Čísla v írčine

Čísla v írčine

0
naid
Nula
1
a haon
Jeden
2
a dó
Dva
3
a trí
Tri
4
a ceathair
Štyri
5
a cúig
Päť
6
a sé
Šesť
7
a seacht
Sedem
8
a hocht
Osem
9
a naoi
Deväť
10
a deich
Desať
11
a haon déag
Jedenásť
12
a dó dhéag
Dvanásť
13
a trí déag
Trinásť
14
a ceathair déag
Štrnásť
15
a cúig déag
Pätnásť
16
a sé déag
Šestnásť
17
a seacht déag
Sedemnásť
18
a hocht déag
Osemnásť
19
a naoi déag
Devätnásť
20
fiche
Dvadsať
21
fiche a haon
Dvadsaťjeden
22
fiche a dó
Dvadsaťdva
23
fiche a trí
Dvadsaťtri
24
fiche a ceathair
Dvadsaťštyri
25
fiche a cúig
Dvadsaťpäť
26
fiche a sé
Dvadsaťšesť
27
fiche a seacht
Dvadsaťsedem
28
fiche a hocht
Dvadsaťosem
29
fiche a naoi
Dvadsaťdeväť
30
tríocha
Tridsať
31
tríocha a haon
Tridsaťjeden
32
tríocha a dó
Tridsaťdva
33
tríocha a trí
Tridsaťtri
34
tríocha a ceathair
Tridsaťštyri
35
tríocha a cúig
Tridsaťpäť
36
tríocha a sé
Tridsaťšesť
37
tríocha a seacht
Tridsaťsedem
38
tríocha a hocht
Tridsaťosem
39
tríocha a naoi
Tridsaťdeväť
40
daichead
Štyridsať
41
daichead a haon
Štyridsaťjeden
42
daichead a dó
Štyridsaťdva
43
daichead a trí
Štyridsaťdva
44
daichead a ceathair
Štyridsaťštyri
45
daichead a cúig
Štyridsaťpäť
46
daichead a sé
Štyridsaťšesť
47
daichead a seacht
Štyridsaťsedem
48
daichead a hocht
Štyridsaťosem
49
daichead a naoi
Štyridsaťdeväť
50
caoga
Päťdesiat
51
caoga a haon
Päťdesiatjeden
52
caoga a dó
Päťdesiatdva
53
caoga a trí
Päťdesiattri
54
caoga a ceathair
Päťdesiatštyri
55
caoga a cúig
Päťdesiatpäť
56
caoga a sé
Päťdesiatšesť
57
caoga a seacht
Päťdesiatsedem
58
caoga a hocht
Päťdesiatosem
59
caoga a naoi
Päťdesiatdeväť
60
seasca
Šesťdesiat
61
seasca a haon
Šesťdesiatjeden
62
seasca a dó
Šesťdesiatdva
63
seasca a trí
Šesťdesiattri
64
seasca a ceathair
Šesťdesiatštyri
65
seasca a cúig
Šesťdesiatpäť
66
seasca a sé
Šesťdesiatšesť
67
seasca a seacht
Šesťdesiatsedem
68
seasca a hocht
Šesťdesiatosem
69
seasca a naoi
Šesťdesiatdeväť
70
seachtó
Sedemdesiat
71
seachtó a haon
Sedemdesiatjeden
72
seachtó a dó
Sedemdesiatdva
73
seachtó a trí
Sedemdesiattri
74
seachtó a ceathair
Sedemdesiatštyri
75
seachtó a cúig
Sedemdesiatpäť
76
seachtó a sé
Sedemdesiatšesť
77
seachtó a seacht
Sedemdesiatsedem
78
seachtó a hocht
Sedemdesiatosem
79
seachtó a naoi
Sedemdesiatdeväť
80
ochtó
Osemdesiat
81
ochtó a haon
Osemdesiatjeden
82
ochtó a dó
Osemdesiatdva
83
ochtó a trí
Osemdesiattri
84
ochtó a ceathair
Osemdesiatštyri
85
ochtó a cúig
Osemdesiatpäť
86
ochtó a sé
Osemdesiatšesť
87
ochtó a seacht
Osemdesiatsedem
88
ochtó a hocht
Osemdesiatosem
89
ochtó a naoi
Osemdesiatdeväť
90
nócha
Deväťdesiat
91
nócha a haon
Deväťdesiatjeden
92
nócha a dó
Deväťdesiatdva
93
nócha a trí
Deväťdesiattri
94
nócha a ceathair
Deväťdesiatštyri
95
nócha a cúig
Deväťdesiatpäť
96
nócha a sé
Deväťdesiatšesť
97
nócha a seacht
Deväťdesiatsedem
98
nócha a hocht
Deväťdesiatosem
99
nócha a naoi
Deväťdesiatdeväť
100
céad
Sto

Comments

Loading Comments