Liczby po ukraińskim

Liczby po ukraińskim

#polskiukraińskiSound
0zeroнулю
1jedenодин
2dwaдва
3trzyтри
4czteryчотири
5pięćп’ять
6sześćшість
7siedemсім
8osiemвісім
9dziewięćдев’ять
10dziesięćдесять
11jedenaścieодинадцять
12dwanaścieдванадцять
13trzynaścieтринадцять
14czternaścieчотирнадцять
15piętnaścieп'ятнадцять
16szesnaścieшістнадцять
17siedemnaścieсімнадцять
18osiemnaścieвісімнадцять
19dziewiętnaścieдев'ятнадцять
20dwadzieściaдвадцять
21dwadzieścia jedenдвадцять один
22dwadzieścia dwaдвадцять два
23dwadzieścia trzyдвадцять три
24dwadzieścia czteryдвадцять чотири
25dwadzieścia pięćдвадцять п'ять
26dwadzieścia sześćдвадцять шість
27dwadzieścia siedemдвадцять сім
28dwadzieścia osiemдвадцять вісім
29dwadzieścia dziewięćдвадцять дев'ять
30trzydzieściтридцять
31trzydzieści jedenтридцять один
32trzydzieści dwaтридцять два
33trzydzieści trzyтридцять три
34trzydzieści czteryтридцять чотири
35trzydzieści pięćтридцять п'ять
36trzydzieści sześćтридцять шість
37trzydzieści siedemтридцять сім
38trzydzieści osiemтридцять вісім
39trzydzieści dziewięćтридцять дев'ять
40czterdzieściсорок
41czterdzieści jedenсорок один
42czterdzieści dwaсорок два
43czterdzieści trzyсорок три
44czterdzieści czteryсорок чотири
45czterdzieści pięćсорок п'ять
46czterdzieści sześćсорок шість
47czterdzieści siedemсорок сім
48czterdzieści osiemсорок вісім
49czterdzieści dziewięćсорок дев'ять
50pięćdziesiątп'ятдесят
51pięćdziesiąt jedenп'ятдесят один
52pięćdziesiąt dwaп'ятдесят два
53pięćdziesiąt trzyп'ятдесят три
54pięćdziesiąt czteryп'ятдесят чотири
55pięćdziesiąt pięćп'ятдесят п'ять
56pięćdziesiąt sześćп'ятдесят шість
57pięćdziesiąt siedemп'ятдесят сім
58pięćdziesiąt osiemп'ятдесят вісім
59pięćdziesiąt dziewięćп'ятдесят дев'ять
60sześćdziesiątшістдесят
61sześćdziesiąt jedenшістдесят один
62sześćdziesiąt dwaшістдесят два
63sześćdziesiąt trzyшістдесят три
64sześćdziesiąt czteryшістдесят чотири
65sześćdziesiąt pięćшістдесят п'ять
66sześćdziesiąt sześćшістдесят шість
67sześćdziesiąt siedemшістдесят сім
68sześćdziesiąt osiemшістдесят вісім
69sześćdziesiąt dziewięćшістдесят дев'ять
70siedemdziesiątсімдесят
71siedemdziesiąt jedenсімдесят один
72siedemdziesiąt dwaсімдесят два
73siedemdziesiąt trzyсімдесят три
74siedemdziesiąt czteryсімдесят чотири
75siedemdziesiąt pięćсімдесят п'ять
76siedemdziesiąt sześćсімдесят шість
77siedemdziesiąt siedemсімдесят сім
78siedemdziesiąt osiemсімдесят вісім
79siedemdziesiąt dziewięćсімдесят дев'ять
80osiemdziesiątвісімдесят
81osiemdziesiąt jedenвісімдесят один
82osiemdziesiąt dwaвісімдесят два
83osiemdziesiąt trzyвісімдесят три
84osiemdziesiąt czteryвісімдесят чотири
85osiemdziesiąt pięćвісімдесят п'ять
86osiemdziesiąt sześćвісімдесят шість
87osiemdziesiąt siedemвісімдесят сім
88osiemdziesiąt osiemвісімдесят вісім
89osiemdziesiąt dziewięćвісімдесят дев'ять
90dziewięćdziesiątдев'яносто
91dziewięćdziesiąt jedenдев'яносто один
92dziewięćdziesiąt dwaдев'яносто два
93dziewięćdziesiąt trzyдев'яносто три
94dziewięćdziesiąt czteryдев'яносто чотири
95dziewięćdziesiąt pięćдев'яносто п'ять
96dziewięćdziesiąt sześćдев'яносто шість
97dziewięćdziesiąt siedemдев'яносто сім
98dziewięćdziesiąt osiemдев'яносто вісім
99dziewięćdziesiąt dziewięćдев'яносто дев'ять
100stoСто

Comments

Loading Comments