Liczby po polskim

Liczby po polskim

0
zero
zero
1
jeden
jeden
2
dwa
dwa
3
trzy
trzy
4
cztery
cztery
5
pięć
pięć
6
sześć
sześć
7
siedem
siedem
8
osiem
osiem
9
dziewięć
dziewięć
10
dziesięć
dziesięć
11
jedenaście
jedenaście
12
dwanaście
dwanaście
13
trzynaście
trzynaście
14
czternaście
czternaście
15
piętnaście
piętnaście
16
szesnaście
szesnaście
17
siedemnaście
siedemnaście
18
osiemnaście
osiemnaście
19
dziewiętnaście
dziewiętnaście
20
dwadzieścia
dwadzieścia
21
dwadzieścia jeden
dwadzieścia jeden
22
dwadzieścia dwa
dwadzieścia dwa
23
dwadzieścia trzy
dwadzieścia trzy
24
dwadzieścia cztery
dwadzieścia cztery
25
dwadzieścia pięć
dwadzieścia pięć
26
dwadzieścia sześć
dwadzieścia sześć
27
dwadzieścia siedem
dwadzieścia siedem
28
dwadzieścia osiem
dwadzieścia osiem
29
dwadzieścia dziewięć
dwadzieścia dziewięć
30
trzydzieści
trzydzieści
31
trzydzieści jeden
trzydzieści jeden
32
trzydzieści dwa
trzydzieści dwa
33
trzydzieści trzy
trzydzieści trzy
34
trzydzieści cztery
trzydzieści cztery
35
trzydzieści pięć
trzydzieści pięć
36
trzydzieści sześć
trzydzieści sześć
37
trzydzieści siedem
trzydzieści siedem
38
trzydzieści osiem
trzydzieści osiem
39
trzydzieści dziewięć
trzydzieści dziewięć
40
czterdzieści
czterdzieści
41
czterdzieści jeden
czterdzieści jeden
42
czterdzieści dwa
czterdzieści dwa
43
czterdzieści trzy
czterdzieści trzy
44
czterdzieści cztery
czterdzieści cztery
45
czterdzieści pięć
czterdzieści pięć
46
czterdzieści sześć
czterdzieści sześć
47
czterdzieści siedem
czterdzieści siedem
48
czterdzieści osiem
czterdzieści osiem
49
czterdzieści dziewięć
czterdzieści dziewięć
50
pięćdziesiąt
pięćdziesiąt
51
pięćdziesiąt jeden
pięćdziesiąt jeden
52
pięćdziesiąt dwa
pięćdziesiąt dwa
53
pięćdziesiąt trzy
pięćdziesiąt trzy
54
pięćdziesiąt cztery
pięćdziesiąt cztery
55
pięćdziesiąt pięć
pięćdziesiąt pięć
56
pięćdziesiąt sześć
pięćdziesiąt sześć
57
pięćdziesiąt siedem
pięćdziesiąt siedem
58
pięćdziesiąt osiem
pięćdziesiąt osiem
59
pięćdziesiąt dziewięć
pięćdziesiąt dziewięć
60
sześćdziesiąt
sześćdziesiąt
61
sześćdziesiąt jeden
sześćdziesiąt jeden
62
sześćdziesiąt dwa
sześćdziesiąt dwa
63
sześćdziesiąt trzy
sześćdziesiąt trzy
64
sześćdziesiąt cztery
sześćdziesiąt cztery
65
sześćdziesiąt pięć
sześćdziesiąt pięć
66
sześćdziesiąt sześć
sześćdziesiąt sześć
67
sześćdziesiąt siedem
sześćdziesiąt siedem
68
sześćdziesiąt osiem
sześćdziesiąt osiem
69
sześćdziesiąt dziewięć
sześćdziesiąt dziewięć
70
siedemdziesiąt
siedemdziesiąt
71
siedemdziesiąt jeden
siedemdziesiąt jeden
72
siedemdziesiąt dwa
siedemdziesiąt dwa
73
siedemdziesiąt trzy
siedemdziesiąt trzy
74
siedemdziesiąt cztery
siedemdziesiąt cztery
75
siedemdziesiąt pięć
siedemdziesiąt pięć
76
siedemdziesiąt sześć
siedemdziesiąt sześć
77
siedemdziesiąt siedem
siedemdziesiąt siedem
78
siedemdziesiąt osiem
siedemdziesiąt osiem
79
siedemdziesiąt dziewięć
siedemdziesiąt dziewięć
80
osiemdziesiąt
osiemdziesiąt
81
osiemdziesiąt jeden
osiemdziesiąt jeden
82
osiemdziesiąt dwa
osiemdziesiąt dwa
83
osiemdziesiąt trzy
osiemdziesiąt trzy
84
osiemdziesiąt cztery
osiemdziesiąt cztery
85
osiemdziesiąt pięć
osiemdziesiąt pięć
86
osiemdziesiąt sześć
osiemdziesiąt sześć
87
osiemdziesiąt siedem
osiemdziesiąt siedem
88
osiemdziesiąt osiem
osiemdziesiąt osiem
89
osiemdziesiąt dziewięć
osiemdziesiąt dziewięć
90
dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiąt
91
dziewięćdziesiąt jeden
dziewięćdziesiąt jeden
92
dziewięćdziesiąt dwa
dziewięćdziesiąt dwa
93
dziewięćdziesiąt trzy
dziewięćdziesiąt trzy
94
dziewięćdziesiąt cztery
dziewięćdziesiąt cztery
95
dziewięćdziesiąt pięć
dziewięćdziesiąt pięć
96
dziewięćdziesiąt sześć
dziewięćdziesiąt sześć
97
dziewięćdziesiąt siedem
dziewięćdziesiąt siedem
98
dziewięćdziesiąt osiem
dziewięćdziesiąt osiem
99
dziewięćdziesiąt dziewięć
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
sto
sto

Comments

Loading Comments