Čísla v kórejčine

Čísla v kórejčine

#slovenčinakórejčinaSound
0Nula
1Jeden하나
2Dva
3Tri
4Štyri
5Päť다섯
6Šesť여섯
7Sedem일곱
8Osem여덟
9Deväť아홉
10Desať
11Jedenásť열하나
12Dvanásť열둘
13Trinásť열셋
14Štrnásť열넷
15Pätnásť열다섯
16Šestnásť열여섯
17Sedemnásť열일곱
18Osemnásť열여덟
19Devätnásť열아홉
20Dvadsať스물
21Dvadsaťjeden스물하나
22Dvadsaťdva스물둘
23Dvadsaťtri스물셋
24Dvadsaťštyri스물넷
25Dvadsaťpäť스물 다섯
26Dvadsaťšesť스물 여섯
27Dvadsaťsedem스물 일곱
28Dvadsaťosem스물여덟
29Dvadsaťdeväť스물아홉
30Tridsať서른
31Tridsaťjeden서른하나
32Tridsaťdva서른둘
33Tridsaťtri서른셋
34Tridsaťštyri서른넷
35Tridsaťpäť서른다섯
36Tridsaťšesť서른여섯
37Tridsaťsedem서른일곱
38Tridsaťosem서른여덟
39Tridsaťdeväť서른아홉
40Štyridsať마흔
41Štyridsaťjeden마흔하나
42Štyridsaťdva마흔둘
43Štyridsaťdva마흔셋
44Štyridsaťštyri마흔넷
45Štyridsaťpäť마흔다섯
46Štyridsaťšesť마흔여섯
47Štyridsaťsedem마흔일곱
48Štyridsaťosem마흔여덟
49Štyridsaťdeväť마흔아홉
50Päťdesiat
51Päťdesiatjeden쉰하나
52Päťdesiatdva쉰둘
53Päťdesiattri쉰셋
54Päťdesiatštyri쉰넷
55Päťdesiatpäť쉰다섯
56Päťdesiatšesť쉰여섯
57Päťdesiatsedem쉰일곱
58Päťdesiatosem쉰여덟
59Päťdesiatdeväť쉰아홉
60Šesťdesiat예순
61Šesťdesiatjeden예순하나
62Šesťdesiatdva예순둘
63Šesťdesiattri예순셋
64Šesťdesiatštyri예순넷
65Šesťdesiatpäť예순다섯
66Šesťdesiatšesť예순여섯
67Šesťdesiatsedem예순일곱
68Šesťdesiatosem예순여덟
69Šesťdesiatdeväť예순아홉
70Sedemdesiat일흔
71Sedemdesiatjeden일흔하나
72Sedemdesiatdva일흔둘
73Sedemdesiattri일흔셋
74Sedemdesiatštyri일흔넷
75Sedemdesiatpäť일흔다섯
76Sedemdesiatšesť일흔여섯
77Sedemdesiatsedem일흔일곱
78Sedemdesiatosem일흔여덟
79Sedemdesiatdeväť일흔아홉
80Osemdesiat여든
81Osemdesiatjeden여든하나
82Osemdesiatdva여든둘
83Osemdesiattri여든셋
84Osemdesiatštyri여든넷
85Osemdesiatpäť여든다섯
86Osemdesiatšesť여든여섯
87Osemdesiatsedem여든일곱
88Osemdesiatosem여든여덟
89Osemdesiatdeväť여든아홉
90Deväťdesiat아흔
91Deväťdesiatjeden아흔하나
92Deväťdesiatdva아흔둘
93Deväťdesiattri아흔셋
94Deväťdesiatštyri아흔넷
95Deväťdesiatpäť아흔다섯
96Deväťdesiatšesť아흔여섯
97Deväťdesiatsedem아흔일곱
98Deväťdesiatosem아흔여덟
99Deväťdesiatdeväť아흔아홉
100Sto

Comments

Loading Comments