Liczby po rumuńskim

Liczby po rumuńskim

# polski rumuński Sound
0 zero Zero
1 jeden unu
2 dwa doi
3 trzy trei
4 cztery patru
5 pięć cinci
6 sześć şase
7 siedem şapte
8 osiem opt
9 dziewięć nouă
10 dziesięć zece
11 jedenaście unsprezece
12 dwanaście doisprezece
13 trzynaście treisprezece
14 czternaście paisprezece
15 piętnaście cincisprezece
16 szesnaście şaisprezece
17 siedemnaście şaptesprezece
18 osiemnaście optsprezece
19 dziewiętnaście nouăsprezece
20 dwadzieścia douăzeci
21 dwadzieścia jeden douăzeci şi unu
22 dwadzieścia dwa douăzeci şi doi
23 dwadzieścia trzy douăzeci şi trei
24 dwadzieścia cztery douăzeci şi patru
25 dwadzieścia pięć douăzeci şi cinci
26 dwadzieścia sześć douăzeci şi şase
27 dwadzieścia siedem douăzeci şi şapte
28 dwadzieścia osiem douăzeci şi opt
29 dwadzieścia dziewięć douăzeci şi nouă
30 trzydzieści treizeci
31 trzydzieści jeden treizeci şi unu
32 trzydzieści dwa treizeci şi doi
33 trzydzieści trzy treizeci şi trei
34 trzydzieści cztery treizeci şi patru
35 trzydzieści pięć treizeci şi cinci
36 trzydzieści sześć treizeci şi şase
37 trzydzieści siedem treizeci şi şapte
38 trzydzieści osiem treizeci şi opt
39 trzydzieści dziewięć treizeci şi nouă
40 czterdzieści patruzeci
41 czterdzieści jeden patruzeci şi unu
42 czterdzieści dwa patruzeci şi doi
43 czterdzieści trzy patruzeci şi trei
44 czterdzieści cztery patruzeci şi patru
45 czterdzieści pięć patruzeci şi cinci
46 czterdzieści sześć patruzeci şi şase
47 czterdzieści siedem patruzeci şi şapte
48 czterdzieści osiem patruzeci şi opt
49 czterdzieści dziewięć patruzeci şi nouă
50 pięćdziesiąt cincizeci
51 pięćdziesiąt jeden cincizeci şi unu
52 pięćdziesiąt dwa cincizeci şi doi
53 pięćdziesiąt trzy cincizeci şi trei
54 pięćdziesiąt cztery cincizeci şi patru
55 pięćdziesiąt pięć cincizeci şi cinci
56 pięćdziesiąt sześć cincizeci şi şase
57 pięćdziesiąt siedem cincizeci şi şapte
58 pięćdziesiąt osiem cincizeci şi opt
59 pięćdziesiąt dziewięć cincizeci şi nouă
60 sześćdziesiąt şaizeci
61 sześćdziesiąt jeden şaizeci şi unu
62 sześćdziesiąt dwa şaizeci şi doi
63 sześćdziesiąt trzy şaizeci şi trei
64 sześćdziesiąt cztery şaizeci şi patru
65 sześćdziesiąt pięć şaizeci şi cinci
66 sześćdziesiąt sześć şaizeci şi şase
67 sześćdziesiąt siedem şaizeci şi şapte
68 sześćdziesiąt osiem şaizeci şi opt
69 sześćdziesiąt dziewięć şaizeci şi nouă
70 siedemdziesiąt şaptezeci
71 siedemdziesiąt jeden şaptezeci şi unu
72 siedemdziesiąt dwa şaptezeci şi doi
73 siedemdziesiąt trzy şaptezeci şi trei
74 siedemdziesiąt cztery şaptezeci şi patru
75 siedemdziesiąt pięć şaptezeci şi cinci
76 siedemdziesiąt sześć şaptezeci şi şase
77 siedemdziesiąt siedem şaptezeci şi şapte
78 siedemdziesiąt osiem şaptezeci şi opt
79 siedemdziesiąt dziewięć şaptezeci şi nouă
80 osiemdziesiąt optzeci
81 osiemdziesiąt jeden optzeci şi unu
82 osiemdziesiąt dwa optzeci şi doi
83 osiemdziesiąt trzy optzeci şi trei
84 osiemdziesiąt cztery optzeci şi patru
85 osiemdziesiąt pięć optzeci şi cinci
86 osiemdziesiąt sześć optzeci şi şase
87 osiemdziesiąt siedem optzeci şi şapte
88 osiemdziesiąt osiem optzeci şi opt
89 osiemdziesiąt dziewięć optzeci şi nouă
90 dziewięćdziesiąt nouăzeci
91 dziewięćdziesiąt jeden nouăzeci şi unu
92 dziewięćdziesiąt dwa nouăzeci şi doi
93 dziewięćdziesiąt trzy nouăzeci şi trei
94 dziewięćdziesiąt cztery nouăzeci şi patru
95 dziewięćdziesiąt pięć nouăzeci şi cinci
96 dziewięćdziesiąt sześć nouăzeci şi şase
97 dziewięćdziesiąt siedem nouăzeci şi şapte
98 dziewięćdziesiąt osiem nouăzeci şi opt
99 dziewięćdziesiąt dziewięć nouăzeci şi nouă
100 sto o sută

Comments

Loading Comments