Liczby po włosku

Liczby po włosku

#polskiwłoskiSound
0zeroZero
1jedenuno
2dwadue
3trzytre
4czteryquattro
5pięćcinque
6sześćsei
7siedemsette
8osiemotto
9dziewięćnove
10dziesięćdieci
11jedenaścieundici
12dwanaściedodici
13trzynaścietredici
14czternaściequattordici
15piętnaściequindici
16szesnaściesedici
17siedemnaściediciassette
18osiemnaściediciotto
19dziewiętnaściediciannove
20dwadzieściaventi
21dwadzieścia jedenventuno
22dwadzieścia dwaventidue
23dwadzieścia trzyventitré
24dwadzieścia czteryventiquattro
25dwadzieścia pięćventicinque
26dwadzieścia sześćventisei
27dwadzieścia siedemventisette
28dwadzieścia osiemventotto
29dwadzieścia dziewięćventinove
30trzydzieścitrenta
31trzydzieści jedentrentuno
32trzydzieści dwatrentadue
33trzydzieści trzytrentatré
34trzydzieści czterytrentaquattro
35trzydzieści pięćtrentacinque
36trzydzieści sześćtrentasei
37trzydzieści siedemtrentasette
38trzydzieści osiemtrentotto
39trzydzieści dziewięćtrentanove
40czterdzieściquaranta
41czterdzieści jedenquarantuno
42czterdzieści dwaquarantadue
43czterdzieści trzyquarantatré
44czterdzieści czteryquarantaquattro
45czterdzieści pięćquarantacinque
46czterdzieści sześćquarantasei
47czterdzieści siedemquarantasette
48czterdzieści osiemquarantotto
49czterdzieści dziewięćquarantanove
50pięćdziesiątcinquanta
51pięćdziesiąt jedencinquantuno
52pięćdziesiąt dwacinquantadue
53pięćdziesiąt trzycinquantatré
54pięćdziesiąt czterycinquantaquattro
55pięćdziesiąt pięćcinquantacinque
56pięćdziesiąt sześćcinquantasei
57pięćdziesiąt siedemcinquantasette
58pięćdziesiąt osiemcinquantotto
59pięćdziesiąt dziewięćcinquantanove
60sześćdziesiątsessanta
61sześćdziesiąt jedensessantuno
62sześćdziesiąt dwasessantadue
63sześćdziesiąt trzysessantatré
64sześćdziesiąt czterysessantaquattro
65sześćdziesiąt pięćsessantacinque
66sześćdziesiąt sześćsessantasei
67sześćdziesiąt siedemsessantasette
68sześćdziesiąt osiemsessantotto
69sześćdziesiąt dziewięćsessantanove
70siedemdziesiątsettanta
71siedemdziesiąt jedensettantuno
72siedemdziesiąt dwasettantadue
73siedemdziesiąt trzysettantatré
74siedemdziesiąt czterysettantaquattro
75siedemdziesiąt pięćsettantacinque
76siedemdziesiąt sześćsettantasei
77siedemdziesiąt siedemsettantasette
78siedemdziesiąt osiemsettantotto
79siedemdziesiąt dziewięćsettantanove
80osiemdziesiątottanta
81osiemdziesiąt jedenottantuno
82osiemdziesiąt dwaottantadue
83osiemdziesiąt trzyottantatré
84osiemdziesiąt czteryottantaquattro
85osiemdziesiąt pięćottantacinque
86osiemdziesiąt sześćottantasei
87osiemdziesiąt siedemottantasette
88osiemdziesiąt osiemottantotto
89osiemdziesiąt dziewięćottantanove
90dziewięćdziesiątnovanta
91dziewięćdziesiąt jedennovantuno
92dziewięćdziesiąt dwanovantadue
93dziewięćdziesiąt trzynovantatré
94dziewięćdziesiąt czterynovantaquattro
95dziewięćdziesiąt pięćnovantacinque
96dziewięćdziesiąt sześćnovantasei
97dziewięćdziesiąt siedemnovantasette
98dziewięćdziesiąt osiemnovantotto
99dziewięćdziesiąt dziewięćnovantanove
100stocento

Comments

Loading Comments