
dziewięćdziesiąt sześć
97
nittisju / syv og nitti
dziewięćdziesiąt siedem
98
nittiåtte
dziewięćdziesiąt osiem
99
nittini / ni og nitti
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
hundre
sto

Comments

Loading Comments