Liczby po rosyjsku

Liczby po rosyjsku

0
ноль
zero
1
один
jeden
2
два
dwa
3
три
trzy
4
четыре
cztery
5
пять
pięć
6
шесть
sześć
7
семь
siedem
8
восемь
osiem
9
девять
dziewięć
10
десять
dziesięć
11
одиннадцать
jedenaście
12
двенадцать
dwanaście
13
тринадцать
trzynaście
14
четырнадцать
czternaście
15
пятнадцать
piętnaście
16
шестнадцать
szesnaście
17
семнадцать
siedemnaście
18
восемнадцать
osiemnaście
19
девятнадцать
dziewiętnaście
20
двадцать
dwadzieścia
21
Двадцать один
dwadzieścia jeden
22
Двадцать два
dwadzieścia dwa
23
Двадцать три
dwadzieścia trzy
24
Двадцать четыре
dwadzieścia cztery
25
Двадцать пять
dwadzieścia pięć
26
Двадцать шесть
dwadzieścia sześć
27
Двадцать семь
dwadzieścia siedem
28
Двадцать восемь
dwadzieścia osiem
29
Двадцать девять
dwadzieścia dziewięć
30
тридцать
trzydzieści
31
тридцать один
trzydzieści jeden
32
тридцать два
trzydzieści dwa
33
тридцать три
trzydzieści trzy
34
тридцать четыре
trzydzieści cztery
35
тридцать пять
trzydzieści pięć
36
тридцать шесть
trzydzieści sześć
37
тридцать семь
trzydzieści siedem
38
тридцать восемь
trzydzieści osiem
39
тридцать девять
trzydzieści dziewięć
40
сорок
czterdzieści
41
Сорок один
czterdzieści jeden
42
Сорок два
czterdzieści dwa
43
Сорок три
czterdzieści trzy
44
Сорок четыре
czterdzieści cztery
45
Сорок пять
czterdzieści pięć
46
Сорок шесть
czterdzieści sześć
47
Сорок семь
czterdzieści siedem
48
Сорок восемь
czterdzieści osiem
49
Сорокд евять
czterdzieści dziewięć
50
пятьдесят
pięćdziesiąt
51
Пятьдесят один
pięćdziesiąt jeden
52
Пятьдесят два
pięćdziesiąt dwa
53
Пятьдесят три
pięćdziesiąt trzy
54
Пятьдесят четыре
pięćdziesiąt cztery
55
Пятьдесят пять
pięćdziesiąt pięć
56
Пятьдесят шесть
pięćdziesiąt sześć
57
Пятьдесят семь
pięćdziesiąt siedem
58
Пятьдесят восемь
pięćdziesiąt osiem
59
Пятьдесят девять
pięćdziesiąt dziewięć
60
шестьдесят
sześćdziesiąt
61
Шестьдесят один
sześćdziesiąt jeden
62
Шестьдесят два
sześćdziesiąt dwa
63
Шестьдесят три
sześćdziesiąt trzy
64
Шестьдесят четыре
sześćdziesiąt cztery
65
Шестьдесят пять
sześćdziesiąt pięć
66
Шестьдесят шесть
sześćdziesiąt sześć
67
Шестьдесят семь
sześćdziesiąt siedem
68
Шестьдесят восемь
sześćdziesiąt osiem
69
Шестьдесят девять
sześćdziesiąt dziewięć
70
семьдесят
siedemdziesiąt
71
Семьдесят один
siedemdziesiąt jeden
72
Семьдесят два
siedemdziesiąt dwa
73
Семьдесят три
siedemdziesiąt trzy
74
Семьдесят четыре
siedemdziesiąt cztery
75
Семьдесят пять
siedemdziesiąt pięć
76
Семьдесят шесть
siedemdziesiąt sześć
77
Семьдесят семь
siedemdziesiąt siedem
78
Семьдесят восемь
siedemdziesiąt osiem
79
Семьдесят девять
siedemdziesiąt dziewięć
80
восемьдесят
osiemdziesiąt
81
Восемьдесят один
osiemdziesiąt jeden
82
Восемьдесят два
osiemdziesiąt dwa
83
Восемьдесят три
osiemdziesiąt trzy
84
Восемьдесят четыре
osiemdziesiąt cztery
85
Восемьдесят пять
osiemdziesiąt pięć
86
Восемьдесят шесть
osiemdziesiąt sześć
87
Восемьдесят семь
osiemdziesiąt siedem
88
Восемьдесят восемь
osiemdziesiąt osiem
89
Восемьдесят девять
osiemdziesiąt dziewięć
90
девяносто
dziewięćdziesiąt
91
Девяносто один
dziewięćdziesiąt jeden
92
Девяносто два
dziewięćdziesiąt dwa
93
Девяносто три
dziewięćdziesiąt trzy
94
Девяносто четыре
dziewięćdziesiąt cztery
95
Девяносто пять
dziewięćdziesiąt pięć
96
Девяносто шесть
dziewięćdziesiąt sześć
97
Девяносто семь
dziewięćdziesiąt siedem
98
Девяносто восемь
dziewięćdziesiąt osiem
99
девяносто девять
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
сто
sto

Comments

Loading Comments