Čísla v gréčtine

Čísla v gréčtine

#slovenčinagréčtinaSound
0Nulaμηδέν
1Jedenένα
2Dvaδύο
3Triτρία
4Štyriτέσσερα
5Päťπέντε
6Šesťέξι
7Sedemεφτά
8Osemοχτώ
9Deväťεννέα
10Desaťδέκα
11Jedenásťένδεκα
12Dvanásťδώδεκα
13Trinásťδεκατρία
14Štrnásťδεκατέσσερα
15Pätnásťδεκαπέντε
16Šestnásťδεκαέξι
17Sedemnásťδεκαεπτά
18Osemnásťδεκαοκτώ
19Devätnásťδεκαεννιά
20Dvadsaťείκοσι
21DvadsaťjedenΕίκοσι ένα
22DvadsaťdvaΕίκοσι δύο
23DvadsaťtriΕίκοσι τρία
24DvadsaťštyriΕίκοσι τέσσερα
25DvadsaťpäťΕίκοσι πέντε
26DvadsaťšesťΕίκοσι έξι
27DvadsaťsedemΕίκοσι επτά
28DvadsaťosemΕίκοσι οκτώ
29DvadsaťdeväťΕίκοσι εννέα
30Tridsaťτριάντα
31TridsaťjedenΤριάντα ένα
32TridsaťdvaΤριάντα δύο
33TridsaťtriΤριάντα τρία
34TridsaťštyriΤριάντα τέσσερα
35TridsaťpäťΤριάντα πέντε
36TridsaťšesťΤριάντα έξι
37TridsaťsedemΤριάντα επτά
38TridsaťosemΤριάντα οκτώ
39TridsaťdeväťΤριάντα εννέα
40Štyridsaťσαράντα
41ŠtyridsaťjedenΣαράντα ένα
42ŠtyridsaťdvaΣαράντα δύο
43ŠtyridsaťdvaΣαράντα τρεις
44ŠtyridsaťštyriΣαράντα τέσσερα
45ŠtyridsaťpäťΣαράντα πέντε
46ŠtyridsaťšesťΣαράντα έξι
47ŠtyridsaťsedemΣαράντα επτά
48ŠtyridsaťosemΣαράντα οκτώ
49ŠtyridsaťdeväťΣαράντα εννέα
50Päťdesiatπενήντα
51PäťdesiatjedenΠενήντα ένα
52PäťdesiatdvaΠενήντα δύο
53PäťdesiattriΠενήντα τρία
54PäťdesiatštyriΠενήντα τέσσερις
55PäťdesiatpäťΠενήντα πέντε
56PäťdesiatšesťΠενήντα έξι
57PäťdesiatsedemΠενήντα επτά
58PäťdesiatosemΠενήντα οκτώ
59PäťdesiatdeväťΠενήντα εννέα
60Šesťdesiatεξήντα
61ŠesťdesiatjedenΕξήντα ένα
62ŠesťdesiatdvaΕξήντα δύο
63ŠesťdesiattriΕξήντα τρεις
64ŠesťdesiatštyriΕξήντα τέσσερις
65ŠesťdesiatpäťΕξήντα πέντε
66ŠesťdesiatšesťΕξήντα έξι
67ŠesťdesiatsedemΕξήντα επτά
68ŠesťdesiatosemΕξήντα οκτώ
69ŠesťdesiatdeväťΕξήντα εννέα
70Sedemdesiatεβδομήντα
71SedemdesiatjedenΕβδομήντα ένα
72SedemdesiatdvaΕβδομήντα δύο
73SedemdesiattriΕβδομήντα τρία
74SedemdesiatštyriΕβδομήντα τέσσερα
75SedemdesiatpäťΕβδομήντα πέντε
76SedemdesiatšesťΕβδομήντα έξι
77SedemdesiatsedemΕβδομήντα επτά
78SedemdesiatosemΕβδομήντα οκτώ
79SedemdesiatdeväťΕβδομήντα εννέα
80Osemdesiatογδόντα
81OsemdesiatjedenΟγδόντα ένα
82OsemdesiatdvaΟγδόντα δύο
83OsemdesiattriΟγδόντα τρεις
84OsemdesiatštyriΟγδόντα τέσσερις
85Osemdesiatpäťογδόντα πέντε
86OsemdesiatšesťΟγδόντα έξι
87OsemdesiatsedemΟγδόντα επτά
88OsemdesiatosemΟγδόντα οκτώ
89OsemdesiatdeväťΟγδόντα εννέα
90Deväťdesiatενενήντα
91DeväťdesiatjedenΕνενήντα ένας
92DeväťdesiatdvaΕνενήντα δύο
93DeväťdesiattriΕνενήντα τρία
94DeväťdesiatštyriΕνενήντα τέσσερα
95DeväťdesiatpäťΕνενήντα πέντε
96DeväťdesiatšesťΕνενήντα έξι
97DeväťdesiatsedemΕνενήντα επτά
98DeväťdesiatosemΕνενήντα οκτώ
99DeväťdesiatdeväťΕνενήντα εννέα
100Stoεκατό

Comments

Loading Comments