Numere în germană

Numere în germană

# Română Germană Sound
0 Zero Null
1 unu Eins
2 doi Zwei
3 trei Drei
4 patru Vier
5 cinci Fünf
6 şase Sechs
7 şapte Sieben
8 opt Acht
9 nouă Neun
10 zece Zehn
11 unsprezece Elf
12 doisprezece Zwölf
13 treisprezece Dreizehn
14 paisprezece Vierzehn
15 cincisprezece Fünfzehn
16 şaisprezece Sechzehn
17 şaptesprezece Siebzehn
18 optsprezece Achtzehn
19 nouăsprezece Neunzehn
20 douăzeci Zwanzig
21 douăzeci şi unu Einundzwanzig
22 douăzeci şi doi Zweiundzwanzig
23 douăzeci şi trei Dreiundzwanzig
24 douăzeci şi patru Vierundzwanzig
25 douăzeci şi cinci Fϋnfundzwanzig
26 douăzeci şi şase Sechsundzwanzig
27 douăzeci şi şapte Siebenundzwanzig
28 douăzeci şi opt Achtundzwanzig
29 douăzeci şi nouă Neunundzwanzig
30 treizeci Dreißig
31 treizeci şi unu Einunddreißig
32 treizeci şi doi Zweiunddreißig
33 treizeci şi trei Dreiunddreißig
34 treizeci şi patru Vierunddreißig
35 treizeci şi cinci Fϋnfunddreißig
36 treizeci şi şase Sechsunddreißig
37 treizeci şi şapte Siebenunddreißig
38 treizeci şi opt Achtunddreißig
39 treizeci şi nouă Neununddreißig
40 patruzeci Vierzig
41 patruzeci şi unu Einundvierzig
42 patruzeci şi doi Zweiundvierzig
43 patruzeci şi trei Dreiundvierzig
44 patruzeci şi patru Vierundvierzig
45 patruzeci şi cinci Fϋnfundvierzig
46 patruzeci şi şase Sechsundvierzig
47 patruzeci şi şapte Siebenundvierzig
48 patruzeci şi opt Achtundvierzig
49 patruzeci şi nouă Neunundvierzig
50 cincizeci Fϋnfzig
51 cincizeci şi unu Einundfϋnfzig
52 cincizeci şi doi Zweiundfϋnfzig
53 cincizeci şi trei Dreiundfϋnfzig
54 cincizeci şi patru Vierundfϋnfzig
55 cincizeci şi cinci Fϋnfundfϋnfzig
56 cincizeci şi şase Sechsundfϋnfzig
57 cincizeci şi şapte Siebenundfϋnfzig
58 cincizeci şi opt Achtundfϋnfzig
59 cincizeci şi nouă Neunundfünfzig
60 şaizeci Sechzig
61 şaizeci şi unu Einundsechzig
62 şaizeci şi doi Zweiundsechzig
63 şaizeci şi trei Dreiundsechzig
64 şaizeci şi patru Vierundsechzig
65 şaizeci şi cinci Fϋnfundsechzig
66 şaizeci şi şase Sechsundsechzig
67 şaizeci şi şapte Siebenundsechzig
68 şaizeci şi opt Achtundsechzig
69 şaizeci şi nouă Neunundsechzig
70 şaptezeci Siebzig
71 şaptezeci şi unu Einundsiebzig
72 şaptezeci şi doi Zweiundsiebzig
73 şaptezeci şi trei Dreiundsiebzig
74 şaptezeci şi patru Vierundsiebzig
75 şaptezeci şi cinci Fϋnfundsiebzig
76 şaptezeci şi şase Sechsundsiebzig
77 şaptezeci şi şapte Siebenundsiebzig
78 şaptezeci şi opt Achtundsiebzig
79 şaptezeci şi nouă Neunundsiebzig
80 optzeci Achtzig
81 optzeci şi unu Einundachtzig
82 optzeci şi doi Zweiundachtzig
83 optzeci şi trei Dreiundachtzig
84 optzeci şi patru Vierundachtzig
85 optzeci şi cinci Fϋnfundachtzig
86 optzeci şi şase Sechsundachtzig
87 optzeci şi şapte Siebenundachtzig
88 optzeci şi opt Achtundachtzig
89 optzeci şi nouă Neunundachtzig
90 nouăzeci Neunzig
91 nouăzeci şi unu Einundneunzig
92 nouăzeci şi doi Zweiundneunzig
93 nouăzeci şi trei Dreiundneunzig
94 nouăzeci şi patru Vierundneunzig
95 nouăzeci şi cinci Fϋnfundneunzig
96 nouăzeci şi şase Sechsundneunzig
97 nouăzeci şi şapte Siebenundneunzig
98 nouăzeci şi opt Achtundneunzig
99 nouăzeci şi nouă Neunundneunzig
100 o sută Hundert

Comments

Loading Comments