Liczby po portugalskim

Liczby po portugalskim

# polski portugalski Sound
0 zero Zero
1 jeden Um
2 dwa Dois
3 trzy Três
4 cztery Quatro
5 pięć Cinco
6 sześć Seis
7 siedem Sete
8 osiem Oito
9 dziewięć Nove
10 dziesięć Dez
11 jedenaście Onze
12 dwanaście Doze
13 trzynaście Treze
14 czternaście Catorze
15 piętnaście Quinze
16 szesnaście Dezasseis
17 siedemnaście Dezassete
18 osiemnaście Dezoito
19 dziewiętnaście Dezanove
20 dwadzieścia Vinte
21 dwadzieścia jeden Vinte e um
22 dwadzieścia dwa Vinte e dois
23 dwadzieścia trzy Vinte e três
24 dwadzieścia cztery Vinte e quatro
25 dwadzieścia pięć Vinte e cinco
26 dwadzieścia sześć Vinte e seis
27 dwadzieścia siedem Vinte e sete
28 dwadzieścia osiem Vinte e oito
29 dwadzieścia dziewięć Vinte e nove
30 trzydzieści Trinta
31 trzydzieści jeden Trinta e um
32 trzydzieści dwa Trinta e dois
33 trzydzieści trzy Trinta e três
34 trzydzieści cztery Trinta e quatro
35 trzydzieści pięć Trinta e cinco
36 trzydzieści sześć Trinta e seis
37 trzydzieści siedem Trinta e sete
38 trzydzieści osiem Trinta e oito
39 trzydzieści dziewięć Trinta e nove
40 czterdzieści Quarenta
41 czterdzieści jeden Quarenta e um
42 czterdzieści dwa Quarenta e dois
43 czterdzieści trzy Quarenta e três
44 czterdzieści cztery Quarenta e quatro
45 czterdzieści pięć Quarenta e cinco
46 czterdzieści sześć Quarenta e seis
47 czterdzieści siedem Quarenta e sete
48 czterdzieści osiem Quarenta e oito
49 czterdzieści dziewięć Quarenta e nove
50 pięćdziesiąt Cinquenta
51 pięćdziesiąt jeden Cinquenta e um
52 pięćdziesiąt dwa Cinquenta e dois
53 pięćdziesiąt trzy Cinquenta e três
54 pięćdziesiąt cztery Cinquenta e quatro
55 pięćdziesiąt pięć Cinquenta e cinco
56 pięćdziesiąt sześć Cinquenta e seis
57 pięćdziesiąt siedem Cinquenta e sete
58 pięćdziesiąt osiem Cinquenta e oito
59 pięćdziesiąt dziewięć Cinquenta e nove
60 sześćdziesiąt Sessenta
61 sześćdziesiąt jeden Sessenta e um
62 sześćdziesiąt dwa Sessenta e dois
63 sześćdziesiąt trzy Sessenta e três
64 sześćdziesiąt cztery Sessenta e quatro
65 sześćdziesiąt pięć Sessenta e cinco
66 sześćdziesiąt sześć Sessenta e seis
67 sześćdziesiąt siedem Sessenta e sete
68 sześćdziesiąt osiem Sessenta e oito
69 sześćdziesiąt dziewięć Sessenta e nove
70 siedemdziesiąt Setenta
71 siedemdziesiąt jeden Setenta e um
72 siedemdziesiąt dwa Setenta e dois
73 siedemdziesiąt trzy Setenta e três
74 siedemdziesiąt cztery Setenta e quatro
75 siedemdziesiąt pięć Setenta e cinco
76 siedemdziesiąt sześć Setenta e seis
77 siedemdziesiąt siedem Setenta e sete
78 siedemdziesiąt osiem Setenta e oito
79 siedemdziesiąt dziewięć Setenta e nove
80 osiemdziesiąt Oitenta
81 osiemdziesiąt jeden Oitenta e um
82 osiemdziesiąt dwa Oitenta e dois
83 osiemdziesiąt trzy Oitenta e três
84 osiemdziesiąt cztery Oitenta e quatro
85 osiemdziesiąt pięć Oitenta e cinco
86 osiemdziesiąt sześć Oitenta e seis
87 osiemdziesiąt siedem Oitenta e sete
88 osiemdziesiąt osiem Oitenta e oito
89 osiemdziesiąt dziewięć Oitenta e nove
90 dziewięćdziesiąt Noventa
91 dziewięćdziesiąt jeden Noventa e um
92 dziewięćdziesiąt dwa Noventa e dois
93 dziewięćdziesiąt trzy Noventa e três
94 dziewięćdziesiąt cztery Noventa e quatro
95 dziewięćdziesiąt pięć Noventa e cinco
96 dziewięćdziesiąt sześć Noventa e seis
97 dziewięćdziesiąt siedem Noventa e sete
98 dziewięćdziesiąt osiem Noventa e oito
99 dziewięćdziesiąt dziewięć Noventa e nove
100 sto Cem

Comments

Loading Comments