Čísla v estónčine

Čísla v estónčine

1
üks
Jeden
2
kaks
Dva
3
kolm
Tri
4
neli
Štyri
5
viis
Päť
6
kuus
Šesť
7
seitse
Sedem
8
kaheksa
Osem
9
üheksa
Deväť
10
kümme
Desať
11
üksteist
Jedenásť
12
kaksteist
Dvanásť
13
kolmteist
Trinásť
14
neliteist
Štrnásť
15
viisteist
Pätnásť
16
kuusteist
Šestnásť
17
seitseteist
Sedemnásť
18
kaheksateist
Osemnásť
19
üheksateist
Devätnásť
20
kakskümmend
Dvadsať
21
kakskümmend üks
Dvadsaťjeden
22
kakskümmend kaks
Dvadsaťdva
23
kakskümmend kolm
Dvadsaťtri
24
kakskümmend neli
Dvadsaťštyri
25
kakskümmend viis
Dvadsaťpäť
26
kakskümmend kuus
Dvadsaťšesť
27
kakskümmend seitse
Dvadsaťsedem
28
kakskümmend kaheksa
Dvadsaťosem
29
kakskümmend üheksa
Dvadsaťdeväť
30
kolmkümmend
Tridsať
31
kolmkümmend üks
Tridsaťjeden
32
kolmkümmend kaks
Tridsaťdva
33
kolmkümmend kolm
Tridsaťtri
34
kolmkümmend neli
Tridsaťštyri
35
kolmkümmend viis
Tridsaťpäť
36
kolmkümmend kuus
Tridsaťšesť
37
kolmkümmend seitse
Tridsaťsedem
38
kolmkümmend kaheksa
Tridsaťosem
39
kolmkümmend üheksa
Tridsaťdeväť
40
nelikümmend
Štyridsať
41
nelikümmend üks
Štyridsaťjeden
42
nelikümmend kaks
Štyridsaťdva
43
nelikümmend kolm
Štyridsaťdva
44
nelikümmend neli
Štyridsaťštyri
45
nelikümmend viis
Štyridsaťpäť
46
nelikümmend kuus
Štyridsaťšesť
47
nelikümmend seitse
Štyridsaťsedem
48
nelikümmend kaheksa
Štyridsaťosem
49
nelikümmend üheksa
Štyridsaťdeväť
50
viiskümmend
Päťdesiat
51
viiskümmend üks
Päťdesiatjeden
52
viiskümmend kaks
Päťdesiatdva
53
viiskümmend kolm
Päťdesiattri
54
viiskümmend neli
Päťdesiatštyri
55
viiskümmend viis
Päťdesiatpäť
56
viiskümmend kuus
Päťdesiatšesť
57
viiskümmend seitse
Päťdesiatsedem
58
viiskümmend kaheksa
Päťdesiatosem
59
viiskümmend üheksa
Päťdesiatdeväť
60
kuuskümmend
Šesťdesiat
61
kuuskümmend üks
Šesťdesiatjeden
62
kuuskümmend kaks
Šesťdesiatdva
63
kuuskümmend kolm
Šesťdesiattri
64
kuuskümmend neli
Šesťdesiatštyri
65
kuuskümmend viis
Šesťdesiatpäť
66
kuuskümmend kuus
Šesťdesiatšesť
67
kuuskümmend seitse
Šesťdesiatsedem
68
kuuskümmend kaheksa
Šesťdesiatosem
69
kuuskümmend üheksa
Šesťdesiatdeväť
70
seitsekümmend
Sedemdesiat
71
seitsekümmend üks
Sedemdesiatjeden
72
seitsekümmend kaks
Sedemdesiatdva
73
seitsekümmend kolm
Sedemdesiattri
74
seitsekümmend neli
Sedemdesiatštyri
75
seitsekümmend viis
Sedemdesiatpäť
76
seitsekümmend kuus
Sedemdesiatšesť
77
seitsekümmend seitse
Sedemdesiatsedem
78
seitsekümmend kaheksa
Sedemdesiatosem
79
seitsekümmend üheksa
Sedemdesiatdeväť
80
kaheksakümmend
Osemdesiat
81
kaheksakümmend üks
Osemdesiatjeden
82
kaheksakümmend kaks
Osemdesiatdva
83
kaheksakümmend kolm
Osemdesiattri
84
kaheksakümmend neli
Osemdesiatštyri
85
kaheksakümmend viis
Osemdesiatpäť
86
kaheksakümmend kuus
Osemdesiatšesť
87
kaheksakümmend seitse
Osemdesiatsedem
88
kaheksakümmend kaheksa
Osemdesiatosem
89
kaheksakümmend üheksa
Osemdesiatdeväť
90
üheksakümmend
Deväťdesiat
91
üheksakümmend üks
Deväťdesiatjeden
92
üheksakümmend kaks
Deväťdesiatdva
93
üheksakümmend kolm
Deväťdesiattri
94
üheksakümmend neli
Deväťdesiatštyri
95
üheksakümmend viis
Deväťdesiatpäť
96
üheksakümmend kuus
Deväťdesiatšesť
97
üheksakümmend seitse
Deväťdesiatsedem
98
üheksakümmend kaheksa
Deväťdesiatosem
99
üheksakümmend üheksa
Deväťdesiatdeväť
100
sada
Sto
0
null
Nula

Comments

Loading Comments