Liczby po tureckim

Liczby po tureckim

0
Sıfır
zero
1
Bir
jeden
2
Iki
dwa
3
Üç
trzy
4
Dört
cztery
5
Beş
pięć
6
Altı
sześć
7
Yedi
siedem
8
Sekiz
osiem
9
Dokuz
dziewięć
10
On
dziesięć
11
On bir
jedenaście
12
On iki
dwanaście
13
On üç
trzynaście
14
On dört
czternaście
15
On beş
piętnaście
16
On altı
szesnaście
17
On yedi
siedemnaście
18
On sekiz
osiemnaście
19
On dokuz
dziewiętnaście
20
Yirmi
dwadzieścia
21
Yirmi bir
dwadzieścia jeden
22
Yirmi iki
dwadzieścia dwa
23
Yirmi üç
dwadzieścia trzy
24
Yirmi dört
dwadzieścia cztery
25
Yirmi beş
dwadzieścia pięć
26
Yirmi altı
dwadzieścia sześć
27
Yirmi yedi
dwadzieścia siedem
28
Yirmi sekiz
dwadzieścia osiem
29
Yirmi dokuz
dwadzieścia dziewięć
30
Otuz
trzydzieści
31
Otuz bir
trzydzieści jeden
32
Otuz iki
trzydzieści dwa
33
Otuz üç
trzydzieści trzy
34
Otuz dört
trzydzieści cztery
35
Otuz beş
trzydzieści pięć
36
Otuz altı
trzydzieści sześć
37
Otuz yedi
trzydzieści siedem
38
Otuz sekiz
trzydzieści osiem
39
Otuz dokuz
trzydzieści dziewięć
40
Kırk
czterdzieści
41
Kırk bir
czterdzieści jeden
42
Kırk iki
czterdzieści dwa
43
Kırk üç
czterdzieści trzy
44
Kırk dört
czterdzieści cztery
45
Kırk beş
czterdzieści pięć
46
Kırk altı
czterdzieści sześć
47
Kırk yedi
czterdzieści siedem
48
Kırk sekiz
czterdzieści osiem
49
Kırk dokuz
czterdzieści dziewięć
50
Elli
pięćdziesiąt
51
Elli bir
pięćdziesiąt jeden
52
Elli iki
pięćdziesiąt dwa
53
Elli üç
pięćdziesiąt trzy
54
Elli dört
pięćdziesiąt cztery
55
Elli beş
pięćdziesiąt pięć
56
Elli altı
pięćdziesiąt sześć
57
Elli yedi
pięćdziesiąt siedem
58
Elli sekiz
pięćdziesiąt osiem
59
Elli dokuz
pięćdziesiąt dziewięć
60
Altmış
sześćdziesiąt
61
Altmış bir
sześćdziesiąt jeden
62
Altmış iki
sześćdziesiąt dwa
63
Altmış üç
sześćdziesiąt trzy
64
Altmış dört
sześćdziesiąt cztery
65
Altmış beş
sześćdziesiąt pięć
66
Altmış altı
sześćdziesiąt sześć
67
Altmış yedi
sześćdziesiąt siedem
68
Altmış sekiz
sześćdziesiąt osiem
69
Altmış dokuz
sześćdziesiąt dziewięć
70
Yetmiş
siedemdziesiąt
71
Yetmiş bir
siedemdziesiąt jeden
72
Yetmiş iki
siedemdziesiąt dwa
73
Yetmiş üç
siedemdziesiąt trzy
74
Yetmiş dört
siedemdziesiąt cztery
75
Yetmiş beş
siedemdziesiąt pięć
76
Yetmiş altı
siedemdziesiąt sześć
77
Yetmiş yedi
siedemdziesiąt siedem
78
Yetmiş sekiz
siedemdziesiąt osiem
79
Yetmiş dokuz
siedemdziesiąt dziewięć
80
Seksen
osiemdziesiąt
81
Seksen bir
osiemdziesiąt jeden
82
Seksen iki
osiemdziesiąt dwa
83
Seksen üç
osiemdziesiąt trzy
84
Seksen dört
osiemdziesiąt cztery
85
Seksen beş
osiemdziesiąt pięć
86
Seksen altı
osiemdziesiąt sześć
87
Seksen yedi
osiemdziesiąt siedem
88
Seksen sekiz
osiemdziesiąt osiem
89
Seksen dokuz
osiemdziesiąt dziewięć
90
Doksan
dziewięćdziesiąt
91
Doksan bir
dziewięćdziesiąt jeden
92
Doksan iki
dziewięćdziesiąt dwa
93
Doksan üç
dziewięćdziesiąt trzy
94
Doksan dört
dziewięćdziesiąt cztery
95
Doksan beş
dziewięćdziesiąt pięć
96
Doksan altı
dziewięćdziesiąt sześć
97
Doksan yedi
dziewięćdziesiąt siedem
98
Doksan sekiz
dziewięćdziesiąt osiem
99
Doksan dokuz
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
Yüz
sto

Comments

Loading Comments