Numere în slovenă

Numere în slovenă

# Română Slovenă Sound
0 Zero Nič
1 unu Ena
2 doi Dve
3 trei Tri
4 patru štiri
5 cinci Pet
6 şase šest
7 şapte Sedem
8 opt Osem
9 nouă Devet
10 zece Deset
11 unsprezece Enajst
12 doisprezece Dvanajst
13 treisprezece Trinajst
14 paisprezece štirinajst
15 cincisprezece Petnajst
16 şaisprezece šestnajst
17 şaptesprezece Sedemnajst
18 optsprezece Osemnajst
19 nouăsprezece Devetnajst
20 douăzeci Dvajset
21 douăzeci şi unu Enaindvajset
22 douăzeci şi doi Dvaindvajset
23 douăzeci şi trei Triindvajset
24 douăzeci şi patru štiriindvajset
25 douăzeci şi cinci Petindvajset
26 douăzeci şi şase šestindvajset
27 douăzeci şi şapte Sedemindvajset
28 douăzeci şi opt Osemindvajset
29 douăzeci şi nouă Devetindvajset
30 treizeci Trideset
31 treizeci şi unu Enaintrideset
32 treizeci şi doi Dváintrídeset
33 treizeci şi trei Tríintrídeset
34 treizeci şi patru štíriintrídeset
35 treizeci şi cinci Pétintrídeset
36 treizeci şi şase šéstintrídeset
37 treizeci şi şapte Sédemintrídeset
38 treizeci şi opt ósemintrídeset
39 treizeci şi nouă Devétintrídeset
40 patruzeci štirideset
41 patruzeci şi unu ênainštírideset
42 patruzeci şi doi dváinštírideset
43 patruzeci şi trei Tríinštírideset
44 patruzeci şi patru štíriinštírideset
45 patruzeci şi cinci Pétinštírideset
46 patruzeci şi şase šéstinštírideset
47 patruzeci şi şapte Sédeminštírideset
48 patruzeci şi opt óseminštírideset
49 patruzeci şi nouă Devétinštírideset
50 cincizeci Pétdeset
51 cincizeci şi unu ênainpétdeset
52 cincizeci şi doi Dváinpétdeset
53 cincizeci şi trei Tríinpétdeset
54 cincizeci şi patru štíriinpétdeset
55 cincizeci şi cinci Pétinpétdeset
56 cincizeci şi şase šéstinpétdeset
57 cincizeci şi şapte sédeminpétdeset
58 cincizeci şi opt óseminpétdeset
59 cincizeci şi nouă devétinpétdeset
60 şaizeci šéstdeset
61 şaizeci şi unu ênainšéstdeset
62 şaizeci şi doi dváinšéstdeset
63 şaizeci şi trei tríinšéstdeset
64 şaizeci şi patru štíriinšéstdeset
65 şaizeci şi cinci pétinšéstdeset
66 şaizeci şi şase šéstinšéstdeset
67 şaizeci şi şapte sédeminšéstdeset
68 şaizeci şi opt óseminšéstdeset
69 şaizeci şi nouă devétinšéstdeset
70 şaptezeci Sédemdeset
71 şaptezeci şi unu ênainsédemdeset
72 şaptezeci şi doi dváinsédemdeset
73 şaptezeci şi trei tríinsédemdeset
74 şaptezeci şi patru štíriinsédemdeset
75 şaptezeci şi cinci pétinsédemdeset
76 şaptezeci şi şase šéstinsédemdeset
77 şaptezeci şi şapte sédeminsédemdeset
78 şaptezeci şi opt óseminsédemdeset
79 şaptezeci şi nouă devétinsédemdeset
80 optzeci ósemdeset
81 optzeci şi unu ênainósemdeset
82 optzeci şi doi dváinósemdeset
83 optzeci şi trei tríinósemdeset
84 optzeci şi patru štíriinósemdeset
85 optzeci şi cinci pétinósemdeset
86 optzeci şi şase šéstinósemdeset
87 optzeci şi şapte sédeminósemdeset
88 optzeci şi opt óseminósemdeset
89 optzeci şi nouă devétinósemdeset
90 nouăzeci devétdeset
91 nouăzeci şi unu ênaindevétdeset
92 nouăzeci şi doi dváindevétdeset
93 nouăzeci şi trei tríindevétdeset
94 nouăzeci şi patru štíriindevétdeset
95 nouăzeci şi cinci pétindevétdeset
96 nouăzeci şi şase šéstindevétdeset
97 nouăzeci şi şapte sédemindevétdeset
98 nouăzeci şi opt ósemindevétdeset
99 nouăzeci şi nouă devétindevétdeset
100 o sută Stó

Comments

Loading Comments