Liczby po rumuńskim

Liczby po rumuńskim

#polskirumuńskiSound
0zeroZero-
1jedenunu-
2dwadoi-
3trzytrei-
4czterypatru-
5pięćcinci-
6sześćşase-
7siedemşapte-
8osiemopt-
9dziewięćnouă-
10dziesięćzece-
11jedenaścieunsprezece-
12dwanaściedoisprezece-
13trzynaścietreisprezece-
14czternaściepaisprezece-
15piętnaściecincisprezece-
16szesnaścieşaisprezece-
17siedemnaścieşaptesprezece-
18osiemnaścieoptsprezece-
19dziewiętnaścienouăsprezece-
20dwadzieściadouăzeci-
21dwadzieścia jedendouăzeci şi unu-
22dwadzieścia dwadouăzeci şi doi-
23dwadzieścia trzydouăzeci şi trei-
24dwadzieścia czterydouăzeci şi patru-
25dwadzieścia pięćdouăzeci şi cinci-
26dwadzieścia sześćdouăzeci şi şase-
27dwadzieścia siedemdouăzeci şi şapte-
28dwadzieścia osiemdouăzeci şi opt-
29dwadzieścia dziewięćdouăzeci şi nouă-
30trzydzieścitreizeci-
31trzydzieści jedentreizeci şi unu-
32trzydzieści dwatreizeci şi doi-
33trzydzieści trzytreizeci şi trei-
34trzydzieści czterytreizeci şi patru-
35trzydzieści pięćtreizeci şi cinci-
36trzydzieści sześćtreizeci şi şase-
37trzydzieści siedemtreizeci şi şapte-
38trzydzieści osiemtreizeci şi opt-
39trzydzieści dziewięćtreizeci şi nouă-
40czterdzieścipatruzeci-
41czterdzieści jedenpatruzeci şi unu-
42czterdzieści dwapatruzeci şi doi-
43czterdzieści trzypatruzeci şi trei-
44czterdzieści czterypatruzeci şi patru-
45czterdzieści pięćpatruzeci şi cinci-
46czterdzieści sześćpatruzeci şi şase-
47czterdzieści siedempatruzeci şi şapte-
48czterdzieści osiempatruzeci şi opt-
49czterdzieści dziewięćpatruzeci şi nouă-
50pięćdziesiątcincizeci-
51pięćdziesiąt jedencincizeci şi unu-
52pięćdziesiąt dwacincizeci şi doi-
53pięćdziesiąt trzycincizeci şi trei-
54pięćdziesiąt czterycincizeci şi patru-
55pięćdziesiąt pięćcincizeci şi cinci-
56pięćdziesiąt sześćcincizeci şi şase-
57pięćdziesiąt siedemcincizeci şi şapte-
58pięćdziesiąt osiemcincizeci şi opt-
59pięćdziesiąt dziewięćcincizeci şi nouă-
60sześćdziesiątşaizeci-
61sześćdziesiąt jedenşaizeci şi unu-
62sześćdziesiąt dwaşaizeci şi doi-
63sześćdziesiąt trzyşaizeci şi trei-
64sześćdziesiąt czteryşaizeci şi patru-
65sześćdziesiąt pięćşaizeci şi cinci-
66sześćdziesiąt sześćşaizeci şi şase-
67sześćdziesiąt siedemşaizeci şi şapte-
68sześćdziesiąt osiemşaizeci şi opt-
69sześćdziesiąt dziewięćşaizeci şi nouă-
70siedemdziesiątşaptezeci-
71siedemdziesiąt jedenşaptezeci şi unu-
72siedemdziesiąt dwaşaptezeci şi doi-
73siedemdziesiąt trzyşaptezeci şi trei-
74siedemdziesiąt czteryşaptezeci şi patru-
75siedemdziesiąt pięćşaptezeci şi cinci-
76siedemdziesiąt sześćşaptezeci şi şase-
77siedemdziesiąt siedemşaptezeci şi şapte-
78siedemdziesiąt osiemşaptezeci şi opt-
79siedemdziesiąt dziewięćşaptezeci şi nouă-
80osiemdziesiątoptzeci-
81osiemdziesiąt jedenoptzeci şi unu-
82osiemdziesiąt dwaoptzeci şi doi-
83osiemdziesiąt trzyoptzeci şi trei-
84osiemdziesiąt czteryoptzeci şi patru-
85osiemdziesiąt pięćoptzeci şi cinci-
86osiemdziesiąt sześćoptzeci şi şase-
87osiemdziesiąt siedemoptzeci şi şapte-
88osiemdziesiąt osiemoptzeci şi opt-
89osiemdziesiąt dziewięćoptzeci şi nouă-
90dziewięćdziesiątnouăzeci-
91dziewięćdziesiąt jedennouăzeci şi unu-
92dziewięćdziesiąt dwanouăzeci şi doi-
93dziewięćdziesiąt trzynouăzeci şi trei-
94dziewięćdziesiąt czterynouăzeci şi patru-
95dziewięćdziesiąt pięćnouăzeci şi cinci-
96dziewięćdziesiąt sześćnouăzeci şi şase-
97dziewięćdziesiąt siedemnouăzeci şi şapte-
98dziewięćdziesiąt osiemnouăzeci şi opt-
99dziewięćdziesiąt dziewięćnouăzeci şi nouă-
100stoo sută-

Comments

Loading Comments