Čísla v čínštine

Čísla v čínštine

#slovenčinačínštinaSound
0Nula
1Jeden
2Dva
3Tri
4Štyri
5Päť
6Šesť
7Sedem
8Osem
9Deväť
10Desať
11Jedenásť十一
12Dvanásť十二
13Trinásť十三
14Štrnásť十四
15Pätnásť十五
16Šestnásť十六
17Sedemnásť十七
18Osemnásť十八
19Devätnásť十九
20Dvadsať二十
21Dvadsaťjeden二十一
22Dvadsaťdva二十二
23Dvadsaťtri二十三
24Dvadsaťštyri二十四
25Dvadsaťpäť二十五
26Dvadsaťšesť二十六
27Dvadsaťsedem二十七
28Dvadsaťosem二十八
29Dvadsaťdeväť二十九
30Tridsať三十
31Tridsaťjeden三十一
32Tridsaťdva三十二
33Tridsaťtri三十三
34Tridsaťštyri三十四
35Tridsaťpäť三十五
36Tridsaťšesť三十六
37Tridsaťsedem三十七
38Tridsaťosem三十八
39Tridsaťdeväť三十九
40Štyridsať四十
41Štyridsaťjeden四十一
42Štyridsaťdva四十二
43Štyridsaťdva四十三
44Štyridsaťštyri四十四
45Štyridsaťpäť四十五
46Štyridsaťšesť四十六
47Štyridsaťsedem四十七
48Štyridsaťosem四十八
49Štyridsaťdeväť四十九
50Päťdesiat五十
51Päťdesiatjeden五十一
52Päťdesiatdva五十二
53Päťdesiattri五十三
54Päťdesiatštyri五十四
55Päťdesiatpäť五十五
56Päťdesiatšesť五十六
57Päťdesiatsedem五十七
58Päťdesiatosem五十八
59Päťdesiatdeväť五十九
60Šesťdesiat六十
61Šesťdesiatjeden六十一
62Šesťdesiatdva六十二
63Šesťdesiattri六十三
64Šesťdesiatštyri六十四
65Šesťdesiatpäť六十五
66Šesťdesiatšesť六十六
67Šesťdesiatsedem六十七
68Šesťdesiatosem六十八
69Šesťdesiatdeväť六十九
70Sedemdesiat七十
71Sedemdesiatjeden七十一
72Sedemdesiatdva七十二
73Sedemdesiattri七十三
74Sedemdesiatštyri七十四
75Sedemdesiatpäť七十五
76Sedemdesiatšesť七十六
77Sedemdesiatsedem七十七
78Sedemdesiatosem七十八
79Sedemdesiatdeväť七十九
80Osemdesiat八十
81Osemdesiatjeden八十一
82Osemdesiatdva八十二
83Osemdesiattri八十三
84Osemdesiatštyri八十四
85Osemdesiatpäť八十五
86Osemdesiatšesť八十六
87Osemdesiatsedem八十七
88Osemdesiatosem八十八
89Osemdesiatdeväť八十九
90Deväťdesiat九十
91Deväťdesiatjeden九十一
92Deväťdesiatdva九十二
93Deväťdesiattri九十三
94Deväťdesiatštyri九十四
95Deväťdesiatpäť九十五
96Deväťdesiatšesť九十六
97Deväťdesiatsedem九十七
98Deväťdesiatosem九十八
99Deväťdesiatdeväť九十九
100Sto一百

Comments

Loading Comments