Liczby po perskim

Liczby po perskim

# polski perski Sound
0 zero صفر
1 jeden یک
2 dwa دو
3 trzy سه
4 cztery چهار
5 pięć پنج
6 sześć شش
7 siedem هفت
8 osiem هشت
9 dziewięć نه
10 dziesięć ده
11 jedenaście یازده
12 dwanaście دوازده
13 trzynaście سیزده
14 czternaście چهارده
15 piętnaście پانزده
16 szesnaście شانزده
17 siedemnaście هفده
18 osiemnaście هجده
19 dziewiętnaście نوزده
20 dwadzieścia بیست
21 dwadzieścia jeden بیست و یک
22 dwadzieścia dwa بیست و دو
23 dwadzieścia trzy بیست و سه
24 dwadzieścia cztery بیست و چهار
25 dwadzieścia pięć بیست و پنج
26 dwadzieścia sześć بیست و شش
27 dwadzieścia siedem بیست و هفت
28 dwadzieścia osiem بیست و هشت
29 dwadzieścia dziewięć بیست و نه
30 trzydzieści سی
31 trzydzieści jeden سی و یک
32 trzydzieści dwa سی و دو
33 trzydzieści trzy سی و سه
34 trzydzieści cztery سی و چهار
35 trzydzieści pięć سی و پنج
36 trzydzieści sześć سی و شش
37 trzydzieści siedem سی و هفت
38 trzydzieści osiem سی و هشت
39 trzydzieści dziewięć سی و نه
40 czterdzieści چهل
41 czterdzieści jeden چهل و یک
42 czterdzieści dwa چهل و دو
43 czterdzieści trzy چهل و سه
44 czterdzieści cztery چهل و چهار
45 czterdzieści pięć چهل و پنج
46 czterdzieści sześć چهل و شش
47 czterdzieści siedem چهل و هفت
48 czterdzieści osiem چهل و هشت
49 czterdzieści dziewięć چهل و نه
50 pięćdziesiąt پنجاه
51 pięćdziesiąt jeden پنجاه و یک
52 pięćdziesiąt dwa پنجاه و دو
53 pięćdziesiąt trzy پنجاه و سه
54 pięćdziesiąt cztery پنجاه و چهار
55 pięćdziesiąt pięć پنجاه و پنج
56 pięćdziesiąt sześć پنجاه و شش
57 pięćdziesiąt siedem پنجاه و هفت
58 pięćdziesiąt osiem پنجاه و هشت
59 pięćdziesiąt dziewięć پنجاه و نه
60 sześćdziesiąt شصت
61 sześćdziesiąt jeden شصت و یک
62 sześćdziesiąt dwa شصت و دو
63 sześćdziesiąt trzy شصت و سه
64 sześćdziesiąt cztery شصت و چهار
65 sześćdziesiąt pięć شصت و پنج
66 sześćdziesiąt sześć شصت و شش
67 sześćdziesiąt siedem شصت و هفت
68 sześćdziesiąt osiem شصت و هشت
69 sześćdziesiąt dziewięć شصت و نه
70 siedemdziesiąt هفتاد
71 siedemdziesiąt jeden هفتاد و یک
72 siedemdziesiąt dwa هفتادودو
73 siedemdziesiąt trzy هفتاد و سه
74 siedemdziesiąt cztery هفتاد و چهار
75 siedemdziesiąt pięć هفتاد و پنج
76 siedemdziesiąt sześć هفتاد و شش
77 siedemdziesiąt siedem هفتاد و هفت
78 siedemdziesiąt osiem هفتاد و هشت
79 siedemdziesiąt dziewięć هفتاد و نه
80 osiemdziesiąt هشتاد
81 osiemdziesiąt jeden هشتاد و یک
82 osiemdziesiąt dwa هشتاد و دو
83 osiemdziesiąt trzy هشتاد و سه
84 osiemdziesiąt cztery هشتاد و چهار
85 osiemdziesiąt pięć هشتاد و پنج
86 osiemdziesiąt sześć هشتاد و شش
87 osiemdziesiąt siedem هشتاد و هفت
88 osiemdziesiąt osiem هشتاد و هشت
89 osiemdziesiąt dziewięć هشتاد و نه
90 dziewięćdziesiąt نود
91 dziewięćdziesiąt jeden نود و یک
92 dziewięćdziesiąt dwa نود و دو
93 dziewięćdziesiąt trzy نود و سه
94 dziewięćdziesiąt cztery نود و چهار
95 dziewięćdziesiąt pięć نود و پنج
96 dziewięćdziesiąt sześć نود و شش
97 dziewięćdziesiąt siedem نود و هفت
98 dziewięćdziesiąt osiem نود و هشت
99 dziewięćdziesiąt dziewięć نود و نه
100 sto صد

Comments

Loading Comments