Liczby po słowackim

Liczby po słowackim

# polski słowacki Sound
0 zero Nula
1 jeden Jeden
2 dwa Dva
3 trzy Tri
4 cztery Štyri
5 pięć Päť
6 sześć Šesť
7 siedem Sedem
8 osiem Osem
9 dziewięć Deväť
10 dziesięć Desať
11 jedenaście Jedenásť
12 dwanaście Dvanásť
13 trzynaście Trinásť
14 czternaście Štrnásť
15 piętnaście Pätnásť
16 szesnaście Šestnásť
17 siedemnaście Sedemnásť
18 osiemnaście Osemnásť
19 dziewiętnaście Devätnásť
20 dwadzieścia Dvadsať
21 dwadzieścia jeden Dvadsaťjeden
22 dwadzieścia dwa Dvadsaťdva
23 dwadzieścia trzy Dvadsaťtri
24 dwadzieścia cztery Dvadsaťštyri
25 dwadzieścia pięć Dvadsaťpäť
26 dwadzieścia sześć Dvadsaťšesť
27 dwadzieścia siedem Dvadsaťsedem
28 dwadzieścia osiem Dvadsaťosem
29 dwadzieścia dziewięć Dvadsaťdeväť
30 trzydzieści Tridsať
31 trzydzieści jeden Tridsaťjeden
32 trzydzieści dwa Tridsaťdva
33 trzydzieści trzy Tridsaťtri
34 trzydzieści cztery Tridsaťštyri
35 trzydzieści pięć Tridsaťpäť
36 trzydzieści sześć Tridsaťšesť
37 trzydzieści siedem Tridsaťsedem
38 trzydzieści osiem Tridsaťosem
39 trzydzieści dziewięć Tridsaťdeväť
40 czterdzieści Štyridsať
41 czterdzieści jeden Štyridsaťjeden
42 czterdzieści dwa Štyridsaťdva
43 czterdzieści trzy Štyridsaťdva
44 czterdzieści cztery Štyridsaťštyri
45 czterdzieści pięć Štyridsaťpäť
46 czterdzieści sześć Štyridsaťšesť
47 czterdzieści siedem Štyridsaťsedem
48 czterdzieści osiem Štyridsaťosem
49 czterdzieści dziewięć Štyridsaťdeväť
50 pięćdziesiąt Päťdesiat
51 pięćdziesiąt jeden Päťdesiatjeden
52 pięćdziesiąt dwa Päťdesiatdva
53 pięćdziesiąt trzy Päťdesiattri
54 pięćdziesiąt cztery Päťdesiatštyri
55 pięćdziesiąt pięć Päťdesiatpäť
56 pięćdziesiąt sześć Päťdesiatšesť
57 pięćdziesiąt siedem Päťdesiatsedem
58 pięćdziesiąt osiem Päťdesiatosem
59 pięćdziesiąt dziewięć Päťdesiatdeväť
60 sześćdziesiąt Šesťdesiat
61 sześćdziesiąt jeden Šesťdesiatjeden
62 sześćdziesiąt dwa Šesťdesiatdva
63 sześćdziesiąt trzy Šesťdesiattri
64 sześćdziesiąt cztery Šesťdesiatštyri
65 sześćdziesiąt pięć Šesťdesiatpäť
66 sześćdziesiąt sześć Šesťdesiatšesť
67 sześćdziesiąt siedem Šesťdesiatsedem
68 sześćdziesiąt osiem Šesťdesiatosem
69 sześćdziesiąt dziewięć Šesťdesiatdeväť
70 siedemdziesiąt Sedemdesiat
71 siedemdziesiąt jeden Sedemdesiatjeden
72 siedemdziesiąt dwa Sedemdesiatdva
73 siedemdziesiąt trzy Sedemdesiattri
74 siedemdziesiąt cztery Sedemdesiatštyri
75 siedemdziesiąt pięć Sedemdesiatpäť
76 siedemdziesiąt sześć Sedemdesiatšesť
77 siedemdziesiąt siedem Sedemdesiatsedem
78 siedemdziesiąt osiem Sedemdesiatosem
79 siedemdziesiąt dziewięć Sedemdesiatdeväť
80 osiemdziesiąt Osemdesiat
81 osiemdziesiąt jeden Osemdesiatjeden
82 osiemdziesiąt dwa Osemdesiatdva
83 osiemdziesiąt trzy Osemdesiattri
84 osiemdziesiąt cztery Osemdesiatštyri
85 osiemdziesiąt pięć Osemdesiatpäť
86 osiemdziesiąt sześć Osemdesiatšesť
87 osiemdziesiąt siedem Osemdesiatsedem
88 osiemdziesiąt osiem Osemdesiatosem
89 osiemdziesiąt dziewięć Osemdesiatdeväť
90 dziewięćdziesiąt Deväťdesiat
91 dziewięćdziesiąt jeden Deväťdesiatjeden
92 dziewięćdziesiąt dwa Deväťdesiatdva
93 dziewięćdziesiąt trzy Deväťdesiattri
94 dziewięćdziesiąt cztery Deväťdesiatštyri
95 dziewięćdziesiąt pięć Deväťdesiatpäť
96 dziewięćdziesiąt sześć Deväťdesiatšesť
97 dziewięćdziesiąt siedem Deväťdesiatsedem
98 dziewięćdziesiąt osiem Deväťdesiatosem
99 dziewięćdziesiąt dziewięć Deväťdesiatdeväť
100 sto Sto

Comments

Loading Comments