Liczby po rosyjsku

Liczby po rosyjsku

#polskirosyjskiSound
0zeroноль
1jedenодин
2dwaдва
3trzyтри
4czteryчетыре
5pięćпять
6sześćшесть
7siedemсемь
8osiemвосемь
9dziewięćдевять
10dziesięćдесять
11jedenaścieодиннадцать
12dwanaścieдвенадцать
13trzynaścieтринадцать
14czternaścieчетырнадцать
15piętnaścieпятнадцать
16szesnaścieшестнадцать
17siedemnaścieсемнадцать
18osiemnaścieвосемнадцать
19dziewiętnaścieдевятнадцать
20dwadzieściaдвадцать
21dwadzieścia jedenДвадцать один
22dwadzieścia dwaДвадцать два
23dwadzieścia trzyДвадцать три
24dwadzieścia czteryДвадцать четыре
25dwadzieścia pięćДвадцать пять
26dwadzieścia sześćДвадцать шесть
27dwadzieścia siedemДвадцать семь
28dwadzieścia osiemДвадцать восемь
29dwadzieścia dziewięćДвадцать девять
30trzydzieściтридцать
31trzydzieści jedenтридцать один
32trzydzieści dwaтридцать два
33trzydzieści trzyтридцать три
34trzydzieści czteryтридцать четыре
35trzydzieści pięćтридцать пять
36trzydzieści sześćтридцать шесть
37trzydzieści siedemтридцать семь
38trzydzieści osiemтридцать восемь
39trzydzieści dziewięćтридцать девять
40czterdzieściсорок
41czterdzieści jedenСорок один
42czterdzieści dwaСорок два
43czterdzieści trzyСорок три
44czterdzieści czteryСорок четыре
45czterdzieści pięćСорок пять
46czterdzieści sześćСорок шесть
47czterdzieści siedemСорок семь
48czterdzieści osiemСорок восемь
49czterdzieści dziewięćСорокд евять
50pięćdziesiątпятьдесят
51pięćdziesiąt jedenПятьдесят один
52pięćdziesiąt dwaПятьдесят два
53pięćdziesiąt trzyПятьдесят три
54pięćdziesiąt czteryПятьдесят четыре
55pięćdziesiąt pięćПятьдесят пять
56pięćdziesiąt sześćПятьдесят шесть
57pięćdziesiąt siedemПятьдесят семь
58pięćdziesiąt osiemПятьдесят восемь
59pięćdziesiąt dziewięćПятьдесят девять
60sześćdziesiątшестьдесят
61sześćdziesiąt jedenШестьдесят один
62sześćdziesiąt dwaШестьдесят два
63sześćdziesiąt trzyШестьдесят три
64sześćdziesiąt czteryШестьдесят четыре
65sześćdziesiąt pięćШестьдесят пять
66sześćdziesiąt sześćШестьдесят шесть
67sześćdziesiąt siedemШестьдесят семь
68sześćdziesiąt osiemШестьдесят восемь
69sześćdziesiąt dziewięćШестьдесят девять
70siedemdziesiątсемьдесят
71siedemdziesiąt jedenСемьдесят один
72siedemdziesiąt dwaСемьдесят два
73siedemdziesiąt trzyСемьдесят три
74siedemdziesiąt czteryСемьдесят четыре
75siedemdziesiąt pięćСемьдесят пять
76siedemdziesiąt sześćСемьдесят шесть
77siedemdziesiąt siedemСемьдесят семь
78siedemdziesiąt osiemСемьдесят восемь
79siedemdziesiąt dziewięćСемьдесят девять
80osiemdziesiątвосемьдесят
81osiemdziesiąt jedenВосемьдесят один
82osiemdziesiąt dwaВосемьдесят два
83osiemdziesiąt trzyВосемьдесят три
84osiemdziesiąt czteryВосемьдесят четыре
85osiemdziesiąt pięćВосемьдесят пять
86osiemdziesiąt sześćВосемьдесят шесть
87osiemdziesiąt siedemВосемьдесят семь
88osiemdziesiąt osiemВосемьдесят восемь
89osiemdziesiąt dziewięćВосемьдесят девять
90dziewięćdziesiątдевяносто
91dziewięćdziesiąt jedenДевяносто один
92dziewięćdziesiąt dwaДевяносто два
93dziewięćdziesiąt trzyДевяносто три
94dziewięćdziesiąt czteryДевяносто четыре
95dziewięćdziesiąt pięćДевяносто пять
96dziewięćdziesiąt sześćДевяносто шесть
97dziewięćdziesiąt siedemДевяносто семь
98dziewięćdziesiąt osiemДевяносто восемь
99dziewięćdziesiąt dziewięćдевяносто девять
100stoсто

Comments

Loading Comments