Numere în latină

Numere în latină

#RomânăLatinăSound
0Zeronihil-
1unuūnus-
2doiduo-
3treitrēs-
4patruquattuor-
5cinciquīnque-
6şasesex-
7şapteseptem-
8optoctō-
9nouănovem-
10zecedecem-
11unsprezeceūndecim-
12doisprezeceduodēcim-
13treisprezecetrēdecim-
14paisprezecequattuordecim-
15cincisprezecequīndecim-
16şaisprezecesēdecim-
17şaptesprezeceseptendecim-
18optsprezeceduodēvīgintī-
19nouăsprezeceūndēvīgintī-
20douăzecivīgintī-
21douăzeci şi unuvīgintī ūnus-
22douăzeci şi doivīgintī duo-
23douăzeci şi treivīgintī trēs-
24douăzeci şi patruvīgintī quattuor-
25douăzeci şi cincivīgintī quīnque-
26douăzeci şi şasevīgintī sex-
27douăzeci şi şaptevīgintī septem-
28douăzeci şi optvīgintī octō-
29douăzeci şi nouăvīgintī novem-
30treizecitrīgintā-
31treizeci şi unutrīgintā ūnus-
32treizeci şi doitrīgintā duo-
33treizeci şi treitrīgintā trēs-
34treizeci şi patrutrīgintā quattuor-
35treizeci şi cincitrīgintā quīnque-
36treizeci şi şasetrīgintā sex-
37treizeci şi şaptetrīgintā septem-
38treizeci şi opttrīgintā octō-
39treizeci şi nouătrīgintā novem-
40patruzeciquadrāgintā-
41patruzeci şi unuquadrāgintā ūnus-
42patruzeci şi doiquadrāgintā duo-
43patruzeci şi treiquadrāgintā trēs-
44patruzeci şi patruquadrāgintā quattuor-
45patruzeci şi cinciquadrāgintā quīnque-
46patruzeci şi şasequadrāgintā sex-
47patruzeci şi şaptequadrāgintā septem-
48patruzeci şi optquadrāgintā octō-
49patruzeci şi nouăquadrāgintā novem-
50cincizeciquīnquāgintā-
51cincizeci şi unuquīnquāgintā ūnus-
52cincizeci şi doiquīnquāgintā duo-
53cincizeci şi treiquīnquāgintā trēs-
54cincizeci şi patruquīnquāgintā quattuor-
55cincizeci şi cinciquīnquāgintā quīnque-
56cincizeci şi şasequīnquāgintā sex-
57cincizeci şi şaptequīnquāgintā septem-
58cincizeci şi optquīnquāgintā octō-
59cincizeci şi nouăquīnquāgintā novem-
60şaizecisexāgintā-
61şaizeci şi unusexāgintā ūnus-
62şaizeci şi doisexāgintā duo-
63şaizeci şi treisexāgintā trēs-
64şaizeci şi patrusexāgintā quattuor-
65şaizeci şi cincisexāgintā quīnque-
66şaizeci şi şasesexāgintā sex-
67şaizeci şi şaptesexāgintā septem-
68şaizeci şi optsexāgintā octō-
69şaizeci şi nouăsexāgintā novem-
70şaptezeciseptuāgintā-
71şaptezeci şi unuseptuāgintā ūnus-
72şaptezeci şi doiseptuāgintā duo-
73şaptezeci şi treiseptuāgintā trēs-
74şaptezeci şi patruseptuāgintā quattuor-
75şaptezeci şi cinciseptuāgintā quīnque-
76şaptezeci şi şaseseptuāgintā sex-
77şaptezeci şi şapteseptuāgintā septem-
78şaptezeci şi optseptuāgintā octō-
79şaptezeci şi nouăseptuāgintā novem-
80optzecioctōgintā-
81optzeci şi unuoctōgintā ūnus-
82optzeci şi doioctōgintā duo-
83optzeci şi treioctōgintā trēs-
84optzeci şi patruoctōgintā quattuor-
85optzeci şi cincioctōgintā quīnque-
86optzeci şi şaseoctōgintā sex-
87optzeci şi şapteoctōgintā septem-
88optzeci şi optoctōgintā octo-
89optzeci şi nouăoctōgintā novem-
90nouăzecinōnāgintā-
91nouăzeci şi ununōnāgintā ūnus-
92nouăzeci şi doinōnāgintā duo-
93nouăzeci şi treinōnāgintā trēs-
94nouăzeci şi patrunōnāgintā quattuor-
95nouăzeci şi cincinōnāgintā quīnque-
96nouăzeci şi şasenōnāgintā sex-
97nouăzeci şi şaptenōnāgintā septem-
98nouăzeci şi optnōnāgintā octō-
99nouăzeci şi nouănōnāgintā novem-
100o sutăcentum-

Comments

Loading Comments