Liczby po słoweńskim

Liczby po słoweńskim

# polski słoweński Sound
0 zero Nič
1 jeden Ena
2 dwa Dve
3 trzy Tri
4 cztery štiri
5 pięć Pet
6 sześć šest
7 siedem Sedem
8 osiem Osem
9 dziewięć Devet
10 dziesięć Deset
11 jedenaście Enajst
12 dwanaście Dvanajst
13 trzynaście Trinajst
14 czternaście štirinajst
15 piętnaście Petnajst
16 szesnaście šestnajst
17 siedemnaście Sedemnajst
18 osiemnaście Osemnajst
19 dziewiętnaście Devetnajst
20 dwadzieścia Dvajset
21 dwadzieścia jeden Enaindvajset
22 dwadzieścia dwa Dvaindvajset
23 dwadzieścia trzy Triindvajset
24 dwadzieścia cztery štiriindvajset
25 dwadzieścia pięć Petindvajset
26 dwadzieścia sześć šestindvajset
27 dwadzieścia siedem Sedemindvajset
28 dwadzieścia osiem Osemindvajset
29 dwadzieścia dziewięć Devetindvajset
30 trzydzieści Trideset
31 trzydzieści jeden Enaintrideset
32 trzydzieści dwa Dváintrídeset
33 trzydzieści trzy Tríintrídeset
34 trzydzieści cztery štíriintrídeset
35 trzydzieści pięć Pétintrídeset
36 trzydzieści sześć šéstintrídeset
37 trzydzieści siedem Sédemintrídeset
38 trzydzieści osiem ósemintrídeset
39 trzydzieści dziewięć Devétintrídeset
40 czterdzieści štirideset
41 czterdzieści jeden ênainštírideset
42 czterdzieści dwa dváinštírideset
43 czterdzieści trzy Tríinštírideset
44 czterdzieści cztery štíriinštírideset
45 czterdzieści pięć Pétinštírideset
46 czterdzieści sześć šéstinštírideset
47 czterdzieści siedem Sédeminštírideset
48 czterdzieści osiem óseminštírideset
49 czterdzieści dziewięć Devétinštírideset
50 pięćdziesiąt Pétdeset
51 pięćdziesiąt jeden ênainpétdeset
52 pięćdziesiąt dwa Dváinpétdeset
53 pięćdziesiąt trzy Tríinpétdeset
54 pięćdziesiąt cztery štíriinpétdeset
55 pięćdziesiąt pięć Pétinpétdeset
56 pięćdziesiąt sześć šéstinpétdeset
57 pięćdziesiąt siedem sédeminpétdeset
58 pięćdziesiąt osiem óseminpétdeset
59 pięćdziesiąt dziewięć devétinpétdeset
60 sześćdziesiąt šéstdeset
61 sześćdziesiąt jeden ênainšéstdeset
62 sześćdziesiąt dwa dváinšéstdeset
63 sześćdziesiąt trzy tríinšéstdeset
64 sześćdziesiąt cztery štíriinšéstdeset
65 sześćdziesiąt pięć pétinšéstdeset
66 sześćdziesiąt sześć šéstinšéstdeset
67 sześćdziesiąt siedem sédeminšéstdeset
68 sześćdziesiąt osiem óseminšéstdeset
69 sześćdziesiąt dziewięć devétinšéstdeset
70 siedemdziesiąt Sédemdeset
71 siedemdziesiąt jeden ênainsédemdeset
72 siedemdziesiąt dwa dváinsédemdeset
73 siedemdziesiąt trzy tríinsédemdeset
74 siedemdziesiąt cztery štíriinsédemdeset
75 siedemdziesiąt pięć pétinsédemdeset
76 siedemdziesiąt sześć šéstinsédemdeset
77 siedemdziesiąt siedem sédeminsédemdeset
78 siedemdziesiąt osiem óseminsédemdeset
79 siedemdziesiąt dziewięć devétinsédemdeset
80 osiemdziesiąt ósemdeset
81 osiemdziesiąt jeden ênainósemdeset
82 osiemdziesiąt dwa dváinósemdeset
83 osiemdziesiąt trzy tríinósemdeset
84 osiemdziesiąt cztery štíriinósemdeset
85 osiemdziesiąt pięć pétinósemdeset
86 osiemdziesiąt sześć šéstinósemdeset
87 osiemdziesiąt siedem sédeminósemdeset
88 osiemdziesiąt osiem óseminósemdeset
89 osiemdziesiąt dziewięć devétinósemdeset
90 dziewięćdziesiąt devétdeset
91 dziewięćdziesiąt jeden ênaindevétdeset
92 dziewięćdziesiąt dwa dváindevétdeset
93 dziewięćdziesiąt trzy tríindevétdeset
94 dziewięćdziesiąt cztery štíriindevétdeset
95 dziewięćdziesiąt pięć pétindevétdeset
96 dziewięćdziesiąt sześć šéstindevétdeset
97 dziewięćdziesiąt siedem sédemindevétdeset
98 dziewięćdziesiąt osiem ósemindevétdeset
99 dziewięćdziesiąt dziewięć devétindevétdeset
100 sto Stó

Comments

Loading Comments