Liczby po wietnamskim

Liczby po wietnamskim

# polski wietnamski Sound
0 zero Số không
1 jeden Một
2 dwa Hai
3 trzy Ba
4 cztery Bốn
5 pięć Năm
6 sześć Sáu
7 siedem Bảy
8 osiem Tám
9 dziewięć Chín
10 dziesięć Mười
11 jedenaście Mười một
12 dwanaście Mười hai
13 trzynaście Mười ba
14 czternaście Mười bốn
15 piętnaście Mười lăm
16 szesnaście Mười sáu
17 siedemnaście Mười bảy
18 osiemnaście Mười tám
19 dziewiętnaście Mười chín
20 dwadzieścia Hai mươi
21 dwadzieścia jeden Hai mươi mốt
22 dwadzieścia dwa Hai mươi hai
23 dwadzieścia trzy Hai mươi ba
24 dwadzieścia cztery Hai mươi bốn
25 dwadzieścia pięć Hai mươi lăm
26 dwadzieścia sześć Hai mươi sáu
27 dwadzieścia siedem Hai mươi bảy
28 dwadzieścia osiem Hai mươi tám
29 dwadzieścia dziewięć Hai mươi chín
30 trzydzieści Ba mươi
31 trzydzieści jeden Ba mươi mốt
32 trzydzieści dwa Ba mươi hai
33 trzydzieści trzy Ba mươi ba
34 trzydzieści cztery Ba mươi bốn
35 trzydzieści pięć Ba mươi năm
36 trzydzieści sześć Ba mươi sáu
37 trzydzieści siedem Ba mươi bảy
38 trzydzieści osiem Ba mươi tám
39 trzydzieści dziewięć Ba mươi chín
40 czterdzieści Bốn mươi
41 czterdzieści jeden Bốn mươi mốt
42 czterdzieści dwa Bốn mươi hai
43 czterdzieści trzy Bốn mươi ba
44 czterdzieści cztery Bốn mươi bốn
45 czterdzieści pięć Bốn mươi lăm
46 czterdzieści sześć Bốn mươi sáu
47 czterdzieści siedem Bốn mươi bảy
48 czterdzieści osiem Bốn mươi tám
49 czterdzieści dziewięć Bốn mươi chín
50 pięćdziesiąt Năm mươi
51 pięćdziesiąt jeden Năm mươi mốt
52 pięćdziesiąt dwa Năm mươi hai
53 pięćdziesiąt trzy Năm mươi ba
54 pięćdziesiąt cztery Năm mươi bốn
55 pięćdziesiąt pięć Năm mươi lăm
56 pięćdziesiąt sześć Năm mươi sáu
57 pięćdziesiąt siedem Năm mươi bảy
58 pięćdziesiąt osiem Năm mươi tám
59 pięćdziesiąt dziewięć Năm mươi chín
60 sześćdziesiąt Sáu chục
61 sześćdziesiąt jeden Sáu mươi một
62 sześćdziesiąt dwa Sáu mươi hai
63 sześćdziesiąt trzy Sáu mươi ba
64 sześćdziesiąt cztery Sáu mươi bốn
65 sześćdziesiąt pięć Sáu mươi lăm
66 sześćdziesiąt sześć Sáu mươi sáu
67 sześćdziesiąt siedem Sáu mươi bảy
68 sześćdziesiąt osiem Sáu mươi tám
69 sześćdziesiąt dziewięć Sáu mươi chín
70 siedemdziesiąt Bảy mươi
71 siedemdziesiąt jeden Bảy mươi một
72 siedemdziesiąt dwa Bảy mươi hai
73 siedemdziesiąt trzy Bảy mươi ba
74 siedemdziesiąt cztery Bảy mươi bốn
75 siedemdziesiąt pięć Bảy mươi lăm
76 siedemdziesiąt sześć Bảy sáu
77 siedemdziesiąt siedem Bảy mươi bảy
78 siedemdziesiąt osiem Bảy mươi tám
79 siedemdziesiąt dziewięć Bảy mươi chín
80 osiemdziesiąt Tám mươi
81 osiemdziesiąt jeden Tám mươi mốt
82 osiemdziesiąt dwa Tám mươi hai
83 osiemdziesiąt trzy Tám mươi ba
84 osiemdziesiąt cztery Tám mươi bốn
85 osiemdziesiąt pięć Tám mươi lăm
86 osiemdziesiąt sześć Tám mươi sáu
87 osiemdziesiąt siedem Tám mươi bảy
88 osiemdziesiąt osiem Tám mươi tám
89 osiemdziesiąt dziewięć Tám mươi chín
90 dziewięćdziesiąt Chín chục
91 dziewięćdziesiąt jeden Chín mươi phần một
92 dziewięćdziesiąt dwa Chín mươi hai
93 dziewięćdziesiąt trzy Chín mươi ba
94 dziewięćdziesiąt cztery Chín mươi bốn
95 dziewięćdziesiąt pięć Chín mươi lăm
96 dziewięćdziesiąt sześć Chín mươi sáu
97 dziewięćdziesiąt siedem Chín mươi bảy
98 dziewięćdziesiąt osiem Chín mươi tám
99 dziewięćdziesiąt dziewięć Chín mươi chín
100 sto Một trăm

Comments

Loading Comments