Numere în finlandeză

Numere în finlandeză

#RomânăFinlandezăSound
0ZeroNolla
1unuyksi
2doikaksi
3treikolme
4patruneljä
5cinciviisi
6şasekuusi
7şapteseitsemän
8optkahdeksan
9nouăyhdeksän
10zecekymmenen
11unsprezeceyksitoista
12doisprezecekaksitoista
13treisprezecekolmetoista
14paisprezeceneljätoista
15cincisprezeceviisitoista
16şaisprezecekuusitoista
17şaptesprezeceseitsemäntoista
18optsprezecekahdeksantoista
19nouăsprezeceyhdeksäntoista
20douăzecikaksikymmentä
21douăzeci şi unukaksikymmentäyksi
22douăzeci şi doikaksikymmentäkaksi
23douăzeci şi treikaksikymmentäkolme
24douăzeci şi patrukaksikymmentäneljä
25douăzeci şi cincikaksikymmentäviisi
26douăzeci şi şasekaksikymmentäkuusi
27douăzeci şi şaptekaksikymmentäseitsemän
28douăzeci şi optkaksikymmentäkahdeksan
29douăzeci şi nouăkaksikymmentäyhdeksän
30treizecikolmekymmentä
31treizeci şi unukolmekymmentäyksi
32treizeci şi doikolmekymmentäkaksi
33treizeci şi treikolmekymmentäkolme
34treizeci şi patrukolmekymmentäneljä
35treizeci şi cincikolmekymmentäviisi
36treizeci şi şasekolmekymmentäkuusi
37treizeci şi şaptekolmekymmentäseitsemän
38treizeci şi optkolmekymmentäkahdeksan
39treizeci şi nouăkolmekymmentäyhdeksän
40patruzecineljäkymmentä
41patruzeci şi ununeljäkymmentäyksi
42patruzeci şi doineljäkymmentäkaksi
43patruzeci şi treineljäkymmentäkolme
44patruzeci şi patruneljäkymmentäneljä
45patruzeci şi cincineljäkymmentäviisi
46patruzeci şi şaseneljäkymmentäkuusi
47patruzeci şi şapteneljäkymmentäseitsemän
48patruzeci şi optneljäkymmentäkahdeksan
49patruzeci şi nouăneljäkymmentäyhdeksän
50cincizeciviisikymmentä
51cincizeci şi unuviisikymmentäyksi
52cincizeci şi doiviisikymmentäkaksi
53cincizeci şi treiviisikymmentäkolme
54cincizeci şi patruviisikymmentäneljä
55cincizeci şi cinciviisikymmentäviisi
56cincizeci şi şaseviisikymmentäkuusi
57cincizeci şi şapteviisikymmentäseitsemän
58cincizeci şi optviisikymmentäkahdeksan
59cincizeci şi nouăviisikymmentäyhdeksän
60şaizecikuusikymmentä
61şaizeci şi unukuusikymmentäyksi
62şaizeci şi doikuusikymmentäkaksi
63şaizeci şi treikuusikymmentäkolme
64şaizeci şi patrukuusikymmentäneljä
65şaizeci şi cincikuusikymmentäviisi
66şaizeci şi şasekuusikymmentäkuusi
67şaizeci şi şaptekuusikymmentäseitsemän
68şaizeci şi optkuusikymmentäkahdeksan
69şaizeci şi nouăkuusikymmentäyhdeksän
70şaptezeciseitsemänkymmentä
71şaptezeci şi unuseitsemänkymmentäyksi
72şaptezeci şi doiseitsemänkymmentäkaksi
73şaptezeci şi treiseitsemänkymmentäkolme
74şaptezeci şi patruseitsemänkymmentäneljä
75şaptezeci şi cinciseitsemänkymmentäviisi
76şaptezeci şi şaseseitsemänkymmentäkuusi
77şaptezeci şi şapteseitsemänkymmentäseitsemän
78şaptezeci şi optseitsemänkymmentäkahdeksan
79şaptezeci şi nouăseitsemänkymmentäyhdeksän
80optzecikahdeksankymmentä
81optzeci şi unukahdeksankymmentäyksi
82optzeci şi doikahdeksankymmentäkaksi
83optzeci şi treikahdeksankymmentäkolme
84optzeci şi patrukahdeksankymmentäneljä
85optzeci şi cincikahdeksankymmentäviisi
86optzeci şi şasekahdeksankymmentäkuusi
87optzeci şi şaptekahdeksankymmentäseitsemän
88optzeci şi optkahdeksankymmentäkahdeksan
89optzeci şi nouăkahdeksankymmentäyhdeksän
90nouăzeciyhdeksänkymmentä
91nouăzeci şi unuyhdeksänkymmentäyksi
92nouăzeci şi doiyhdeksänkymmentäkaksi
93nouăzeci şi treiyhdeksänkymmentäkolme
94nouăzeci şi patruyhdeksänkymmentäneljä
95nouăzeci şi cinciyhdeksänkymmentäviisi
96nouăzeci şi şaseyhdeksänkymmentäkuusi
97nouăzeci şi şapteyhdeksänkymmentäseitsemän
98nouăzeci şi optyhdeksänkymmentäkahdeksan
99nouăzeci şi nouăyhdeksänkymmentäyhdeksän
100o sutăsata

Comments

Loading Comments