Números em tcheco

Números em tcheco

#PortuguêsTchecoSound
0Zeronula
1Umjedna
2Doisdvě
3Trêstři
4Quatročtyři
5Cincopět
6Seisšest
7Setesedm
8Oitoosm
9Novedevět
10Dezdeset
11Onzejedenáct
12Dozedvanáct
13Trezetřináct
14Catorzečtrnáct
15Quinzepatnáct
16Dezasseisšestnáct
17Dezassetesedmnáct
18Dezoitoosmnáct
19Dezanovedevatenáct
20Vintedvacet
21Vinte e umdvacet jedna
22Vinte e doisdvacet dva
23Vinte e trêsdvacet tři
24Vinte e quatrodvacet čtyři
25Vinte e cincodvacet pět
26Vinte e seisdvacet šest
27Vinte e setedvacet sedm
28Vinte e oitodvacet osm
29Vinte e novedvacet devět
30Trintatřicet
31Trinta e umtřicet jedna
32Trinta e doistřicet dva
33Trinta e trêstřicet tři
34Trinta e quatrotřicet čtyři
35Trinta e cincotřicet pět
36Trinta e seistřicet šest
37Trinta e setetřicet sedm
38Trinta e oitotřicet osm
39Trinta e novetřicet devět
40Quarentačtyřicet
41Quarenta e umčtyřicet jedna
42Quarenta e doisčtyřicet dva
43Quarenta e trêsčtyřicet tři
44Quarenta e quatročtyřicet čtyři
45Quarenta e cincočtyřicet pět
46Quarenta e seisčtyřicet šest
47Quarenta e setečtyřicet sedm
48Quarenta e oitočtyřicet osm
49Quarenta e novečtyřicet devět
50Cinquentapadesát
51Cinquenta e umpadesát jedna
52Cinquenta e doispadesát dva
53Cinquenta e trêspadesát tři
54Cinquenta e quatropadesát čtyři
55Cinquenta e cincopadesát pět
56Cinquenta e seispadesát šest
57Cinquenta e setepadesát sedm
58Cinquenta e oitopadesát osm
59Cinquenta e novepadesát devět
60Sessentašedesát
61Sessenta e umšedesát jedna
62Sessenta e doisšedesát dva
63Sessenta e trêsšedesát tři
64Sessenta e quatrošedesát čtyři
65Sessenta e cincošedesát pět
66Sessenta e seisšedesát šest
67Sessenta e setešedesát sedm
68Sessenta e oitošedesát osm
69Sessenta e novešedesát devět
70Setentasedmdesát
71Setenta e umsedmdesát jedna
72Setenta e doissedmdesát dva
73Setenta e trêssedmdesát tři
74Setenta e quatrosedmdesát čtyři
75Setenta e cincosedmdesát pět
76Setenta e seissedmdesát šest
77Setenta e setesedmdesát sedm
78Setenta e oitosedmdesát osm
79Setenta e novesedmdesát devět
80Oitentaosmdesát
81Oitenta e umosmdesát jedna
82Oitenta e doisosmdesát dva
83Oitenta e trêsosmdesát tři
84Oitenta e quatroosmdesát čtyři
85Oitenta e cincoosmdesát pět
86Oitenta e seisosmdesát šest
87Oitenta e seteosmdesát sedm
88Oitenta e oitoosmdesát osm
89Oitenta e noveosmdesát devět
90Noventadevadesát
91Noventa e umdevadesát jedna
92Noventa e doisdevadesát dva
93Noventa e trêsdevadesát tři
94Noventa e quatrodevadesát čtyři
95Noventa e cincodevadesát pět
96Noventa e seisdevadesát šest
97Noventa e setedevadesát sedm
98Noventa e oitodevadesát osm
99Noventa e novedevadesát devět
100Cemsto

Comments

Loading Comments