Numere în limba Turc

Numere în limba Turc

# Română Turcă Sound
0 Zero Sıfır
1 unu Bir
2 doi Iki
3 trei Üç
4 patru Dört
5 cinci Beş
6 şase Altı
7 şapte Yedi
8 opt Sekiz
9 nouă Dokuz
10 zece On
11 unsprezece On bir
12 doisprezece On iki
13 treisprezece On üç
14 paisprezece On dört
15 cincisprezece On beş
16 şaisprezece On altı
17 şaptesprezece On yedi
18 optsprezece On sekiz
19 nouăsprezece On dokuz
20 douăzeci Yirmi
21 douăzeci şi unu Yirmi bir
22 douăzeci şi doi Yirmi iki
23 douăzeci şi trei Yirmi üç
24 douăzeci şi patru Yirmi dört
25 douăzeci şi cinci Yirmi beş
26 douăzeci şi şase Yirmi altı
27 douăzeci şi şapte Yirmi yedi
28 douăzeci şi opt Yirmi sekiz
29 douăzeci şi nouă Yirmi dokuz
30 treizeci Otuz
31 treizeci şi unu Otuz bir
32 treizeci şi doi Otuz iki
33 treizeci şi trei Otuz üç
34 treizeci şi patru Otuz dört
35 treizeci şi cinci Otuz beş
36 treizeci şi şase Otuz altı
37 treizeci şi şapte Otuz yedi
38 treizeci şi opt Otuz sekiz
39 treizeci şi nouă Otuz dokuz
40 patruzeci Kırk
41 patruzeci şi unu Kırk bir
42 patruzeci şi doi Kırk iki
43 patruzeci şi trei Kırk üç
44 patruzeci şi patru Kırk dört
45 patruzeci şi cinci Kırk beş
46 patruzeci şi şase Kırk altı
47 patruzeci şi şapte Kırk yedi
48 patruzeci şi opt Kırk sekiz
49 patruzeci şi nouă Kırk dokuz
50 cincizeci Elli
51 cincizeci şi unu Elli bir
52 cincizeci şi doi Elli iki
53 cincizeci şi trei Elli üç
54 cincizeci şi patru Elli dört
55 cincizeci şi cinci Elli beş
56 cincizeci şi şase Elli altı
57 cincizeci şi şapte Elli yedi
58 cincizeci şi opt Elli sekiz
59 cincizeci şi nouă Elli dokuz
60 şaizeci Altmış
61 şaizeci şi unu Altmış bir
62 şaizeci şi doi Altmış iki
63 şaizeci şi trei Altmış üç
64 şaizeci şi patru Altmış dört
65 şaizeci şi cinci Altmış beş
66 şaizeci şi şase Altmış altı
67 şaizeci şi şapte Altmış yedi
68 şaizeci şi opt Altmış sekiz
69 şaizeci şi nouă Altmış dokuz
70 şaptezeci Yetmiş
71 şaptezeci şi unu Yetmiş bir
72 şaptezeci şi doi Yetmiş iki
73 şaptezeci şi trei Yetmiş üç
74 şaptezeci şi patru Yetmiş dört
75 şaptezeci şi cinci Yetmiş beş
76 şaptezeci şi şase Yetmiş altı
77 şaptezeci şi şapte Yetmiş yedi
78 şaptezeci şi opt Yetmiş sekiz
79 şaptezeci şi nouă Yetmiş dokuz
80 optzeci Seksen
81 optzeci şi unu Seksen bir
82 optzeci şi doi Seksen iki
83 optzeci şi trei Seksen üç
84 optzeci şi patru Seksen dört
85 optzeci şi cinci Seksen beş
86 optzeci şi şase Seksen altı
87 optzeci şi şapte Seksen yedi
88 optzeci şi opt Seksen sekiz
89 optzeci şi nouă Seksen dokuz
90 nouăzeci Doksan
91 nouăzeci şi unu Doksan bir
92 nouăzeci şi doi Doksan iki
93 nouăzeci şi trei Doksan üç
94 nouăzeci şi patru Doksan dört
95 nouăzeci şi cinci Doksan beş
96 nouăzeci şi şase Doksan altı
97 nouăzeci şi şapte Doksan yedi
98 nouăzeci şi opt Doksan sekiz
99 nouăzeci şi nouă Doksan dokuz
100 o sută Yüz

Comments

Loading Comments