Čísla v češtine

Čísla v češtine

#slovenčinačeštinaSound
0Nulanula
1Jedenjedna
2Dvadvě
3Tritři
4Štyričtyři
5Päťpět
6Šesťšest
7Sedemsedm
8Osemosm
9Deväťdevět
10Desaťdeset
11Jedenásťjedenáct
12Dvanásťdvanáct
13Trinásťtřináct
14Štrnásťčtrnáct
15Pätnásťpatnáct
16Šestnásťšestnáct
17Sedemnásťsedmnáct
18Osemnásťosmnáct
19Devätnásťdevatenáct
20Dvadsaťdvacet
21Dvadsaťjedendvacet jedna
22Dvadsaťdvadvacet dva
23Dvadsaťtridvacet tři
24Dvadsaťštyridvacet čtyři
25Dvadsaťpäťdvacet pět
26Dvadsaťšesťdvacet šest
27Dvadsaťsedemdvacet sedm
28Dvadsaťosemdvacet osm
29Dvadsaťdeväťdvacet devět
30Tridsaťtřicet
31Tridsaťjedentřicet jedna
32Tridsaťdvatřicet dva
33Tridsaťtritřicet tři
34Tridsaťštyritřicet čtyři
35Tridsaťpäťtřicet pět
36Tridsaťšesťtřicet šest
37Tridsaťsedemtřicet sedm
38Tridsaťosemtřicet osm
39Tridsaťdeväťtřicet devět
40Štyridsaťčtyřicet
41Štyridsaťjedenčtyřicet jedna
42Štyridsaťdvačtyřicet dva
43Štyridsaťdvačtyřicet tři
44Štyridsaťštyričtyřicet čtyři
45Štyridsaťpäťčtyřicet pět
46Štyridsaťšesťčtyřicet šest
47Štyridsaťsedemčtyřicet sedm
48Štyridsaťosemčtyřicet osm
49Štyridsaťdeväťčtyřicet devět
50Päťdesiatpadesát
51Päťdesiatjedenpadesát jedna
52Päťdesiatdvapadesát dva
53Päťdesiattripadesát tři
54Päťdesiatštyripadesát čtyři
55Päťdesiatpäťpadesát pět
56Päťdesiatšesťpadesát šest
57Päťdesiatsedempadesát sedm
58Päťdesiatosempadesát osm
59Päťdesiatdeväťpadesát devět
60Šesťdesiatšedesát
61Šesťdesiatjedenšedesát jedna
62Šesťdesiatdvašedesát dva
63Šesťdesiattrišedesát tři
64Šesťdesiatštyrišedesát čtyři
65Šesťdesiatpäťšedesát pět
66Šesťdesiatšesťšedesát šest
67Šesťdesiatsedemšedesát sedm
68Šesťdesiatosemšedesát osm
69Šesťdesiatdeväťšedesát devět
70Sedemdesiatsedmdesát
71Sedemdesiatjedensedmdesát jedna
72Sedemdesiatdvasedmdesát dva
73Sedemdesiattrisedmdesát tři
74Sedemdesiatštyrisedmdesát čtyři
75Sedemdesiatpäťsedmdesát pět
76Sedemdesiatšesťsedmdesát šest
77Sedemdesiatsedemsedmdesát sedm
78Sedemdesiatosemsedmdesát osm
79Sedemdesiatdeväťsedmdesát devět
80Osemdesiatosmdesát
81Osemdesiatjedenosmdesát jedna
82Osemdesiatdvaosmdesát dva
83Osemdesiattriosmdesát tři
84Osemdesiatštyriosmdesát čtyři
85Osemdesiatpäťosmdesát pět
86Osemdesiatšesťosmdesát šest
87Osemdesiatsedemosmdesát sedm
88Osemdesiatosemosmdesát osm
89Osemdesiatdeväťosmdesát devět
90Deväťdesiatdevadesát
91Deväťdesiatjedendevadesát jedna
92Deväťdesiatdvadevadesát dva
93Deväťdesiattridevadesát tři
94Deväťdesiatštyridevadesát čtyři
95Deväťdesiatpäťdevadesát pět
96Deväťdesiatšesťdevadesát šest
97Deväťdesiatsedemdevadesát sedm
98Deväťdesiatosemdevadesát osm
99Deväťdesiatdeväťdevadesát devět
100Stosto

Comments

Loading Comments