Liczby po uzbeckim

Liczby po uzbeckim

# polski uzbecki Sound
0 zero no'l
1 jeden bir
2 dwa ikki
3 trzy uch
4 cztery to'rt
5 pięć besh
6 sześć olti
7 siedem yetti
8 osiem sakkiz
9 dziewięć to'qqiz
10 dziesięć o'n
11 jedenaście o'n bir
12 dwanaście o'n ikki
13 trzynaście o'n uch
14 czternaście o'n to'rt
15 piętnaście o'n besh
16 szesnaście o'n olti
17 siedemnaście o'n yetti
18 osiemnaście o'n sakkiz
19 dziewiętnaście o'n to'qqiz
20 dwadzieścia yigirma
21 dwadzieścia jeden yigirma bir
22 dwadzieścia dwa yigirma ikki
23 dwadzieścia trzy yigirma uch
24 dwadzieścia cztery yigirma to'rt
25 dwadzieścia pięć yigirma besh
26 dwadzieścia sześć yigirma olti
27 dwadzieścia siedem yigirma yetti
28 dwadzieścia osiem yigiıma sakkiz
29 dwadzieścia dziewięć yigirına to'qqiz
30 trzydzieści o'ttiz
31 trzydzieści jeden o'ttiz bir
32 trzydzieści dwa o'ttiz ikki
33 trzydzieści trzy o'ttiz uch
34 trzydzieści cztery o'ttiz to'rt
35 trzydzieści pięć o'ttiz besh
36 trzydzieści sześć o'ttiz olti
37 trzydzieści siedem o'ttiz yetti
38 trzydzieści osiem o'ttiz sakkiz
39 trzydzieści dziewięć o'ttiz to'qqiz
40 czterdzieści qirq
41 czterdzieści jeden qirq bir
42 czterdzieści dwa qirq ikki
43 czterdzieści trzy qirq uch
44 czterdzieści cztery qirq to'rt
45 czterdzieści pięć qirq besh
46 czterdzieści sześć qirq olti
47 czterdzieści siedem qirq yetti
48 czterdzieści osiem qirq sakkiz
49 czterdzieści dziewięć qirq to'qqiz
50 pięćdziesiąt ellik
51 pięćdziesiąt jeden ellik bir
52 pięćdziesiąt dwa ellik ikki
53 pięćdziesiąt trzy ellik uch
54 pięćdziesiąt cztery ellik to'rt
55 pięćdziesiąt pięć ellik besh
56 pięćdziesiąt sześć ellik olti
57 pięćdziesiąt siedem ellik yetti
58 pięćdziesiąt osiem ellik sakkiz
59 pięćdziesiąt dziewięć ellik to'qqiz
60 sześćdziesiąt oltmish
61 sześćdziesiąt jeden oltmish bir
62 sześćdziesiąt dwa oltmish ikki
63 sześćdziesiąt trzy oltmish uch
64 sześćdziesiąt cztery oltmish to'rt
65 sześćdziesiąt pięć oltmish besh
66 sześćdziesiąt sześć oltmish olti
67 sześćdziesiąt siedem oltmish yetti
68 sześćdziesiąt osiem oltmish sakkiz
69 sześćdziesiąt dziewięć oltmish to'qqiz
70 siedemdziesiąt yetmish
71 siedemdziesiąt jeden yetmish bir
72 siedemdziesiąt dwa yetmish ikki
73 siedemdziesiąt trzy yetmish uch
74 siedemdziesiąt cztery yetmish to'rt
75 siedemdziesiąt pięć yetmish besh
76 siedemdziesiąt sześć yetmish olti
77 siedemdziesiąt siedem yetmish yetti
78 siedemdziesiąt osiem yetmish sakkiz
79 siedemdziesiąt dziewięć yetmish to'qqiz
80 osiemdziesiąt sakson
81 osiemdziesiąt jeden sakson bir
82 osiemdziesiąt dwa sakson ikki
83 osiemdziesiąt trzy sakson uch
84 osiemdziesiąt cztery sakson to'rt
85 osiemdziesiąt pięć sakson besh
86 osiemdziesiąt sześć sakson olti
87 osiemdziesiąt siedem sakson yetti
88 osiemdziesiąt osiem sakson sakkiz
89 osiemdziesiąt dziewięć sakson to'qqiz
90 dziewięćdziesiąt to'qson
91 dziewięćdziesiąt jeden to'qson bir
92 dziewięćdziesiąt dwa to'qson ikki
93 dziewięćdziesiąt trzy to'qson uch
94 dziewięćdziesiąt cztery to'qson to'rt
95 dziewięćdziesiąt pięć to'qson besh
96 dziewięćdziesiąt sześć to'qson olti
97 dziewięćdziesiąt siedem to'qson yetti
98 dziewięćdziesiąt osiem to'qson sakkiz
99 dziewięćdziesiąt dziewięć to'qson to'qqiz
100 sto bir yuz

Comments

Loading Comments