Liczby po węgierskim

Liczby po węgierskim

#polskiwęgierskiSound
0zeroNulla
1jedenegy
2dwakettő
3trzyhárom
4czterynégy
5pięćöt
6sześćhat
7siedemhét
8osiemnyolc
9dziewięćkilenc
10dziesięćtíz
11jedenaścietizenegy
12dwanaścietizenkettő
13trzynaścietizenhárom
14czternaścietizennégy
15piętnaścietizenöt
16szesnaścietizenhat
17siedemnaścietizenhét
18osiemnaścietizennyolc
19dziewiętnaścietizenkilenc
20dwadzieściahúsz
21dwadzieścia jedenhuszonegy
22dwadzieścia dwahuszonkettő
23dwadzieścia trzyhuszonhárom
24dwadzieścia czteryhuszonnégy
25dwadzieścia pięćhuszonöt
26dwadzieścia sześćhuszonhat
27dwadzieścia siedemhuszonhét
28dwadzieścia osiemhuszonnyolc
29dwadzieścia dziewięćhuszonkilenc
30trzydzieściharminc
31trzydzieści jedenharmincegy
32trzydzieści dwaharminckettö
33trzydzieści trzyharminchárom
34trzydzieści czteryharmincnégy
35trzydzieści pięćharmincöt
36trzydzieści sześćharminchat
37trzydzieści siedemharminchét
38trzydzieści osiemharmincnyolc
39trzydzieści dziewięćharminckilenc
40czterdzieścinegyven
41czterdzieści jedennegyvenegy
42czterdzieści dwanegyvenkettő
43czterdzieści trzynegyvenhárom
44czterdzieści czterynegyvennégy
45czterdzieści pięćnegyvenöt
46czterdzieści sześćnegyvenhat
47czterdzieści siedemnegyvenhét
48czterdzieści osiemnegyvennyolc
49czterdzieści dziewięćnegyvenkilenc
50pięćdziesiątötven
51pięćdziesiąt jedenötvenegy
52pięćdziesiąt dwaötvenkettő
53pięćdziesiąt trzyötvenhárom
54pięćdziesiąt czteryötvennégy
55pięćdziesiąt pięćötvenöt
56pięćdziesiąt sześćötvenhat
57pięćdziesiąt siedemötvenhét
58pięćdziesiąt osiemötvennyolc
59pięćdziesiąt dziewięćötvenkilenc
60sześćdziesiąthatvan
61sześćdziesiąt jedenhatvanegy
62sześćdziesiąt dwahatvankettő
63sześćdziesiąt trzyhatvanhárom
64sześćdziesiąt czteryhatvannégy
65sześćdziesiąt pięćhatvanöt
66sześćdziesiąt sześćhatvanhat
67sześćdziesiąt siedemhatvanhét
68sześćdziesiąt osiemhatvannyolc
69sześćdziesiąt dziewięćhatvankilenc
70siedemdziesiąthetven
71siedemdziesiąt jedenhetvenegy
72siedemdziesiąt dwahetvenkettő
73siedemdziesiąt trzyhetvenhárom
74siedemdziesiąt czteryhetvennégy
75siedemdziesiąt pięćhetvenöt
76siedemdziesiąt sześćhetvenhat
77siedemdziesiąt siedemhetvenhét
78siedemdziesiąt osiemhetvennyolc
79siedemdziesiąt dziewięćhetvenkilenc
80osiemdziesiątnyolcvan
81osiemdziesiąt jedennyolcvanegy
82osiemdziesiąt dwanyolcvankettő
83osiemdziesiąt trzynyolcvanhárom
84osiemdziesiąt czterynyolcvannégy
85osiemdziesiąt pięćnyolcvanöt
86osiemdziesiąt sześćnyolcvanhat
87osiemdziesiąt siedemnyolcvanhét
88osiemdziesiąt osiemnyolcvannyolc
89osiemdziesiąt dziewięćnyolvankilenc
90dziewięćdziesiątkilencven
91dziewięćdziesiąt jedenkilencvenegy
92dziewięćdziesiąt dwakilencvenkettő
93dziewięćdziesiąt trzykilencvenhárom
94dziewięćdziesiąt czterykilencvennégy
95dziewięćdziesiąt pięćkilencvenöt
96dziewięćdziesiąt sześćkilencvenhat
97dziewięćdziesiąt siedemkilencvenhét
98dziewięćdziesiąt osiemkilencvennyolc
99dziewięćdziesiąt dziewięćkilencvenkilenc
100stoszáz

Comments

Loading Comments