Liczby po szwedzkim

Liczby po szwedzkim

0
noll
zero
1
ett
jeden
2
två
dwa
3
tre
trzy
4
fyra
cztery
5
fem
pięć
6
sex
sześć
7
sju
siedem
8
åtta
osiem
9
nio
dziewięć
10
tio
dziesięć
11
elva
jedenaście
12
tolv
dwanaście
13
tretton
trzynaście
14
fjorton
czternaście
15
femton
piętnaście
16
sexton
szesnaście
17
sjutton
siedemnaście
18
arton
osiemnaście
19
nitton
dziewiętnaście
20
tjugo
dwadzieścia
21
tjugoett
dwadzieścia jeden
22
tjugotvå
dwadzieścia dwa
23
tjugotre
dwadzieścia trzy
24
tjugofyra
dwadzieścia cztery
25
tjugofem
dwadzieścia pięć
26
tjugosex
dwadzieścia sześć
27
tjugosju
dwadzieścia siedem
28
tjugoåtta
dwadzieścia osiem
29
tjugonio
dwadzieścia dziewięć
30
trettio
trzydzieści
31
trettioett
trzydzieści jeden
32
trettiotvå
trzydzieści dwa
33
trettiotre
trzydzieści trzy
34
trettiofyra
trzydzieści cztery
35
trettiofem
trzydzieści pięć
36
trettiosex
trzydzieści sześć
37
trettiosju
trzydzieści siedem
38
trettioåtta
trzydzieści osiem
39
trettionio
trzydzieści dziewięć
40
fyrtio
czterdzieści
41
fyrtioett
czterdzieści jeden
42
fyrtiotvå
czterdzieści dwa
43
fyrtiotre
czterdzieści trzy
44
fyrtiofyra
czterdzieści cztery
45
fyrtiofem
czterdzieści pięć
46
fyrtiosex
czterdzieści sześć
47
fyrtiosju
czterdzieści siedem
48
fyrtiåtta
czterdzieści osiem
49
fyrtionio
czterdzieści dziewięć
50
femtio
pięćdziesiąt
51
femtioett
pięćdziesiąt jeden
52
femtiotvå
pięćdziesiąt dwa
53
femtiotre
pięćdziesiąt trzy
54
femtiofyra
pięćdziesiąt cztery
55
femtiofem
pięćdziesiąt pięć
56
femtiosex
pięćdziesiąt sześć
57
femtiosju
pięćdziesiąt siedem
58
femtioåtta
pięćdziesiąt osiem
59
femtionio
pięćdziesiąt dziewięć
60
sextio
sześćdziesiąt
61
sextioett
sześćdziesiąt jeden
62
sextiotvå
sześćdziesiąt dwa
63
sextiotre
sześćdziesiąt trzy
64
sextiofyra
sześćdziesiąt cztery
65
sextiofem
sześćdziesiąt pięć
66
sextiosex
sześćdziesiąt sześć
67
sextiosju
sześćdziesiąt siedem
68
sextioåtta
sześćdziesiąt osiem
69
sextionio
sześćdziesiąt dziewięć
70
sjuttio
siedemdziesiąt
71
sjuttioett
siedemdziesiąt jeden
72
sjuttiotvå
siedemdziesiąt dwa
73
sjuttiotre
siedemdziesiąt trzy
74
sjuttiofyra
siedemdziesiąt cztery
75
sjuttiofem
siedemdziesiąt pięć
76
sjuttiosex
siedemdziesiąt sześć
77
sjuttiosju
siedemdziesiąt siedem
78
sjuttioåtta
siedemdziesiąt osiem
79
sjuttionio
siedemdziesiąt dziewięć
80
åttio
osiemdziesiąt
81
åttoiett
osiemdziesiąt jeden
82
åttiotvå
osiemdziesiąt dwa
83
åttiotre
osiemdziesiąt trzy
84
åttiofyra
osiemdziesiąt cztery
85
åttiofem
osiemdziesiąt pięć
86
åttiosex
osiemdziesiąt sześć
87
åttiosju
osiemdziesiąt siedem
88
åttioåtta
osiemdziesiąt osiem
89
åttionio
osiemdziesiąt dziewięć
90
nittio
dziewięćdziesiąt
91
nittioett
dziewięćdziesiąt jeden
92
nittiotvå
dziewięćdziesiąt dwa
93
nittiotre
dziewięćdziesiąt trzy
94
nittiofyra
dziewięćdziesiąt cztery
95
nittiofem
dziewięćdziesiąt pięć
96
nittiosex
dziewięćdziesiąt sześć
97
nittiosju
dziewięćdziesiąt siedem
98
nittioåtta
dziewięćdziesiąt osiem
99
nittionio
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
hundra
sto

Comments

Loading Comments