Liczby po szwedzkim

Liczby po szwedzkim

# polski szwedzki Sound
0 zero noll
1 jeden ett
2 dwa två
3 trzy tre
4 cztery fyra
5 pięć fem
6 sześć sex
7 siedem sju
8 osiem åtta
9 dziewięć nio
10 dziesięć tio
11 jedenaście elva
12 dwanaście tolv
13 trzynaście tretton
14 czternaście fjorton
15 piętnaście femton
16 szesnaście sexton
17 siedemnaście sjutton
18 osiemnaście arton
19 dziewiętnaście nitton
20 dwadzieścia tjugo
21 dwadzieścia jeden tjugoett
22 dwadzieścia dwa tjugotvå
23 dwadzieścia trzy tjugotre
24 dwadzieścia cztery tjugofyra
25 dwadzieścia pięć tjugofem
26 dwadzieścia sześć tjugosex
27 dwadzieścia siedem tjugosju
28 dwadzieścia osiem tjugoåtta
29 dwadzieścia dziewięć tjugonio
30 trzydzieści trettio
31 trzydzieści jeden trettioett
32 trzydzieści dwa trettiotvå
33 trzydzieści trzy trettiotre
34 trzydzieści cztery trettiofyra
35 trzydzieści pięć trettiofem
36 trzydzieści sześć trettiosex
37 trzydzieści siedem trettiosju
38 trzydzieści osiem trettioåtta
39 trzydzieści dziewięć trettionio
40 czterdzieści fyrtio
41 czterdzieści jeden fyrtioett
42 czterdzieści dwa fyrtiotvå
43 czterdzieści trzy fyrtiotre
44 czterdzieści cztery fyrtiofyra
45 czterdzieści pięć fyrtiofem
46 czterdzieści sześć fyrtiosex
47 czterdzieści siedem fyrtiosju
48 czterdzieści osiem fyrtiåtta
49 czterdzieści dziewięć fyrtionio
50 pięćdziesiąt femtio
51 pięćdziesiąt jeden femtioett
52 pięćdziesiąt dwa femtiotvå
53 pięćdziesiąt trzy femtiotre
54 pięćdziesiąt cztery femtiofyra
55 pięćdziesiąt pięć femtiofem
56 pięćdziesiąt sześć femtiosex
57 pięćdziesiąt siedem femtiosju
58 pięćdziesiąt osiem femtioåtta
59 pięćdziesiąt dziewięć femtionio
60 sześćdziesiąt sextio
61 sześćdziesiąt jeden sextioett
62 sześćdziesiąt dwa sextiotvå
63 sześćdziesiąt trzy sextiotre
64 sześćdziesiąt cztery sextiofyra
65 sześćdziesiąt pięć sextiofem
66 sześćdziesiąt sześć sextiosex
67 sześćdziesiąt siedem sextiosju
68 sześćdziesiąt osiem sextioåtta
69 sześćdziesiąt dziewięć sextionio
70 siedemdziesiąt sjuttio
71 siedemdziesiąt jeden sjuttioett
72 siedemdziesiąt dwa sjuttiotvå
73 siedemdziesiąt trzy sjuttiotre
74 siedemdziesiąt cztery sjuttiofyra
75 siedemdziesiąt pięć sjuttiofem
76 siedemdziesiąt sześć sjuttiosex
77 siedemdziesiąt siedem sjuttiosju
78 siedemdziesiąt osiem sjuttioåtta
79 siedemdziesiąt dziewięć sjuttionio
80 osiemdziesiąt åttio
81 osiemdziesiąt jeden åttoiett
82 osiemdziesiąt dwa åttiotvå
83 osiemdziesiąt trzy åttiotre
84 osiemdziesiąt cztery åttiofyra
85 osiemdziesiąt pięć åttiofem
86 osiemdziesiąt sześć åttiosex
87 osiemdziesiąt siedem åttiosju
88 osiemdziesiąt osiem åttioåtta
89 osiemdziesiąt dziewięć åttionio
90 dziewięćdziesiąt nittio
91 dziewięćdziesiąt jeden nittioett
92 dziewięćdziesiąt dwa nittiotvå
93 dziewięćdziesiąt trzy nittiotre
94 dziewięćdziesiąt cztery nittiofyra
95 dziewięćdziesiąt pięć nittiofem
96 dziewięćdziesiąt sześć nittiosex
97 dziewięćdziesiąt siedem nittiosju
98 dziewięćdziesiąt osiem nittioåtta
99 dziewięćdziesiąt dziewięć nittionio
100 sto hundra

Comments

Loading Comments