Liczby po włosku

Liczby po włosku

# polski włoski Sound
0 zero Zero
1 jeden uno
2 dwa due
3 trzy tre
4 cztery quattro
5 pięć cinque
6 sześć sei
7 siedem sette
8 osiem otto
9 dziewięć nove
10 dziesięć dieci
11 jedenaście undici
12 dwanaście dodici
13 trzynaście tredici
14 czternaście quattordici
15 piętnaście quindici
16 szesnaście sedici
17 siedemnaście diciassette
18 osiemnaście diciotto
19 dziewiętnaście diciannove
20 dwadzieścia venti
21 dwadzieścia jeden ventuno
22 dwadzieścia dwa ventidue
23 dwadzieścia trzy ventitré
24 dwadzieścia cztery ventiquattro
25 dwadzieścia pięć venticinque
26 dwadzieścia sześć ventisei
27 dwadzieścia siedem ventisette
28 dwadzieścia osiem ventotto
29 dwadzieścia dziewięć ventinove
30 trzydzieści trenta
31 trzydzieści jeden trentuno
32 trzydzieści dwa trentadue
33 trzydzieści trzy trentatré
34 trzydzieści cztery trentaquattro
35 trzydzieści pięć trentacinque
36 trzydzieści sześć trentasei
37 trzydzieści siedem trentasette
38 trzydzieści osiem trentotto
39 trzydzieści dziewięć trentanove
40 czterdzieści quaranta
41 czterdzieści jeden quarantuno
42 czterdzieści dwa quarantadue
43 czterdzieści trzy quarantatré
44 czterdzieści cztery quarantaquattro
45 czterdzieści pięć quarantacinque
46 czterdzieści sześć quarantasei
47 czterdzieści siedem quarantasette
48 czterdzieści osiem quarantotto
49 czterdzieści dziewięć quarantanove
50 pięćdziesiąt cinquanta
51 pięćdziesiąt jeden cinquantuno
52 pięćdziesiąt dwa cinquantadue
53 pięćdziesiąt trzy cinquantatré
54 pięćdziesiąt cztery cinquantaquattro
55 pięćdziesiąt pięć cinquantacinque
56 pięćdziesiąt sześć cinquantasei
57 pięćdziesiąt siedem cinquantasette
58 pięćdziesiąt osiem cinquantotto
59 pięćdziesiąt dziewięć cinquantanove
60 sześćdziesiąt sessanta
61 sześćdziesiąt jeden sessantuno
62 sześćdziesiąt dwa sessantadue
63 sześćdziesiąt trzy sessantatré
64 sześćdziesiąt cztery sessantaquattro
65 sześćdziesiąt pięć sessantacinque
66 sześćdziesiąt sześć sessantasei
67 sześćdziesiąt siedem sessantasette
68 sześćdziesiąt osiem sessantotto
69 sześćdziesiąt dziewięć sessantanove
70 siedemdziesiąt settanta
71 siedemdziesiąt jeden settantuno
72 siedemdziesiąt dwa settantadue
73 siedemdziesiąt trzy settantatré
74 siedemdziesiąt cztery settantaquattro
75 siedemdziesiąt pięć settantacinque
76 siedemdziesiąt sześć settantasei
77 siedemdziesiąt siedem settantasette
78 siedemdziesiąt osiem settantotto
79 siedemdziesiąt dziewięć settantanove
80 osiemdziesiąt ottanta
81 osiemdziesiąt jeden ottantuno
82 osiemdziesiąt dwa ottantadue
83 osiemdziesiąt trzy ottantatré
84 osiemdziesiąt cztery ottantaquattro
85 osiemdziesiąt pięć ottantacinque
86 osiemdziesiąt sześć ottantasei
87 osiemdziesiąt siedem ottantasette
88 osiemdziesiąt osiem ottantotto
89 osiemdziesiąt dziewięć ottantanove
90 dziewięćdziesiąt novanta
91 dziewięćdziesiąt jeden novantuno
92 dziewięćdziesiąt dwa novantadue
93 dziewięćdziesiąt trzy novantatré
94 dziewięćdziesiąt cztery novantaquattro
95 dziewięćdziesiąt pięć novantacinque
96 dziewięćdziesiąt sześć novantasei
97 dziewięćdziesiąt siedem novantasette
98 dziewięćdziesiąt osiem novantotto
99 dziewięćdziesiąt dziewięć novantanove
100 sto cento

Comments

Loading Comments