Liczby po rosyjsku

Liczby po rosyjsku

# polski rosyjski Sound
0 zero ноль
1 jeden один
2 dwa два
3 trzy три
4 cztery четыре
5 pięć пять
6 sześć шесть
7 siedem семь
8 osiem восемь
9 dziewięć девять
10 dziesięć десять
11 jedenaście одиннадцать
12 dwanaście двенадцать
13 trzynaście тринадцать
14 czternaście четырнадцать
15 piętnaście пятнадцать
16 szesnaście шестнадцать
17 siedemnaście семнадцать
18 osiemnaście восемнадцать
19 dziewiętnaście девятнадцать
20 dwadzieścia двадцать
21 dwadzieścia jeden Двадцать один
22 dwadzieścia dwa Двадцать два
23 dwadzieścia trzy Двадцать три
24 dwadzieścia cztery Двадцать четыре
25 dwadzieścia pięć Двадцать пять
26 dwadzieścia sześć Двадцать шесть
27 dwadzieścia siedem Двадцать семь
28 dwadzieścia osiem Двадцать восемь
29 dwadzieścia dziewięć Двадцать девять
30 trzydzieści тридцать
31 trzydzieści jeden тридцать один
32 trzydzieści dwa тридцать два
33 trzydzieści trzy тридцать три
34 trzydzieści cztery тридцать четыре
35 trzydzieści pięć тридцать пять
36 trzydzieści sześć тридцать шесть
37 trzydzieści siedem тридцать семь
38 trzydzieści osiem тридцать восемь
39 trzydzieści dziewięć тридцать девять
40 czterdzieści сорок
41 czterdzieści jeden Сорок один
42 czterdzieści dwa Сорок два
43 czterdzieści trzy Сорок три
44 czterdzieści cztery Сорок четыре
45 czterdzieści pięć Сорок пять
46 czterdzieści sześć Сорок шесть
47 czterdzieści siedem Сорок семь
48 czterdzieści osiem Сорок восемь
49 czterdzieści dziewięć Сорокд евять
50 pięćdziesiąt пятьдесят
51 pięćdziesiąt jeden Пятьдесят один
52 pięćdziesiąt dwa Пятьдесят два
53 pięćdziesiąt trzy Пятьдесят три
54 pięćdziesiąt cztery Пятьдесят четыре
55 pięćdziesiąt pięć Пятьдесят пять
56 pięćdziesiąt sześć Пятьдесят шесть
57 pięćdziesiąt siedem Пятьдесят семь
58 pięćdziesiąt osiem Пятьдесят восемь
59 pięćdziesiąt dziewięć Пятьдесят девять
60 sześćdziesiąt шестьдесят
61 sześćdziesiąt jeden Шестьдесят один
62 sześćdziesiąt dwa Шестьдесят два
63 sześćdziesiąt trzy Шестьдесят три
64 sześćdziesiąt cztery Шестьдесят четыре
65 sześćdziesiąt pięć Шестьдесят пять
66 sześćdziesiąt sześć Шестьдесят шесть
67 sześćdziesiąt siedem Шестьдесят семь
68 sześćdziesiąt osiem Шестьдесят восемь
69 sześćdziesiąt dziewięć Шестьдесят девять
70 siedemdziesiąt семьдесят
71 siedemdziesiąt jeden Семьдесят один
72 siedemdziesiąt dwa Семьдесят два
73 siedemdziesiąt trzy Семьдесят три
74 siedemdziesiąt cztery Семьдесят четыре
75 siedemdziesiąt pięć Семьдесят пять
76 siedemdziesiąt sześć Семьдесят шесть
77 siedemdziesiąt siedem Семьдесят семь
78 siedemdziesiąt osiem Семьдесят восемь
79 siedemdziesiąt dziewięć Семьдесят девять
80 osiemdziesiąt восемьдесят
81 osiemdziesiąt jeden Восемьдесят один
82 osiemdziesiąt dwa Восемьдесят два
83 osiemdziesiąt trzy Восемьдесят три
84 osiemdziesiąt cztery Восемьдесят четыре
85 osiemdziesiąt pięć Восемьдесят пять
86 osiemdziesiąt sześć Восемьдесят шесть
87 osiemdziesiąt siedem Восемьдесят семь
88 osiemdziesiąt osiem Восемьдесят восемь
89 osiemdziesiąt dziewięć Восемьдесят девять
90 dziewięćdziesiąt девяносто
91 dziewięćdziesiąt jeden Девяносто один
92 dziewięćdziesiąt dwa Девяносто два
93 dziewięćdziesiąt trzy Девяносто три
94 dziewięćdziesiąt cztery Девяносто четыре
95 dziewięćdziesiąt pięć Девяносто пять
96 dziewięćdziesiąt sześć Девяносто шесть
97 dziewięćdziesiąt siedem Девяносто семь
98 dziewięćdziesiąt osiem Девяносто восемь
99 dziewięćdziesiąt dziewięć девяносто девять
100 sto сто

Comments

Loading Comments