Liczby po szwedzkim

Liczby po szwedzkim

#polskiszwedzkiSound
0zeronoll
1jedenett
2dwatvå
3trzytre
4czteryfyra
5pięćfem
6sześćsex
7siedemsju
8osiemåtta
9dziewięćnio
10dziesięćtio
11jedenaścieelva
12dwanaścietolv
13trzynaścietretton
14czternaściefjorton
15piętnaściefemton
16szesnaściesexton
17siedemnaściesjutton
18osiemnaściearton
19dziewiętnaścienitton
20dwadzieściatjugo
21dwadzieścia jedentjugoett
22dwadzieścia dwatjugotvå
23dwadzieścia trzytjugotre
24dwadzieścia czterytjugofyra
25dwadzieścia pięćtjugofem
26dwadzieścia sześćtjugosex
27dwadzieścia siedemtjugosju
28dwadzieścia osiemtjugoåtta
29dwadzieścia dziewięćtjugonio
30trzydzieścitrettio
31trzydzieści jedentrettioett
32trzydzieści dwatrettiotvå
33trzydzieści trzytrettiotre
34trzydzieści czterytrettiofyra
35trzydzieści pięćtrettiofem
36trzydzieści sześćtrettiosex
37trzydzieści siedemtrettiosju
38trzydzieści osiemtrettioåtta
39trzydzieści dziewięćtrettionio
40czterdzieścifyrtio
41czterdzieści jedenfyrtioett
42czterdzieści dwafyrtiotvå
43czterdzieści trzyfyrtiotre
44czterdzieści czteryfyrtiofyra
45czterdzieści pięćfyrtiofem
46czterdzieści sześćfyrtiosex
47czterdzieści siedemfyrtiosju
48czterdzieści osiemfyrtiåtta
49czterdzieści dziewięćfyrtionio
50pięćdziesiątfemtio
51pięćdziesiąt jedenfemtioett
52pięćdziesiąt dwafemtiotvå
53pięćdziesiąt trzyfemtiotre
54pięćdziesiąt czteryfemtiofyra
55pięćdziesiąt pięćfemtiofem
56pięćdziesiąt sześćfemtiosex
57pięćdziesiąt siedemfemtiosju
58pięćdziesiąt osiemfemtioåtta
59pięćdziesiąt dziewięćfemtionio
60sześćdziesiątsextio
61sześćdziesiąt jedensextioett
62sześćdziesiąt dwasextiotvå
63sześćdziesiąt trzysextiotre
64sześćdziesiąt czterysextiofyra
65sześćdziesiąt pięćsextiofem
66sześćdziesiąt sześćsextiosex
67sześćdziesiąt siedemsextiosju
68sześćdziesiąt osiemsextioåtta
69sześćdziesiąt dziewięćsextionio
70siedemdziesiątsjuttio
71siedemdziesiąt jedensjuttioett
72siedemdziesiąt dwasjuttiotvå
73siedemdziesiąt trzysjuttiotre
74siedemdziesiąt czterysjuttiofyra
75siedemdziesiąt pięćsjuttiofem
76siedemdziesiąt sześćsjuttiosex
77siedemdziesiąt siedemsjuttiosju
78siedemdziesiąt osiemsjuttioåtta
79siedemdziesiąt dziewięćsjuttionio
80osiemdziesiątåttio
81osiemdziesiąt jedenåttoiett
82osiemdziesiąt dwaåttiotvå
83osiemdziesiąt trzyåttiotre
84osiemdziesiąt czteryåttiofyra
85osiemdziesiąt pięćåttiofem
86osiemdziesiąt sześćåttiosex
87osiemdziesiąt siedemåttiosju
88osiemdziesiąt osiemåttioåtta
89osiemdziesiąt dziewięćåttionio
90dziewięćdziesiątnittio
91dziewięćdziesiąt jedennittioett
92dziewięćdziesiąt dwanittiotvå
93dziewięćdziesiąt trzynittiotre
94dziewięćdziesiąt czterynittiofyra
95dziewięćdziesiąt pięćnittiofem
96dziewięćdziesiąt sześćnittiosex
97dziewięćdziesiąt siedemnittiosju
98dziewięćdziesiąt osiemnittioåtta
99dziewięćdziesiąt dziewięćnittionio
100stohundra

Comments

Loading Comments