Liczby po ukraińskim

Liczby po ukraińskim

# polski ukraiński Sound
0 zero нулю
1 jeden один
2 dwa два
3 trzy три
4 cztery чотири
5 pięć п’ять
6 sześć шість
7 siedem сім
8 osiem вісім
9 dziewięć дев’ять
10 dziesięć десять
11 jedenaście одинадцять
12 dwanaście дванадцять
13 trzynaście тринадцять
14 czternaście чотирнадцять
15 piętnaście п'ятнадцять
16 szesnaście шістнадцять
17 siedemnaście сімнадцять
18 osiemnaście вісімнадцять
19 dziewiętnaście дев'ятнадцять
20 dwadzieścia двадцять
21 dwadzieścia jeden двадцять один
22 dwadzieścia dwa двадцять два
23 dwadzieścia trzy двадцять три
24 dwadzieścia cztery двадцять чотири
25 dwadzieścia pięć двадцять п'ять
26 dwadzieścia sześć двадцять шість
27 dwadzieścia siedem двадцять сім
28 dwadzieścia osiem двадцять вісім
29 dwadzieścia dziewięć двадцять дев'ять
30 trzydzieści тридцять
31 trzydzieści jeden тридцять один
32 trzydzieści dwa тридцять два
33 trzydzieści trzy тридцять три
34 trzydzieści cztery тридцять чотири
35 trzydzieści pięć тридцять п'ять
36 trzydzieści sześć тридцять шість
37 trzydzieści siedem тридцять сім
38 trzydzieści osiem тридцять вісім
39 trzydzieści dziewięć тридцять дев'ять
40 czterdzieści сорок
41 czterdzieści jeden сорок один
42 czterdzieści dwa сорок два
43 czterdzieści trzy сорок три
44 czterdzieści cztery сорок чотири
45 czterdzieści pięć сорок п'ять
46 czterdzieści sześć сорок шість
47 czterdzieści siedem сорок сім
48 czterdzieści osiem сорок вісім
49 czterdzieści dziewięć сорок дев'ять
50 pięćdziesiąt п'ятдесят
51 pięćdziesiąt jeden п'ятдесят один
52 pięćdziesiąt dwa п'ятдесят два
53 pięćdziesiąt trzy п'ятдесят три
54 pięćdziesiąt cztery п'ятдесят чотири
55 pięćdziesiąt pięć п'ятдесят п'ять
56 pięćdziesiąt sześć п'ятдесят шість
57 pięćdziesiąt siedem п'ятдесят сім
58 pięćdziesiąt osiem п'ятдесят вісім
59 pięćdziesiąt dziewięć п'ятдесят дев'ять
60 sześćdziesiąt шістдесят
61 sześćdziesiąt jeden шістдесят один
62 sześćdziesiąt dwa шістдесят два
63 sześćdziesiąt trzy шістдесят три
64 sześćdziesiąt cztery шістдесят чотири
65 sześćdziesiąt pięć шістдесят п'ять
66 sześćdziesiąt sześć шістдесят шість
67 sześćdziesiąt siedem шістдесят сім
68 sześćdziesiąt osiem шістдесят вісім
69 sześćdziesiąt dziewięć шістдесят дев'ять
70 siedemdziesiąt сімдесят
71 siedemdziesiąt jeden сімдесят один
72 siedemdziesiąt dwa сімдесят два
73 siedemdziesiąt trzy сімдесят три
74 siedemdziesiąt cztery сімдесят чотири
75 siedemdziesiąt pięć сімдесят п'ять
76 siedemdziesiąt sześć сімдесят шість
77 siedemdziesiąt siedem сімдесят сім
78 siedemdziesiąt osiem сімдесят вісім
79 siedemdziesiąt dziewięć сімдесят дев'ять
80 osiemdziesiąt вісімдесят
81 osiemdziesiąt jeden вісімдесят один
82 osiemdziesiąt dwa вісімдесят два
83 osiemdziesiąt trzy вісімдесят три
84 osiemdziesiąt cztery вісімдесят чотири
85 osiemdziesiąt pięć вісімдесят п'ять
86 osiemdziesiąt sześć вісімдесят шість
87 osiemdziesiąt siedem вісімдесят сім
88 osiemdziesiąt osiem вісімдесят вісім
89 osiemdziesiąt dziewięć вісімдесят дев'ять
90 dziewięćdziesiąt дев'яносто
91 dziewięćdziesiąt jeden дев'яносто один
92 dziewięćdziesiąt dwa дев'яносто два
93 dziewięćdziesiąt trzy дев'яносто три
94 dziewięćdziesiąt cztery дев'яносто чотири
95 dziewięćdziesiąt pięć дев'яносто п'ять
96 dziewięćdziesiąt sześć дев'яносто шість
97 dziewięćdziesiąt siedem дев'яносто сім
98 dziewięćdziesiąt osiem дев'яносто вісім
99 dziewięćdziesiąt dziewięć дев'яносто дев'ять
100 sto Сто

Comments

Loading Comments