Польские числа

Польские числа

0
zero
ноль
1
jeden
один
2
dwa
два
3
trzy
три
4
cztery
четыре
5
pięć
пять
6
sześć
шесть
7
siedem
семь
8
osiem
восемь
9
dziewięć
девять
10
dziesięć
десять
11
jedenaście
одиннадцать
12
dwanaście
двенадцать
13
trzynaście
тринадцать
14
czternaście
четырнадцать
15
piętnaście
пятнадцать
16
szesnaście
шестнадцать
17
siedemnaście
семнадцать
18
osiemnaście
восемнадцать
19
dziewiętnaście
девятнадцать
20
dwadzieścia
двадцать
21
dwadzieścia jeden
Двадцать один
22
dwadzieścia dwa
Двадцать два
23
dwadzieścia trzy
Двадцать три
24
dwadzieścia cztery
Двадцать четыре
25
dwadzieścia pięć
Двадцать пять
26
dwadzieścia sześć
Двадцать шесть
27
dwadzieścia siedem
Двадцать семь
28
dwadzieścia osiem
Двадцать восемь
29
dwadzieścia dziewięć
Двадцать девять
30
trzydzieści
тридцать
31
trzydzieści jeden
тридцать один
32
trzydzieści dwa
тридцать два
33
trzydzieści trzy
тридцать три
34
trzydzieści cztery
тридцать четыре
35
trzydzieści pięć
тридцать пять
36
trzydzieści sześć
тридцать шесть
37
trzydzieści siedem
тридцать семь
38
trzydzieści osiem
тридцать восемь
39
trzydzieści dziewięć
тридцать девять
40
czterdzieści
сорок
41
czterdzieści jeden
Сорок один
42
czterdzieści dwa
Сорок два
43
czterdzieści trzy
Сорок три
44
czterdzieści cztery
Сорок четыре
45
czterdzieści pięć
Сорок пять
46
czterdzieści sześć
Сорок шесть
47
czterdzieści siedem
Сорок семь
48
czterdzieści osiem
Сорок восемь
49
czterdzieści dziewięć
Сорокд евять
50
pięćdziesiąt
пятьдесят
51
pięćdziesiąt jeden
Пятьдесят один
52
pięćdziesiąt dwa
Пятьдесят два
53
pięćdziesiąt trzy
Пятьдесят три
54
pięćdziesiąt cztery
Пятьдесят четыре
55
pięćdziesiąt pięć
Пятьдесят пять
56
pięćdziesiąt sześć
Пятьдесят шесть
57
pięćdziesiąt siedem
Пятьдесят семь
58
pięćdziesiąt osiem
Пятьдесят восемь
59
pięćdziesiąt dziewięć
Пятьдесят девять
60
sześćdziesiąt
шестьдесят
61
sześćdziesiąt jeden
Шестьдесят один
62
sześćdziesiąt dwa
Шестьдесят два
63
sześćdziesiąt trzy
Шестьдесят три
64
sześćdziesiąt cztery
Шестьдесят четыре
65
sześćdziesiąt pięć
Шестьдесят пять
66
sześćdziesiąt sześć
Шестьдесят шесть
67
sześćdziesiąt siedem
Шестьдесят семь
68
sześćdziesiąt osiem
Шестьдесят восемь
69
sześćdziesiąt dziewięć
Шестьдесят девять
70
siedemdziesiąt
семьдесят
71
siedemdziesiąt jeden
Семьдесят один
72
siedemdziesiąt dwa
Семьдесят два
73
siedemdziesiąt trzy
Семьдесят три
74
siedemdziesiąt cztery
Семьдесят четыре
75
siedemdziesiąt pięć
Семьдесят пять
76
siedemdziesiąt sześć
Семьдесят шесть
77
siedemdziesiąt siedem
Семьдесят семь
78
siedemdziesiąt osiem
Семьдесят восемь
79
siedemdziesiąt dziewięć
Семьдесят девять
80
osiemdziesiąt
восемьдесят
81
osiemdziesiąt jeden
Восемьдесят один
82
osiemdziesiąt dwa
Восемьдесят два
83
osiemdziesiąt trzy
Восемьдесят три
84
osiemdziesiąt cztery
Восемьдесят четыре
85
osiemdziesiąt pięć
Восемьдесят пять
86
osiemdziesiąt sześć
Восемьдесят шесть
87
osiemdziesiąt siedem
Восемьдесят семь
88
osiemdziesiąt osiem
Восемьдесят восемь
89
osiemdziesiąt dziewięć
Восемьдесят девять
90
dziewięćdziesiąt
девяносто
91
dziewięćdziesiąt jeden
Девяносто один
92
dziewięćdziesiąt dwa
Девяносто два
93
dziewięćdziesiąt trzy
Девяносто три
94
dziewięćdziesiąt cztery
Девяносто четыре
95
dziewięćdziesiąt pięć
Девяносто пять
96
dziewięćdziesiąt sześć
Девяносто шесть
97
dziewięćdziesiąt siedem
Девяносто семь
98
dziewięćdziesiąt osiem
Девяносто восемь
99
dziewięćdziesiąt dziewięć
девяносто девять
100
sto
сто

Comments

Loading Comments