Liczby po portugalskim

Liczby po portugalskim

0
Zero
zero
1
Um
jeden
2
Dois
dwa
3
Três
trzy
4
Quatro
cztery
5
Cinco
pięć
6
Seis
sześć
7
Sete
siedem
8
Oito
osiem
9
Nove
dziewięć
10
Dez
dziesięć
11
Onze
jedenaście
12
Doze
dwanaście
13
Treze
trzynaście
14
Catorze
czternaście
15
Quinze
piętnaście
16
Dezasseis
szesnaście
17
Dezassete
siedemnaście
18
Dezoito
osiemnaście
19
Dezanove
dziewiętnaście
20
Vinte
dwadzieścia
21
Vinte e um
dwadzieścia jeden
22
Vinte e dois
dwadzieścia dwa
23
Vinte e três
dwadzieścia trzy
24
Vinte e quatro
dwadzieścia cztery
25
Vinte e cinco
dwadzieścia pięć
26
Vinte e seis
dwadzieścia sześć
27
Vinte e sete
dwadzieścia siedem
28
Vinte e oito
dwadzieścia osiem
29
Vinte e nove
dwadzieścia dziewięć
30
Trinta
trzydzieści
31
Trinta e um
trzydzieści jeden
32
Trinta e dois
trzydzieści dwa
33
Trinta e três
trzydzieści trzy
34
Trinta e quatro
trzydzieści cztery
35
Trinta e cinco
trzydzieści pięć
36
Trinta e seis
trzydzieści sześć
37
Trinta e sete
trzydzieści siedem
38
Trinta e oito
trzydzieści osiem
39
Trinta e nove
trzydzieści dziewięć
40
Quarenta
czterdzieści
41
Quarenta e um
czterdzieści jeden
42
Quarenta e dois
czterdzieści dwa
43
Quarenta e três
czterdzieści trzy
44
Quarenta e quatro
czterdzieści cztery
45
Quarenta e cinco
czterdzieści pięć
46
Quarenta e seis
czterdzieści sześć
47
Quarenta e sete
czterdzieści siedem
48
Quarenta e oito
czterdzieści osiem
49
Quarenta e nove
czterdzieści dziewięć
50
Cinquenta
pięćdziesiąt
51
Cinquenta e um
pięćdziesiąt jeden
52
Cinquenta e dois
pięćdziesiąt dwa
53
Cinquenta e três
pięćdziesiąt trzy
54
Cinquenta e quatro
pięćdziesiąt cztery
55
Cinquenta e cinco
pięćdziesiąt pięć
56
Cinquenta e seis
pięćdziesiąt sześć
57
Cinquenta e sete
pięćdziesiąt siedem
58
Cinquenta e oito
pięćdziesiąt osiem
59
Cinquenta e nove
pięćdziesiąt dziewięć
60
Sessenta
sześćdziesiąt
61
Sessenta e um
sześćdziesiąt jeden
62
Sessenta e dois
sześćdziesiąt dwa
63
Sessenta e três
sześćdziesiąt trzy
64
Sessenta e quatro
sześćdziesiąt cztery
65
Sessenta e cinco
sześćdziesiąt pięć
66
Sessenta e seis
sześćdziesiąt sześć
67
Sessenta e sete
sześćdziesiąt siedem
68
Sessenta e oito
sześćdziesiąt osiem
69
Sessenta e nove
sześćdziesiąt dziewięć
70
Setenta
siedemdziesiąt
71
Setenta e um
siedemdziesiąt jeden
72
Setenta e dois
siedemdziesiąt dwa
73
Setenta e três
siedemdziesiąt trzy
74
Setenta e quatro
siedemdziesiąt cztery
75
Setenta e cinco
siedemdziesiąt pięć
76
Setenta e seis
siedemdziesiąt sześć
77
Setenta e sete
siedemdziesiąt siedem
78
Setenta e oito
siedemdziesiąt osiem
79
Setenta e nove
siedemdziesiąt dziewięć
80
Oitenta
osiemdziesiąt
81
Oitenta e um
osiemdziesiąt jeden
82
Oitenta e dois
osiemdziesiąt dwa
83
Oitenta e três
osiemdziesiąt trzy
84
Oitenta e quatro
osiemdziesiąt cztery
85
Oitenta e cinco
osiemdziesiąt pięć
86
Oitenta e seis
osiemdziesiąt sześć
87
Oitenta e sete
osiemdziesiąt siedem
88
Oitenta e oito
osiemdziesiąt osiem
89
Oitenta e nove
osiemdziesiąt dziewięć
90
Noventa
dziewięćdziesiąt
91
Noventa e um
dziewięćdziesiąt jeden
92
Noventa e dois
dziewięćdziesiąt dwa
93
Noventa e três
dziewięćdziesiąt trzy
94
Noventa e quatro
dziewięćdziesiąt cztery
95
Noventa e cinco
dziewięćdziesiąt pięć
96
Noventa e seis
dziewięćdziesiąt sześć
97
Noventa e sete
dziewięćdziesiąt siedem
98
Noventa e oito
dziewięćdziesiąt osiem
99
Noventa e nove
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
Cem
sto

Comments

Loading Comments