Liczby po perskim

Liczby po perskim

#polskiperskiSound
0zeroصفر-
1jedenیک-
2dwaدو-
3trzyسه-
4czteryچهار-
5pięćپنج-
6sześćشش-
7siedemهفت-
8osiemهشت-
9dziewięćنه-
10dziesięćده-
11jedenaścieیازده-
12dwanaścieدوازده-
13trzynaścieسیزده-
14czternaścieچهارده-
15piętnaścieپانزده-
16szesnaścieشانزده-
17siedemnaścieهفده-
18osiemnaścieهجده-
19dziewiętnaścieنوزده-
20dwadzieściaبیست-
21dwadzieścia jedenبیست و یک-
22dwadzieścia dwaبیست و دو-
23dwadzieścia trzyبیست و سه-
24dwadzieścia czteryبیست و چهار-
25dwadzieścia pięćبیست و پنج-
26dwadzieścia sześćبیست و شش-
27dwadzieścia siedemبیست و هفت-
28dwadzieścia osiemبیست و هشت-
29dwadzieścia dziewięćبیست و نه-
30trzydzieściسی-
31trzydzieści jedenسی و یک-
32trzydzieści dwaسی و دو-
33trzydzieści trzyسی و سه-
34trzydzieści czteryسی و چهار-
35trzydzieści pięćسی و پنج-
36trzydzieści sześćسی و شش-
37trzydzieści siedemسی و هفت-
38trzydzieści osiemسی و هشت-
39trzydzieści dziewięćسی و نه-
40czterdzieściچهل-
41czterdzieści jedenچهل و یک-
42czterdzieści dwaچهل و دو-
43czterdzieści trzyچهل و سه-
44czterdzieści czteryچهل و چهار-
45czterdzieści pięćچهل و پنج-
46czterdzieści sześćچهل و شش-
47czterdzieści siedemچهل و هفت-
48czterdzieści osiemچهل و هشت-
49czterdzieści dziewięćچهل و نه-
50pięćdziesiątپنجاه-
51pięćdziesiąt jedenپنجاه و یک-
52pięćdziesiąt dwaپنجاه و دو-
53pięćdziesiąt trzyپنجاه و سه-
54pięćdziesiąt czteryپنجاه و چهار-
55pięćdziesiąt pięćپنجاه و پنج-
56pięćdziesiąt sześćپنجاه و شش-
57pięćdziesiąt siedemپنجاه و هفت-
58pięćdziesiąt osiemپنجاه و هشت-
59pięćdziesiąt dziewięćپنجاه و نه-
60sześćdziesiątشصت-
61sześćdziesiąt jedenشصت و یک-
62sześćdziesiąt dwaشصت و دو-
63sześćdziesiąt trzyشصت و سه-
64sześćdziesiąt czteryشصت و چهار-
65sześćdziesiąt pięćشصت و پنج-
66sześćdziesiąt sześćشصت و شش-
67sześćdziesiąt siedemشصت و هفت-
68sześćdziesiąt osiemشصت و هشت-
69sześćdziesiąt dziewięćشصت و نه-
70siedemdziesiątهفتاد-
71siedemdziesiąt jedenهفتاد و یک-
72siedemdziesiąt dwaهفتادودو-
73siedemdziesiąt trzyهفتاد و سه-
74siedemdziesiąt czteryهفتاد و چهار-
75siedemdziesiąt pięćهفتاد و پنج-
76siedemdziesiąt sześćهفتاد و شش-
77siedemdziesiąt siedemهفتاد و هفت-
78siedemdziesiąt osiemهفتاد و هشت-
79siedemdziesiąt dziewięćهفتاد و نه-
80osiemdziesiątهشتاد-
81osiemdziesiąt jedenهشتاد و یک-
82osiemdziesiąt dwaهشتاد و دو-
83osiemdziesiąt trzyهشتاد و سه-
84osiemdziesiąt czteryهشتاد و چهار-
85osiemdziesiąt pięćهشتاد و پنج-
86osiemdziesiąt sześćهشتاد و شش-
87osiemdziesiąt siedemهشتاد و هفت-
88osiemdziesiąt osiemهشتاد و هشت-
89osiemdziesiąt dziewięćهشتاد و نه-
90dziewięćdziesiątنود-
91dziewięćdziesiąt jedenنود و یک-
92dziewięćdziesiąt dwaنود و دو-
93dziewięćdziesiąt trzyنود و سه-
94dziewięćdziesiąt czteryنود و چهار-
95dziewięćdziesiąt pięćنود و پنج-
96dziewięćdziesiąt sześćنود و شش-
97dziewięćdziesiąt siedemنود و هفت-
98dziewięćdziesiąt osiemنود و هشت-
99dziewięćdziesiąt dziewięćنود و نه-
100stoصد-

Comments

Loading Comments