Números em polonês

Números em polonês

0
zero
Zero
1
jeden
Um
2
dwa
Dois
3
trzy
Três
4
cztery
Quatro
5
pięć
Cinco
6
sześć
Seis
7
siedem
Sete
8
osiem
Oito
9
dziewięć
Nove
10
dziesięć
Dez
11
jedenaście
Onze
12
dwanaście
Doze
13
trzynaście
Treze
14
czternaście
Catorze
15
piętnaście
Quinze
16
szesnaście
Dezasseis
17
siedemnaście
Dezassete
18
osiemnaście
Dezoito
19
dziewiętnaście
Dezanove
20
dwadzieścia
Vinte
21
dwadzieścia jeden
Vinte e um
22
dwadzieścia dwa
Vinte e dois
23
dwadzieścia trzy
Vinte e três
24
dwadzieścia cztery
Vinte e quatro
25
dwadzieścia pięć
Vinte e cinco
26
dwadzieścia sześć
Vinte e seis
27
dwadzieścia siedem
Vinte e sete
28
dwadzieścia osiem
Vinte e oito
29
dwadzieścia dziewięć
Vinte e nove
30
trzydzieści
Trinta
31
trzydzieści jeden
Trinta e um
32
trzydzieści dwa
Trinta e dois
33
trzydzieści trzy
Trinta e três
34
trzydzieści cztery
Trinta e quatro
35
trzydzieści pięć
Trinta e cinco
36
trzydzieści sześć
Trinta e seis
37
trzydzieści siedem
Trinta e sete
38
trzydzieści osiem
Trinta e oito
39
trzydzieści dziewięć
Trinta e nove
40
czterdzieści
Quarenta
41
czterdzieści jeden
Quarenta e um
42
czterdzieści dwa
Quarenta e dois
43
czterdzieści trzy
Quarenta e três
44
czterdzieści cztery
Quarenta e quatro
45
czterdzieści pięć
Quarenta e cinco
46
czterdzieści sześć
Quarenta e seis
47
czterdzieści siedem
Quarenta e sete
48
czterdzieści osiem
Quarenta e oito
49
czterdzieści dziewięć
Quarenta e nove
50
pięćdziesiąt
Cinquenta
51
pięćdziesiąt jeden
Cinquenta e um
52
pięćdziesiąt dwa
Cinquenta e dois
53
pięćdziesiąt trzy
Cinquenta e três
54
pięćdziesiąt cztery
Cinquenta e quatro
55
pięćdziesiąt pięć
Cinquenta e cinco
56
pięćdziesiąt sześć
Cinquenta e seis
57
pięćdziesiąt siedem
Cinquenta e sete
58
pięćdziesiąt osiem
Cinquenta e oito
59
pięćdziesiąt dziewięć
Cinquenta e nove
60
sześćdziesiąt
Sessenta
61
sześćdziesiąt jeden
Sessenta e um
62
sześćdziesiąt dwa
Sessenta e dois
63
sześćdziesiąt trzy
Sessenta e três
64
sześćdziesiąt cztery
Sessenta e quatro
65
sześćdziesiąt pięć
Sessenta e cinco
66
sześćdziesiąt sześć
Sessenta e seis
67
sześćdziesiąt siedem
Sessenta e sete
68
sześćdziesiąt osiem
Sessenta e oito
69
sześćdziesiąt dziewięć
Sessenta e nove
70
siedemdziesiąt
Setenta
71
siedemdziesiąt jeden
Setenta e um
72
siedemdziesiąt dwa
Setenta e dois
73
siedemdziesiąt trzy
Setenta e três
74
siedemdziesiąt cztery
Setenta e quatro
75
siedemdziesiąt pięć
Setenta e cinco
76
siedemdziesiąt sześć
Setenta e seis
77
siedemdziesiąt siedem
Setenta e sete
78
siedemdziesiąt osiem
Setenta e oito
79
siedemdziesiąt dziewięć
Setenta e nove
80
osiemdziesiąt
Oitenta
81
osiemdziesiąt jeden
Oitenta e um
82
osiemdziesiąt dwa
Oitenta e dois
83
osiemdziesiąt trzy
Oitenta e três
84
osiemdziesiąt cztery
Oitenta e quatro
85
osiemdziesiąt pięć
Oitenta e cinco
86
osiemdziesiąt sześć
Oitenta e seis
87
osiemdziesiąt siedem
Oitenta e sete
88
osiemdziesiąt osiem
Oitenta e oito
89
osiemdziesiąt dziewięć
Oitenta e nove
90
dziewięćdziesiąt
Noventa
91
dziewięćdziesiąt jeden
Noventa e um
92
dziewięćdziesiąt dwa
Noventa e dois
93
dziewięćdziesiąt trzy
Noventa e três
94
dziewięćdziesiąt cztery
Noventa e quatro
95
dziewięćdziesiąt pięć
Noventa e cinco
96
dziewięćdziesiąt sześć
Noventa e seis
97
dziewięćdziesiąt siedem
Noventa e sete
98
dziewięćdziesiąt osiem
Noventa e oito
99
dziewięćdziesiąt dziewięć
Noventa e nove
100
sto
Cem

Comments

Loading Comments