Numere în persană

Numere în persană

# Română Persană Sound
0 Zero صفر
1 unu یک
2 doi دو
3 trei سه
4 patru چهار
5 cinci پنج
6 şase شش
7 şapte هفت
8 opt هشت
9 nouă نه
10 zece ده
11 unsprezece یازده
12 doisprezece دوازده
13 treisprezece سیزده
14 paisprezece چهارده
15 cincisprezece پانزده
16 şaisprezece شانزده
17 şaptesprezece هفده
18 optsprezece هجده
19 nouăsprezece نوزده
20 douăzeci بیست
21 douăzeci şi unu بیست و یک
22 douăzeci şi doi بیست و دو
23 douăzeci şi trei بیست و سه
24 douăzeci şi patru بیست و چهار
25 douăzeci şi cinci بیست و پنج
26 douăzeci şi şase بیست و شش
27 douăzeci şi şapte بیست و هفت
28 douăzeci şi opt بیست و هشت
29 douăzeci şi nouă بیست و نه
30 treizeci سی
31 treizeci şi unu سی و یک
32 treizeci şi doi سی و دو
33 treizeci şi trei سی و سه
34 treizeci şi patru سی و چهار
35 treizeci şi cinci سی و پنج
36 treizeci şi şase سی و شش
37 treizeci şi şapte سی و هفت
38 treizeci şi opt سی و هشت
39 treizeci şi nouă سی و نه
40 patruzeci چهل
41 patruzeci şi unu چهل و یک
42 patruzeci şi doi چهل و دو
43 patruzeci şi trei چهل و سه
44 patruzeci şi patru چهل و چهار
45 patruzeci şi cinci چهل و پنج
46 patruzeci şi şase چهل و شش
47 patruzeci şi şapte چهل و هفت
48 patruzeci şi opt چهل و هشت
49 patruzeci şi nouă چهل و نه
50 cincizeci پنجاه
51 cincizeci şi unu پنجاه و یک
52 cincizeci şi doi پنجاه و دو
53 cincizeci şi trei پنجاه و سه
54 cincizeci şi patru پنجاه و چهار
55 cincizeci şi cinci پنجاه و پنج
56 cincizeci şi şase پنجاه و شش
57 cincizeci şi şapte پنجاه و هفت
58 cincizeci şi opt پنجاه و هشت
59 cincizeci şi nouă پنجاه و نه
60 şaizeci شصت
61 şaizeci şi unu شصت و یک
62 şaizeci şi doi شصت و دو
63 şaizeci şi trei شصت و سه
64 şaizeci şi patru شصت و چهار
65 şaizeci şi cinci شصت و پنج
66 şaizeci şi şase شصت و شش
67 şaizeci şi şapte شصت و هفت
68 şaizeci şi opt شصت و هشت
69 şaizeci şi nouă شصت و نه
70 şaptezeci هفتاد
71 şaptezeci şi unu هفتاد و یک
72 şaptezeci şi doi هفتادودو
73 şaptezeci şi trei هفتاد و سه
74 şaptezeci şi patru هفتاد و چهار
75 şaptezeci şi cinci هفتاد و پنج
76 şaptezeci şi şase هفتاد و شش
77 şaptezeci şi şapte هفتاد و هفت
78 şaptezeci şi opt هفتاد و هشت
79 şaptezeci şi nouă هفتاد و نه
80 optzeci هشتاد
81 optzeci şi unu هشتاد و یک
82 optzeci şi doi هشتاد و دو
83 optzeci şi trei هشتاد و سه
84 optzeci şi patru هشتاد و چهار
85 optzeci şi cinci هشتاد و پنج
86 optzeci şi şase هشتاد و شش
87 optzeci şi şapte هشتاد و هفت
88 optzeci şi opt هشتاد و هشت
89 optzeci şi nouă هشتاد و نه
90 nouăzeci نود
91 nouăzeci şi unu نود و یک
92 nouăzeci şi doi نود و دو
93 nouăzeci şi trei نود و سه
94 nouăzeci şi patru نود و چهار
95 nouăzeci şi cinci نود و پنج
96 nouăzeci şi şase نود و شش
97 nouăzeci şi şapte نود و هفت
98 nouăzeci şi opt نود و هشت
99 nouăzeci şi nouă نود و نه
100 o sută صد

Comments

Loading Comments