Liczby po rumuńskim

Liczby po rumuńskim

0
Zero
zero
1
unu
jeden
2
doi
dwa
3
trei
trzy
4
patru
cztery
5
cinci
pięć
6
şase
sześć
7
şapte
siedem
8
opt
osiem
9
nouă
dziewięć
10
zece
dziesięć
11
unsprezece
jedenaście
12
doisprezece
dwanaście
13
treisprezece
trzynaście
14
paisprezece
czternaście
15
cincisprezece
piętnaście
16
şaisprezece
szesnaście
17
şaptesprezece
siedemnaście
18
optsprezece
osiemnaście
19
nouăsprezece
dziewiętnaście
20
douăzeci
dwadzieścia
21
douăzeci şi unu
dwadzieścia jeden
22
douăzeci şi doi
dwadzieścia dwa
23
douăzeci şi trei
dwadzieścia trzy
24
douăzeci şi patru
dwadzieścia cztery
25
douăzeci şi cinci
dwadzieścia pięć
26
douăzeci şi şase
dwadzieścia sześć
27
douăzeci şi şapte
dwadzieścia siedem
28
douăzeci şi opt
dwadzieścia osiem
29
douăzeci şi nouă
dwadzieścia dziewięć
30
treizeci
trzydzieści
31
treizeci şi unu
trzydzieści jeden
32
treizeci şi doi
trzydzieści dwa
33
treizeci şi trei
trzydzieści trzy
34
treizeci şi patru
trzydzieści cztery
35
treizeci şi cinci
trzydzieści pięć
36
treizeci şi şase
trzydzieści sześć
37
treizeci şi şapte
trzydzieści siedem
38
treizeci şi opt
trzydzieści osiem
39
treizeci şi nouă
trzydzieści dziewięć
40
patruzeci
czterdzieści
41
patruzeci şi unu
czterdzieści jeden
42
patruzeci şi doi
czterdzieści dwa
43
patruzeci şi trei
czterdzieści trzy
44
patruzeci şi patru
czterdzieści cztery
45
patruzeci şi cinci
czterdzieści pięć
46
patruzeci şi şase
czterdzieści sześć
47
patruzeci şi şapte
czterdzieści siedem
48
patruzeci şi opt
czterdzieści osiem
49
patruzeci şi nouă
czterdzieści dziewięć
50
cincizeci
pięćdziesiąt
51
cincizeci şi unu
pięćdziesiąt jeden
52
cincizeci şi doi
pięćdziesiąt dwa
53
cincizeci şi trei
pięćdziesiąt trzy
54
cincizeci şi patru
pięćdziesiąt cztery
55
cincizeci şi cinci
pięćdziesiąt pięć
56
cincizeci şi şase
pięćdziesiąt sześć
57
cincizeci şi şapte
pięćdziesiąt siedem
58
cincizeci şi opt
pięćdziesiąt osiem
59
cincizeci şi nouă
pięćdziesiąt dziewięć
60
şaizeci
sześćdziesiąt
61
şaizeci şi unu
sześćdziesiąt jeden
62
şaizeci şi doi
sześćdziesiąt dwa
63
şaizeci şi trei
sześćdziesiąt trzy
64
şaizeci şi patru
sześćdziesiąt cztery
65
şaizeci şi cinci
sześćdziesiąt pięć
66
şaizeci şi şase
sześćdziesiąt sześć
67
şaizeci şi şapte
sześćdziesiąt siedem
68
şaizeci şi opt
sześćdziesiąt osiem
69
şaizeci şi nouă
sześćdziesiąt dziewięć
70
şaptezeci
siedemdziesiąt
71
şaptezeci şi unu
siedemdziesiąt jeden
72
şaptezeci şi doi
siedemdziesiąt dwa
73
şaptezeci şi trei
siedemdziesiąt trzy
74
şaptezeci şi patru
siedemdziesiąt cztery
75
şaptezeci şi cinci
siedemdziesiąt pięć
76
şaptezeci şi şase
siedemdziesiąt sześć
77
şaptezeci şi şapte
siedemdziesiąt siedem
78
şaptezeci şi opt
siedemdziesiąt osiem
79
şaptezeci şi nouă
siedemdziesiąt dziewięć
80
optzeci
osiemdziesiąt
81
optzeci şi unu
osiemdziesiąt jeden
82
optzeci şi doi
osiemdziesiąt dwa
83
optzeci şi trei
osiemdziesiąt trzy
84
optzeci şi patru
osiemdziesiąt cztery
85
optzeci şi cinci
osiemdziesiąt pięć
86
optzeci şi şase
osiemdziesiąt sześć
87
optzeci şi şapte
osiemdziesiąt siedem
88
optzeci şi opt
osiemdziesiąt osiem
89
optzeci şi nouă
osiemdziesiąt dziewięć
90
nouăzeci
dziewięćdziesiąt
91
nouăzeci şi unu
dziewięćdziesiąt jeden
92
nouăzeci şi doi
dziewięćdziesiąt dwa
93
nouăzeci şi trei
dziewięćdziesiąt trzy
94
nouăzeci şi patru
dziewięćdziesiąt cztery
95
nouăzeci şi cinci
dziewięćdziesiąt pięć
96
nouăzeci şi şase
dziewięćdziesiąt sześć
97
nouăzeci şi şapte
dziewięćdziesiąt siedem
98
nouăzeci şi opt
dziewięćdziesiąt osiem
99
nouăzeci şi nouă
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
o sută
sto

Comments

Loading Comments