Liczby po serbskim

Liczby po serbskim

# polski serbski Sound
0 zero нула
1 jeden један
2 dwa два
3 trzy три
4 cztery четири
5 pięć пет
6 sześć шест
7 siedem седам
8 osiem осам
9 dziewięć девет
10 dziesięć десет
11 jedenaście једанаест
12 dwanaście дванаест
13 trzynaście тринаест
14 czternaście четрнаест
15 piętnaście петнаест
16 szesnaście шеснаест
17 siedemnaście седамнаест
18 osiemnaście осамнаест
19 dziewiętnaście деветнаест
20 dwadzieścia двадесет
21 dwadzieścia jeden двадесет и један
22 dwadzieścia dwa двадесет и два
23 dwadzieścia trzy двадесет три
24 dwadzieścia cztery двадесет и четири
25 dwadzieścia pięć двадесет и пет
26 dwadzieścia sześć двадесет и шест
27 dwadzieścia siedem двадесет и седам
28 dwadzieścia osiem двадесет и осам
29 dwadzieścia dziewięć двадесет и девет
30 trzydzieści тридесет
31 trzydzieści jeden тридесет и један
32 trzydzieści dwa тридесет и два
33 trzydzieści trzy тридесет и три
34 trzydzieści cztery тридесет и четири
35 trzydzieści pięć тридесет и пети
36 trzydzieści sześć тридесет и шест
37 trzydzieści siedem тридесет и седам
38 trzydzieści osiem тридесет и осам
39 trzydzieści dziewięć тридесет и девет
40 czterdzieści четрдесет
41 czterdzieści jeden четрдесет и један
42 czterdzieści dwa четрдесет два
43 czterdzieści trzy четрдесет и три
44 czterdzieści cztery четрдесет и четири
45 czterdzieści pięć четрдесет и пет
46 czterdzieści sześć четрдесет и шест
47 czterdzieści siedem четрдесет и седам
48 czterdzieści osiem четрдесет и осам
49 czterdzieści dziewięć четрдесет и девет
50 pięćdziesiąt педесет
51 pięćdziesiąt jeden педесет један
52 pięćdziesiąt dwa педесет два
53 pięćdziesiąt trzy педесет три
54 pięćdziesiąt cztery педесет четврти
55 pięćdziesiąt pięć педесет и пет
56 pięćdziesiąt sześć педесет и шест
57 pięćdziesiąt siedem педесет и седам
58 pięćdziesiąt osiem педесет и осам
59 pięćdziesiąt dziewięć педесет и девет
60 sześćdziesiąt шездесет
61 sześćdziesiąt jeden шездесет и један
62 sześćdziesiąt dwa шездесет и два
63 sześćdziesiąt trzy шездесет и три
64 sześćdziesiąt cztery шездесет и четири
65 sześćdziesiąt pięć шездесет и пет
66 sześćdziesiąt sześć шездесет и шест
67 sześćdziesiąt siedem шездесет и седам
68 sześćdziesiąt osiem шездесет и осам
69 sześćdziesiąt dziewięć шездесет и девет
70 siedemdziesiąt седамдесет
71 siedemdziesiąt jeden седамдесет и један
72 siedemdziesiąt dwa седамдесет и два
73 siedemdziesiąt trzy седамдесет и три
74 siedemdziesiąt cztery седамдесет и четири
75 siedemdziesiąt pięć седамдесет и пет
76 siedemdziesiąt sześć седамдесет и шест
77 siedemdziesiąt siedem седамдесет и седам
78 siedemdziesiąt osiem седамдесет и осам
79 siedemdziesiąt dziewięć седамдесет и девет
80 osiemdziesiąt осамдесет
81 osiemdziesiąt jeden осамдесет и један
82 osiemdziesiąt dwa осамдесет и два
83 osiemdziesiąt trzy осамдесет и три
84 osiemdziesiąt cztery осамдесет и четири
85 osiemdziesiąt pięć осамдесет и пет
86 osiemdziesiąt sześć осамдесет и шест
87 osiemdziesiąt siedem осамдесет и седам
88 osiemdziesiąt osiem осамдесет и осам
89 osiemdziesiąt dziewięć осамдесет и девет
90 dziewięćdziesiąt деведесет
91 dziewięćdziesiąt jeden деведесет и један
92 dziewięćdziesiąt dwa деведесет и два
93 dziewięćdziesiąt trzy деведесет и три
94 dziewięćdziesiąt cztery деведесет и четири
95 dziewięćdziesiąt pięć деведесет и пет
96 dziewięćdziesiąt sześć деведесет и шест
97 dziewięćdziesiąt siedem деведесет и седам
98 dziewięćdziesiąt osiem деведесет и осам
99 dziewięćdziesiąt dziewięć деведесет и девет
100 sto сто

Comments

Loading Comments