Liczby po tureckim

Liczby po tureckim

#polskitureckiSound
0zeroSıfır
1jedenBir
2dwaIki
3trzyÜç
4czteryDört
5pięćBeş
6sześćAltı
7siedemYedi
8osiemSekiz
9dziewięćDokuz
10dziesięćOn
11jedenaścieOn bir
12dwanaścieOn iki
13trzynaścieOn üç
14czternaścieOn dört
15piętnaścieOn beş
16szesnaścieOn altı
17siedemnaścieOn yedi
18osiemnaścieOn sekiz
19dziewiętnaścieOn dokuz
20dwadzieściaYirmi
21dwadzieścia jedenYirmi bir
22dwadzieścia dwaYirmi iki
23dwadzieścia trzyYirmi üç
24dwadzieścia czteryYirmi dört
25dwadzieścia pięćYirmi beş
26dwadzieścia sześćYirmi altı
27dwadzieścia siedemYirmi yedi
28dwadzieścia osiemYirmi sekiz
29dwadzieścia dziewięćYirmi dokuz
30trzydzieściOtuz
31trzydzieści jedenOtuz bir
32trzydzieści dwaOtuz iki
33trzydzieści trzyOtuz üç
34trzydzieści czteryOtuz dört
35trzydzieści pięćOtuz beş
36trzydzieści sześćOtuz altı
37trzydzieści siedemOtuz yedi
38trzydzieści osiemOtuz sekiz
39trzydzieści dziewięćOtuz dokuz
40czterdzieściKırk
41czterdzieści jedenKırk bir
42czterdzieści dwaKırk iki
43czterdzieści trzyKırk üç
44czterdzieści czteryKırk dört
45czterdzieści pięćKırk beş
46czterdzieści sześćKırk altı
47czterdzieści siedemKırk yedi
48czterdzieści osiemKırk sekiz
49czterdzieści dziewięćKırk dokuz
50pięćdziesiątElli
51pięćdziesiąt jedenElli bir
52pięćdziesiąt dwaElli iki
53pięćdziesiąt trzyElli üç
54pięćdziesiąt czteryElli dört
55pięćdziesiąt pięćElli beş
56pięćdziesiąt sześćElli altı
57pięćdziesiąt siedemElli yedi
58pięćdziesiąt osiemElli sekiz
59pięćdziesiąt dziewięćElli dokuz
60sześćdziesiątAltmış
61sześćdziesiąt jedenAltmış bir
62sześćdziesiąt dwaAltmış iki
63sześćdziesiąt trzyAltmış üç
64sześćdziesiąt czteryAltmış dört
65sześćdziesiąt pięćAltmış beş
66sześćdziesiąt sześćAltmış altı
67sześćdziesiąt siedemAltmış yedi
68sześćdziesiąt osiemAltmış sekiz
69sześćdziesiąt dziewięćAltmış dokuz
70siedemdziesiątYetmiş
71siedemdziesiąt jedenYetmiş bir
72siedemdziesiąt dwaYetmiş iki
73siedemdziesiąt trzyYetmiş üç
74siedemdziesiąt czteryYetmiş dört
75siedemdziesiąt pięćYetmiş beş
76siedemdziesiąt sześćYetmiş altı
77siedemdziesiąt siedemYetmiş yedi
78siedemdziesiąt osiemYetmiş sekiz
79siedemdziesiąt dziewięćYetmiş dokuz
80osiemdziesiątSeksen
81osiemdziesiąt jedenSeksen bir
82osiemdziesiąt dwaSeksen iki
83osiemdziesiąt trzySeksen üç
84osiemdziesiąt czterySeksen dört
85osiemdziesiąt pięćSeksen beş
86osiemdziesiąt sześćSeksen altı
87osiemdziesiąt siedemSeksen yedi
88osiemdziesiąt osiemSeksen sekiz
89osiemdziesiąt dziewięćSeksen dokuz
90dziewięćdziesiątDoksan
91dziewięćdziesiąt jedenDoksan bir
92dziewięćdziesiąt dwaDoksan iki
93dziewięćdziesiąt trzyDoksan üç
94dziewięćdziesiąt czteryDoksan dört
95dziewięćdziesiąt pięćDoksan beş
96dziewięćdziesiąt sześćDoksan altı
97dziewięćdziesiąt siedemDoksan yedi
98dziewięćdziesiąt osiemDoksan sekiz
99dziewięćdziesiąt dziewięćDoksan dokuz
100stoYüz

Comments

Loading Comments