Numere în limba Polonez

Numere în limba Polonez

0
zero
Zero
1
jeden
unu
2
dwa
doi
3
trzy
trei
4
cztery
patru
5
pięć
cinci
6
sześć
şase
7
siedem
şapte
8
osiem
opt
9
dziewięć
nouă
10
dziesięć
zece
11
jedenaście
unsprezece
12
dwanaście
doisprezece
13
trzynaście
treisprezece
14
czternaście
paisprezece
15
piętnaście
cincisprezece
16
szesnaście
şaisprezece
17
siedemnaście
şaptesprezece
18
osiemnaście
optsprezece
19
dziewiętnaście
nouăsprezece
20
dwadzieścia
douăzeci
21
dwadzieścia jeden
douăzeci şi unu
22
dwadzieścia dwa
douăzeci şi doi
23
dwadzieścia trzy
douăzeci şi trei
24
dwadzieścia cztery
douăzeci şi patru
25
dwadzieścia pięć
douăzeci şi cinci
26
dwadzieścia sześć
douăzeci şi şase
27
dwadzieścia siedem
douăzeci şi şapte
28
dwadzieścia osiem
douăzeci şi opt
29
dwadzieścia dziewięć
douăzeci şi nouă
30
trzydzieści
treizeci
31
trzydzieści jeden
treizeci şi unu
32
trzydzieści dwa
treizeci şi doi
33
trzydzieści trzy
treizeci şi trei
34
trzydzieści cztery
treizeci şi patru
35
trzydzieści pięć
treizeci şi cinci
36
trzydzieści sześć
treizeci şi şase
37
trzydzieści siedem
treizeci şi şapte
38
trzydzieści osiem
treizeci şi opt
39
trzydzieści dziewięć
treizeci şi nouă
40
czterdzieści
patruzeci
41
czterdzieści jeden
patruzeci şi unu
42
czterdzieści dwa
patruzeci şi doi
43
czterdzieści trzy
patruzeci şi trei
44
czterdzieści cztery
patruzeci şi patru
45
czterdzieści pięć
patruzeci şi cinci
46
czterdzieści sześć
patruzeci şi şase
47
czterdzieści siedem
patruzeci şi şapte
48
czterdzieści osiem
patruzeci şi opt
49
czterdzieści dziewięć
patruzeci şi nouă
50
pięćdziesiąt
cincizeci
51
pięćdziesiąt jeden
cincizeci şi unu
52
pięćdziesiąt dwa
cincizeci şi doi
53
pięćdziesiąt trzy
cincizeci şi trei
54
pięćdziesiąt cztery
cincizeci şi patru
55
pięćdziesiąt pięć
cincizeci şi cinci
56
pięćdziesiąt sześć
cincizeci şi şase
57
pięćdziesiąt siedem
cincizeci şi şapte
58
pięćdziesiąt osiem
cincizeci şi opt
59
pięćdziesiąt dziewięć
cincizeci şi nouă
60
sześćdziesiąt
şaizeci
61
sześćdziesiąt jeden
şaizeci şi unu
62
sześćdziesiąt dwa
şaizeci şi doi
63
sześćdziesiąt trzy
şaizeci şi trei
64
sześćdziesiąt cztery
şaizeci şi patru
65
sześćdziesiąt pięć
şaizeci şi cinci
66
sześćdziesiąt sześć
şaizeci şi şase
67
sześćdziesiąt siedem
şaizeci şi şapte
68
sześćdziesiąt osiem
şaizeci şi opt
69
sześćdziesiąt dziewięć
şaizeci şi nouă
70
siedemdziesiąt
şaptezeci
71
siedemdziesiąt jeden
şaptezeci şi unu
72
siedemdziesiąt dwa
şaptezeci şi doi
73
siedemdziesiąt trzy
şaptezeci şi trei
74
siedemdziesiąt cztery
şaptezeci şi patru
75
siedemdziesiąt pięć
şaptezeci şi cinci
76
siedemdziesiąt sześć
şaptezeci şi şase
77
siedemdziesiąt siedem
şaptezeci şi şapte
78
siedemdziesiąt osiem
şaptezeci şi opt
79
siedemdziesiąt dziewięć
şaptezeci şi nouă
80
osiemdziesiąt
optzeci
81
osiemdziesiąt jeden
optzeci şi unu
82
osiemdziesiąt dwa
optzeci şi doi
83
osiemdziesiąt trzy
optzeci şi trei
84
osiemdziesiąt cztery
optzeci şi patru
85
osiemdziesiąt pięć
optzeci şi cinci
86
osiemdziesiąt sześć
optzeci şi şase
87
osiemdziesiąt siedem
optzeci şi şapte
88
osiemdziesiąt osiem
optzeci şi opt
89
osiemdziesiąt dziewięć
optzeci şi nouă
90
dziewięćdziesiąt
nouăzeci
91
dziewięćdziesiąt jeden
nouăzeci şi unu
92
dziewięćdziesiąt dwa
nouăzeci şi doi
93
dziewięćdziesiąt trzy
nouăzeci şi trei
94
dziewięćdziesiąt cztery
nouăzeci şi patru
95
dziewięćdziesiąt pięć
nouăzeci şi cinci
96
dziewięćdziesiąt sześć
nouăzeci şi şase
97
dziewięćdziesiąt siedem
nouăzeci şi şapte
98
dziewięćdziesiąt osiem
nouăzeci şi opt
99
dziewięćdziesiąt dziewięć
nouăzeci şi nouă
100
sto
o sută

Comments

Loading Comments