Números em eslovaco

Números em eslovaco

0
Nula
Zero
1
Jeden
Um
2
Dva
Dois
3
Tri
Três
4
Štyri
Quatro
5
Päť
Cinco
6
Šesť
Seis
7
Sedem
Sete
8
Osem
Oito
9
Deväť
Nove
10
Desať
Dez
11
Jedenásť
Onze
12
Dvanásť
Doze
13
Trinásť
Treze
14
Štrnásť
Catorze
15
Pätnásť
Quinze
16
Šestnásť
Dezasseis
17
Sedemnásť
Dezassete
18
Osemnásť
Dezoito
19
Devätnásť
Dezanove
20
Dvadsať
Vinte
21
Dvadsaťjeden
Vinte e um
22
Dvadsaťdva
Vinte e dois
23
Dvadsaťtri
Vinte e três
24
Dvadsaťštyri
Vinte e quatro
25
Dvadsaťpäť
Vinte e cinco
26
Dvadsaťšesť
Vinte e seis
27
Dvadsaťsedem
Vinte e sete
28
Dvadsaťosem
Vinte e oito
29
Dvadsaťdeväť
Vinte e nove
30
Tridsať
Trinta
31
Tridsaťjeden
Trinta e um
32
Tridsaťdva
Trinta e dois
33
Tridsaťtri
Trinta e três
34
Tridsaťštyri
Trinta e quatro
35
Tridsaťpäť
Trinta e cinco
36
Tridsaťšesť
Trinta e seis
37
Tridsaťsedem
Trinta e sete
38
Tridsaťosem
Trinta e oito
39
Tridsaťdeväť
Trinta e nove
40
Štyridsať
Quarenta
41
Štyridsaťjeden
Quarenta e um
42
Štyridsaťdva
Quarenta e dois
43
Štyridsaťdva
Quarenta e três
44
Štyridsaťštyri
Quarenta e quatro
45
Štyridsaťpäť
Quarenta e cinco
46
Štyridsaťšesť
Quarenta e seis
47
Štyridsaťsedem
Quarenta e sete
48
Štyridsaťosem
Quarenta e oito
49
Štyridsaťdeväť
Quarenta e nove
50
Päťdesiat
Cinquenta
51
Päťdesiatjeden
Cinquenta e um
52
Päťdesiatdva
Cinquenta e dois
53
Päťdesiattri
Cinquenta e três
54
Päťdesiatštyri
Cinquenta e quatro
55
Päťdesiatpäť
Cinquenta e cinco
56
Päťdesiatšesť
Cinquenta e seis
57
Päťdesiatsedem
Cinquenta e sete
58
Päťdesiatosem
Cinquenta e oito
59
Päťdesiatdeväť
Cinquenta e nove
60
Šesťdesiat
Sessenta
61
Šesťdesiatjeden
Sessenta e um
62
Šesťdesiatdva
Sessenta e dois
63
Šesťdesiattri
Sessenta e três
64
Šesťdesiatštyri
Sessenta e quatro
65
Šesťdesiatpäť
Sessenta e cinco
66
Šesťdesiatšesť
Sessenta e seis
67
Šesťdesiatsedem
Sessenta e sete
68
Šesťdesiatosem
Sessenta e oito
69
Šesťdesiatdeväť
Sessenta e nove
70
Sedemdesiat
Setenta
71
Sedemdesiatjeden
Setenta e um
72
Sedemdesiatdva
Setenta e dois
73
Sedemdesiattri
Setenta e três
74
Sedemdesiatštyri
Setenta e quatro
75
Sedemdesiatpäť
Setenta e cinco
76
Sedemdesiatšesť
Setenta e seis
77
Sedemdesiatsedem
Setenta e sete
78
Sedemdesiatosem
Setenta e oito
79
Sedemdesiatdeväť
Setenta e nove
80
Osemdesiat
Oitenta
81
Osemdesiatjeden
Oitenta e um
82
Osemdesiatdva
Oitenta e dois
83
Osemdesiattri
Oitenta e três
84
Osemdesiatštyri
Oitenta e quatro
85
Osemdesiatpäť
Oitenta e cinco
86
Osemdesiatšesť
Oitenta e seis
87
Osemdesiatsedem
Oitenta e sete
88
Osemdesiatosem
Oitenta e oito
89
Osemdesiatdeväť
Oitenta e nove
90
Deväťdesiat
Noventa
91
Deväťdesiatjeden
Noventa e um
92
Deväťdesiatdva
Noventa e dois
93
Deväťdesiattri
Noventa e três
94
Deväťdesiatštyri
Noventa e quatro
95
Deväťdesiatpäť
Noventa e cinco
96
Deväťdesiatšesť
Noventa e seis
97
Deväťdesiatsedem
Noventa e sete
98
Deväťdesiatosem
Noventa e oito
99
Deväťdesiatdeväť
Noventa e nove
100
Sto
Cem

Comments

Loading Comments