Liczby po tureckim

Liczby po tureckim

# polski turecki Sound
0 zero Sıfır
1 jeden Bir
2 dwa Iki
3 trzy Üç
4 cztery Dört
5 pięć Beş
6 sześć Altı
7 siedem Yedi
8 osiem Sekiz
9 dziewięć Dokuz
10 dziesięć On
11 jedenaście On bir
12 dwanaście On iki
13 trzynaście On üç
14 czternaście On dört
15 piętnaście On beş
16 szesnaście On altı
17 siedemnaście On yedi
18 osiemnaście On sekiz
19 dziewiętnaście On dokuz
20 dwadzieścia Yirmi
21 dwadzieścia jeden Yirmi bir
22 dwadzieścia dwa Yirmi iki
23 dwadzieścia trzy Yirmi üç
24 dwadzieścia cztery Yirmi dört
25 dwadzieścia pięć Yirmi beş
26 dwadzieścia sześć Yirmi altı
27 dwadzieścia siedem Yirmi yedi
28 dwadzieścia osiem Yirmi sekiz
29 dwadzieścia dziewięć Yirmi dokuz
30 trzydzieści Otuz
31 trzydzieści jeden Otuz bir
32 trzydzieści dwa Otuz iki
33 trzydzieści trzy Otuz üç
34 trzydzieści cztery Otuz dört
35 trzydzieści pięć Otuz beş
36 trzydzieści sześć Otuz altı
37 trzydzieści siedem Otuz yedi
38 trzydzieści osiem Otuz sekiz
39 trzydzieści dziewięć Otuz dokuz
40 czterdzieści Kırk
41 czterdzieści jeden Kırk bir
42 czterdzieści dwa Kırk iki
43 czterdzieści trzy Kırk üç
44 czterdzieści cztery Kırk dört
45 czterdzieści pięć Kırk beş
46 czterdzieści sześć Kırk altı
47 czterdzieści siedem Kırk yedi
48 czterdzieści osiem Kırk sekiz
49 czterdzieści dziewięć Kırk dokuz
50 pięćdziesiąt Elli
51 pięćdziesiąt jeden Elli bir
52 pięćdziesiąt dwa Elli iki
53 pięćdziesiąt trzy Elli üç
54 pięćdziesiąt cztery Elli dört
55 pięćdziesiąt pięć Elli beş
56 pięćdziesiąt sześć Elli altı
57 pięćdziesiąt siedem Elli yedi
58 pięćdziesiąt osiem Elli sekiz
59 pięćdziesiąt dziewięć Elli dokuz
60 sześćdziesiąt Altmış
61 sześćdziesiąt jeden Altmış bir
62 sześćdziesiąt dwa Altmış iki
63 sześćdziesiąt trzy Altmış üç
64 sześćdziesiąt cztery Altmış dört
65 sześćdziesiąt pięć Altmış beş
66 sześćdziesiąt sześć Altmış altı
67 sześćdziesiąt siedem Altmış yedi
68 sześćdziesiąt osiem Altmış sekiz
69 sześćdziesiąt dziewięć Altmış dokuz
70 siedemdziesiąt Yetmiş
71 siedemdziesiąt jeden Yetmiş bir
72 siedemdziesiąt dwa Yetmiş iki
73 siedemdziesiąt trzy Yetmiş üç
74 siedemdziesiąt cztery Yetmiş dört
75 siedemdziesiąt pięć Yetmiş beş
76 siedemdziesiąt sześć Yetmiş altı
77 siedemdziesiąt siedem Yetmiş yedi
78 siedemdziesiąt osiem Yetmiş sekiz
79 siedemdziesiąt dziewięć Yetmiş dokuz
80 osiemdziesiąt Seksen
81 osiemdziesiąt jeden Seksen bir
82 osiemdziesiąt dwa Seksen iki
83 osiemdziesiąt trzy Seksen üç
84 osiemdziesiąt cztery Seksen dört
85 osiemdziesiąt pięć Seksen beş
86 osiemdziesiąt sześć Seksen altı
87 osiemdziesiąt siedem Seksen yedi
88 osiemdziesiąt osiem Seksen sekiz
89 osiemdziesiąt dziewięć Seksen dokuz
90 dziewięćdziesiąt Doksan
91 dziewięćdziesiąt jeden Doksan bir
92 dziewięćdziesiąt dwa Doksan iki
93 dziewięćdziesiąt trzy Doksan üç
94 dziewięćdziesiąt cztery Doksan dört
95 dziewięćdziesiąt pięć Doksan beş
96 dziewięćdziesiąt sześć Doksan altı
97 dziewięćdziesiąt siedem Doksan yedi
98 dziewięćdziesiąt osiem Doksan sekiz
99 dziewięćdziesiąt dziewięć Doksan dokuz
100 sto Yüz

Comments

Loading Comments