Liczby po słoweńskim

Liczby po słoweńskim

0
Nič
zero
1
Ena
jeden
2
Dve
dwa
3
Tri
trzy
4
štiri
cztery
5
Pet
pięć
6
šest
sześć
7
Sedem
siedem
8
Osem
osiem
9
Devet
dziewięć
10
Deset
dziesięć
11
Enajst
jedenaście
12
Dvanajst
dwanaście
13
Trinajst
trzynaście
14
štirinajst
czternaście
15
Petnajst
piętnaście
16
šestnajst
szesnaście
17
Sedemnajst
siedemnaście
18
Osemnajst
osiemnaście
19
Devetnajst
dziewiętnaście
20
Dvajset
dwadzieścia
21
Enaindvajset
dwadzieścia jeden
22
Dvaindvajset
dwadzieścia dwa
23
Triindvajset
dwadzieścia trzy
24
štiriindvajset
dwadzieścia cztery
25
Petindvajset
dwadzieścia pięć
26
šestindvajset
dwadzieścia sześć
27
Sedemindvajset
dwadzieścia siedem
28
Osemindvajset
dwadzieścia osiem
29
Devetindvajset
dwadzieścia dziewięć
30
Trideset
trzydzieści
31
Enaintrideset
trzydzieści jeden
32
Dváintrídeset
trzydzieści dwa
33
Tríintrídeset
trzydzieści trzy
34
štíriintrídeset
trzydzieści cztery
35
Pétintrídeset
trzydzieści pięć
36
šéstintrídeset
trzydzieści sześć
37
Sédemintrídeset
trzydzieści siedem
38
ósemintrídeset
trzydzieści osiem
39
Devétintrídeset
trzydzieści dziewięć
40
štirideset
czterdzieści
41
ênainštírideset
czterdzieści jeden
42
dváinštírideset
czterdzieści dwa
43
Tríinštírideset
czterdzieści trzy
44
štíriinštírideset
czterdzieści cztery
45
Pétinštírideset
czterdzieści pięć
46
šéstinštírideset
czterdzieści sześć
47
Sédeminštírideset
czterdzieści siedem
48
óseminštírideset
czterdzieści osiem
49
Devétinštírideset
czterdzieści dziewięć
50
Pétdeset
pięćdziesiąt
51
ênainpétdeset
pięćdziesiąt jeden
52
Dváinpétdeset
pięćdziesiąt dwa
53
Tríinpétdeset
pięćdziesiąt trzy
54
štíriinpétdeset
pięćdziesiąt cztery
55
Pétinpétdeset
pięćdziesiąt pięć
56
šéstinpétdeset
pięćdziesiąt sześć
57
sédeminpétdeset
pięćdziesiąt siedem
58
óseminpétdeset
pięćdziesiąt osiem
59
devétinpétdeset
pięćdziesiąt dziewięć
60
šéstdeset
sześćdziesiąt
61
ênainšéstdeset
sześćdziesiąt jeden
62
dváinšéstdeset
sześćdziesiąt dwa
63
tríinšéstdeset
sześćdziesiąt trzy
64
štíriinšéstdeset
sześćdziesiąt cztery
65
pétinšéstdeset
sześćdziesiąt pięć
66
šéstinšéstdeset
sześćdziesiąt sześć
67
sédeminšéstdeset
sześćdziesiąt siedem
68
óseminšéstdeset
sześćdziesiąt osiem
69
devétinšéstdeset
sześćdziesiąt dziewięć
70
Sédemdeset
siedemdziesiąt
71
ênainsédemdeset
siedemdziesiąt jeden
72
dváinsédemdeset
siedemdziesiąt dwa
73
tríinsédemdeset
siedemdziesiąt trzy
74
štíriinsédemdeset
siedemdziesiąt cztery
75
pétinsédemdeset
siedemdziesiąt pięć
76
šéstinsédemdeset
siedemdziesiąt sześć
77
sédeminsédemdeset
siedemdziesiąt siedem
78
óseminsédemdeset
siedemdziesiąt osiem
79
devétinsédemdeset
siedemdziesiąt dziewięć
80
ósemdeset
osiemdziesiąt
81
ênainósemdeset
osiemdziesiąt jeden
82
dváinósemdeset
osiemdziesiąt dwa
83
tríinósemdeset
osiemdziesiąt trzy
84
štíriinósemdeset
osiemdziesiąt cztery
85
pétinósemdeset
osiemdziesiąt pięć
86
šéstinósemdeset
osiemdziesiąt sześć
87
sédeminósemdeset
osiemdziesiąt siedem
88
óseminósemdeset
osiemdziesiąt osiem
89
devétinósemdeset
osiemdziesiąt dziewięć
90
devétdeset
dziewięćdziesiąt
91
ênaindevétdeset
dziewięćdziesiąt jeden
92
dváindevétdeset
dziewięćdziesiąt dwa
93
tríindevétdeset
dziewięćdziesiąt trzy
94
štíriindevétdeset
dziewięćdziesiąt cztery
95
pétindevétdeset
dziewięćdziesiąt pięć
96
šéstindevétdeset
dziewięćdziesiąt sześć
97
sédemindevétdeset
dziewięćdziesiąt siedem
98
ósemindevétdeset
dziewięćdziesiąt osiem
99
devétindevétdeset
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
Stó
sto

Comments

Loading Comments