Liczby po portugalskim

Liczby po portugalskim

#polskiportugalskiSound
0zeroZero
1jedenUm
2dwaDois
3trzyTrês
4czteryQuatro
5pięćCinco
6sześćSeis
7siedemSete
8osiemOito
9dziewięćNove
10dziesięćDez
11jedenaścieOnze
12dwanaścieDoze
13trzynaścieTreze
14czternaścieCatorze
15piętnaścieQuinze
16szesnaścieDezasseis
17siedemnaścieDezassete
18osiemnaścieDezoito
19dziewiętnaścieDezanove
20dwadzieściaVinte
21dwadzieścia jedenVinte e um
22dwadzieścia dwaVinte e dois
23dwadzieścia trzyVinte e três
24dwadzieścia czteryVinte e quatro
25dwadzieścia pięćVinte e cinco
26dwadzieścia sześćVinte e seis
27dwadzieścia siedemVinte e sete
28dwadzieścia osiemVinte e oito
29dwadzieścia dziewięćVinte e nove
30trzydzieściTrinta
31trzydzieści jedenTrinta e um
32trzydzieści dwaTrinta e dois
33trzydzieści trzyTrinta e três
34trzydzieści czteryTrinta e quatro
35trzydzieści pięćTrinta e cinco
36trzydzieści sześćTrinta e seis
37trzydzieści siedemTrinta e sete
38trzydzieści osiemTrinta e oito
39trzydzieści dziewięćTrinta e nove
40czterdzieściQuarenta
41czterdzieści jedenQuarenta e um
42czterdzieści dwaQuarenta e dois
43czterdzieści trzyQuarenta e três
44czterdzieści czteryQuarenta e quatro
45czterdzieści pięćQuarenta e cinco
46czterdzieści sześćQuarenta e seis
47czterdzieści siedemQuarenta e sete
48czterdzieści osiemQuarenta e oito
49czterdzieści dziewięćQuarenta e nove
50pięćdziesiątCinquenta
51pięćdziesiąt jedenCinquenta e um
52pięćdziesiąt dwaCinquenta e dois
53pięćdziesiąt trzyCinquenta e três
54pięćdziesiąt czteryCinquenta e quatro
55pięćdziesiąt pięćCinquenta e cinco
56pięćdziesiąt sześćCinquenta e seis
57pięćdziesiąt siedemCinquenta e sete
58pięćdziesiąt osiemCinquenta e oito
59pięćdziesiąt dziewięćCinquenta e nove
60sześćdziesiątSessenta
61sześćdziesiąt jedenSessenta e um
62sześćdziesiąt dwaSessenta e dois
63sześćdziesiąt trzySessenta e três
64sześćdziesiąt czterySessenta e quatro
65sześćdziesiąt pięćSessenta e cinco
66sześćdziesiąt sześćSessenta e seis
67sześćdziesiąt siedemSessenta e sete
68sześćdziesiąt osiemSessenta e oito
69sześćdziesiąt dziewięćSessenta e nove
70siedemdziesiątSetenta
71siedemdziesiąt jedenSetenta e um
72siedemdziesiąt dwaSetenta e dois
73siedemdziesiąt trzySetenta e três
74siedemdziesiąt czterySetenta e quatro
75siedemdziesiąt pięćSetenta e cinco
76siedemdziesiąt sześćSetenta e seis
77siedemdziesiąt siedemSetenta e sete
78siedemdziesiąt osiemSetenta e oito
79siedemdziesiąt dziewięćSetenta e nove
80osiemdziesiątOitenta
81osiemdziesiąt jedenOitenta e um
82osiemdziesiąt dwaOitenta e dois
83osiemdziesiąt trzyOitenta e três
84osiemdziesiąt czteryOitenta e quatro
85osiemdziesiąt pięćOitenta e cinco
86osiemdziesiąt sześćOitenta e seis
87osiemdziesiąt siedemOitenta e sete
88osiemdziesiąt osiemOitenta e oito
89osiemdziesiąt dziewięćOitenta e nove
90dziewięćdziesiątNoventa
91dziewięćdziesiąt jedenNoventa e um
92dziewięćdziesiąt dwaNoventa e dois
93dziewięćdziesiąt trzyNoventa e três
94dziewięćdziesiąt czteryNoventa e quatro
95dziewięćdziesiąt pięćNoventa e cinco
96dziewięćdziesiąt sześćNoventa e seis
97dziewięćdziesiąt siedemNoventa e sete
98dziewięćdziesiąt osiemNoventa e oito
99dziewięćdziesiąt dziewięćNoventa e nove
100stoCem

Comments

Loading Comments