Čísla v japončine

Čísla v japončine

0
(ゼロ/零)
Nula
1
Jeden
2
Dva
3
Tri
4
Štyri
5
Päť
6
Šesť
7
Sedem
8
Osem
9
Deväť
10
Desať
11
十一
Jedenásť
12
十二
Dvanásť
13
十三
Trinásť
14
十四
Štrnásť
15
十五
Pätnásť
16
十六
Šestnásť
17
十七
Sedemnásť
18
十八
Osemnásť
19
十九
Devätnásť
20
二十
Dvadsať
21
二十一
Dvadsaťjeden
22
二十二
Dvadsaťdva
23
二十三
Dvadsaťtri
24
二十四
Dvadsaťštyri
25
二十五
Dvadsaťpäť
26
二十六
Dvadsaťšesť
27
二十七
Dvadsaťsedem
28
二十八
Dvadsaťosem
29
二十九
Dvadsaťdeväť
30
三十
Tridsať
31
三十一
Tridsaťjeden
32
三十二
Tridsaťdva
33
三十三
Tridsaťtri
34
三十四
Tridsaťštyri
35
三十五
Tridsaťpäť
36
三十六
Tridsaťšesť
37
三十七
Tridsaťsedem
38
三十八
Tridsaťosem
39
三十九
Tridsaťdeväť
40
四十
Štyridsať
41
四十一
Štyridsaťjeden
42
四十二
Štyridsaťdva
43
四十三
Štyridsaťdva
44
四十四
Štyridsaťštyri
45
四十五
Štyridsaťpäť
46
四十六
Štyridsaťšesť
47
四十七
Štyridsaťsedem
48
四十八
Štyridsaťosem
49
四十九
Štyridsaťdeväť
50
五十
Päťdesiat
51
五十一
Päťdesiatjeden
52
五十二
Päťdesiatdva
53
五十三
Päťdesiattri
54
五十四
Päťdesiatštyri
55
五十五
Päťdesiatpäť
56
五十六
Päťdesiatšesť
57
五十七
Päťdesiatsedem
58
五十八
Päťdesiatosem
59
五十九
Päťdesiatdeväť
60
六十
Šesťdesiat
61
六十一
Šesťdesiatjeden
62
六十二
Šesťdesiatdva
63
六十三
Šesťdesiattri
64
六十四
Šesťdesiatštyri
65
六十五
Šesťdesiatpäť
66
六十六
Šesťdesiatšesť
67
六十七
Šesťdesiatsedem
68
六十八
Šesťdesiatosem
69
六十九
Šesťdesiatdeväť
70
七十
Sedemdesiat
71
七十一
Sedemdesiatjeden
72
七十二
Sedemdesiatdva
73
七十三
Sedemdesiattri
74
七十四
Sedemdesiatštyri
75
七十五
Sedemdesiatpäť
76
七十六
Sedemdesiatšesť
77
七十七
Sedemdesiatsedem
78
七十八
Sedemdesiatosem
79
七十九
Sedemdesiatdeväť
80
八十
Osemdesiat
81
八十一
Osemdesiatjeden
82
八十二
Osemdesiatdva
83
八十三
Osemdesiattri
84
八十四
Osemdesiatštyri
85
八十五
Osemdesiatpäť
86
八十六
Osemdesiatšesť
87
八十七
Osemdesiatsedem
88
八十八
Osemdesiatosem
89
八十九
Osemdesiatdeväť
90
九十
Deväťdesiat
91
九十一
Deväťdesiatjeden
92
九十二
Deväťdesiatdva
93
九十三
Deväťdesiattri
94
九十四
Deväťdesiatštyri
95
九十五
Deväťdesiatpäť
96
九十六
Deväťdesiatšesť
97
九十七
Deväťdesiatsedem
98
九十八
Deväťdesiatosem
99
九十九
Deväťdesiatdeväť
100
Sto

Comments

Loading Comments