Liczby po węgierskim

Liczby po węgierskim

# polski węgierski Sound
0 zero Nulla
1 jeden egy
2 dwa kettő
3 trzy három
4 cztery négy
5 pięć öt
6 sześć hat
7 siedem hét
8 osiem nyolc
9 dziewięć kilenc
10 dziesięć tíz
11 jedenaście tizenegy
12 dwanaście tizenkettő
13 trzynaście tizenhárom
14 czternaście tizennégy
15 piętnaście tizenöt
16 szesnaście tizenhat
17 siedemnaście tizenhét
18 osiemnaście tizennyolc
19 dziewiętnaście tizenkilenc
20 dwadzieścia húsz
21 dwadzieścia jeden huszonegy
22 dwadzieścia dwa huszonkettő
23 dwadzieścia trzy huszonhárom
24 dwadzieścia cztery huszonnégy
25 dwadzieścia pięć huszonöt
26 dwadzieścia sześć huszonhat
27 dwadzieścia siedem huszonhét
28 dwadzieścia osiem huszonnyolc
29 dwadzieścia dziewięć huszonkilenc
30 trzydzieści harminc
31 trzydzieści jeden harmincegy
32 trzydzieści dwa harminckettö
33 trzydzieści trzy harminchárom
34 trzydzieści cztery harmincnégy
35 trzydzieści pięć harmincöt
36 trzydzieści sześć harminchat
37 trzydzieści siedem harminchét
38 trzydzieści osiem harmincnyolc
39 trzydzieści dziewięć harminckilenc
40 czterdzieści negyven
41 czterdzieści jeden negyvenegy
42 czterdzieści dwa negyvenkettő
43 czterdzieści trzy negyvenhárom
44 czterdzieści cztery negyvennégy
45 czterdzieści pięć negyvenöt
46 czterdzieści sześć negyvenhat
47 czterdzieści siedem negyvenhét
48 czterdzieści osiem negyvennyolc
49 czterdzieści dziewięć negyvenkilenc
50 pięćdziesiąt ötven
51 pięćdziesiąt jeden ötvenegy
52 pięćdziesiąt dwa ötvenkettő
53 pięćdziesiąt trzy ötvenhárom
54 pięćdziesiąt cztery ötvennégy
55 pięćdziesiąt pięć ötvenöt
56 pięćdziesiąt sześć ötvenhat
57 pięćdziesiąt siedem ötvenhét
58 pięćdziesiąt osiem ötvennyolc
59 pięćdziesiąt dziewięć ötvenkilenc
60 sześćdziesiąt hatvan
61 sześćdziesiąt jeden hatvanegy
62 sześćdziesiąt dwa hatvankettő
63 sześćdziesiąt trzy hatvanhárom
64 sześćdziesiąt cztery hatvannégy
65 sześćdziesiąt pięć hatvanöt
66 sześćdziesiąt sześć hatvanhat
67 sześćdziesiąt siedem hatvanhét
68 sześćdziesiąt osiem hatvannyolc
69 sześćdziesiąt dziewięć hatvankilenc
70 siedemdziesiąt hetven
71 siedemdziesiąt jeden hetvenegy
72 siedemdziesiąt dwa hetvenkettő
73 siedemdziesiąt trzy hetvenhárom
74 siedemdziesiąt cztery hetvennégy
75 siedemdziesiąt pięć hetvenöt
76 siedemdziesiąt sześć hetvenhat
77 siedemdziesiąt siedem hetvenhét
78 siedemdziesiąt osiem hetvennyolc
79 siedemdziesiąt dziewięć hetvenkilenc
80 osiemdziesiąt nyolcvan
81 osiemdziesiąt jeden nyolcvanegy
82 osiemdziesiąt dwa nyolcvankettő
83 osiemdziesiąt trzy nyolcvanhárom
84 osiemdziesiąt cztery nyolcvannégy
85 osiemdziesiąt pięć nyolcvanöt
86 osiemdziesiąt sześć nyolcvanhat
87 osiemdziesiąt siedem nyolcvanhét
88 osiemdziesiąt osiem nyolcvannyolc
89 osiemdziesiąt dziewięć nyolvankilenc
90 dziewięćdziesiąt kilencven
91 dziewięćdziesiąt jeden kilencvenegy
92 dziewięćdziesiąt dwa kilencvenkettő
93 dziewięćdziesiąt trzy kilencvenhárom
94 dziewięćdziesiąt cztery kilencvennégy
95 dziewięćdziesiąt pięć kilencvenöt
96 dziewięćdziesiąt sześć kilencvenhat
97 dziewięćdziesiąt siedem kilencvenhét
98 dziewięćdziesiąt osiem kilencvennyolc
99 dziewięćdziesiąt dziewięć kilencvenkilenc
100 sto száz

Comments

Loading Comments