Čísla v latinke

Čísla v latinke

0
nihil
Nula
1
ūnus
Jeden
2
duo
Dva
3
trēs
Tri
4
quattuor
Štyri
5
quīnque
Päť
6
sex
Šesť
7
septem
Sedem
8
octō
Osem
9
novem
Deväť
10
decem
Desať
11
ūndecim
Jedenásť
12
duodēcim
Dvanásť
13
trēdecim
Trinásť
14
quattuordecim
Štrnásť
15
quīndecim
Pätnásť
16
sēdecim
Šestnásť
17
septendecim
Sedemnásť
18
duodēvīgintī
Osemnásť
19
ūndēvīgintī
Devätnásť
20
vīgintī
Dvadsať
21
vīgintī ūnus
Dvadsaťjeden
22
vīgintī duo
Dvadsaťdva
23
vīgintī trēs
Dvadsaťtri
24
vīgintī quattuor
Dvadsaťštyri
25
vīgintī quīnque
Dvadsaťpäť
26
vīgintī sex
Dvadsaťšesť
27
vīgintī septem
Dvadsaťsedem
28
vīgintī octō
Dvadsaťosem
29
vīgintī novem
Dvadsaťdeväť
30
trīgintā
Tridsať
31
trīgintā ūnus
Tridsaťjeden
32
trīgintā duo
Tridsaťdva
33
trīgintā trēs
Tridsaťtri
34
trīgintā quattuor
Tridsaťštyri
35
trīgintā quīnque
Tridsaťpäť
36
trīgintā sex
Tridsaťšesť
37
trīgintā septem
Tridsaťsedem
38
trīgintā octō
Tridsaťosem
39
trīgintā novem
Tridsaťdeväť
40
quadrāgintā
Štyridsať
41
quadrāgintā ūnus
Štyridsaťjeden
42
quadrāgintā duo
Štyridsaťdva
43
quadrāgintā trēs
Štyridsaťdva
44
quadrāgintā quattuor
Štyridsaťštyri
45
quadrāgintā quīnque
Štyridsaťpäť
46
quadrāgintā sex
Štyridsaťšesť
47
quadrāgintā septem
Štyridsaťsedem
48
quadrāgintā octō
Štyridsaťosem
49
quadrāgintā novem
Štyridsaťdeväť
50
quīnquāgintā
Päťdesiat
51
quīnquāgintā ūnus
Päťdesiatjeden
52
quīnquāgintā duo
Päťdesiatdva
53
quīnquāgintā trēs
Päťdesiattri
54
quīnquāgintā quattuor
Päťdesiatštyri
55
quīnquāgintā quīnque
Päťdesiatpäť
56
quīnquāgintā sex
Päťdesiatšesť
57
quīnquāgintā septem
Päťdesiatsedem
58
quīnquāgintā octō
Päťdesiatosem
59
quīnquāgintā novem
Päťdesiatdeväť
60
sexāgintā
Šesťdesiat
61
sexāgintā ūnus
Šesťdesiatjeden
62
sexāgintā duo
Šesťdesiatdva
63
sexāgintā trēs
Šesťdesiattri
64
sexāgintā quattuor
Šesťdesiatštyri
65
sexāgintā quīnque
Šesťdesiatpäť
66
sexāgintā sex
Šesťdesiatšesť
67
sexāgintā septem
Šesťdesiatsedem
68
sexāgintā octō
Šesťdesiatosem
69
sexāgintā novem
Šesťdesiatdeväť
70
septuāgintā
Sedemdesiat
71
septuāgintā ūnus
Sedemdesiatjeden
72
septuāgintā duo
Sedemdesiatdva
73
septuāgintā trēs
Sedemdesiattri
74
septuāgintā quattuor
Sedemdesiatštyri
75
septuāgintā quīnque
Sedemdesiatpäť
76
septuāgintā sex
Sedemdesiatšesť
77
septuāgintā septem
Sedemdesiatsedem
78
septuāgintā octō
Sedemdesiatosem
79
septuāgintā novem
Sedemdesiatdeväť
80
octōgintā
Osemdesiat
81
octōgintā ūnus
Osemdesiatjeden
82
octōgintā duo
Osemdesiatdva
83
octōgintā trēs
Osemdesiattri
84
octōgintā quattuor
Osemdesiatštyri
85
octōgintā quīnque
Osemdesiatpäť
86
octōgintā sex
Osemdesiatšesť
87
octōgintā septem
Osemdesiatsedem
88
octōgintā octo
Osemdesiatosem
89
octōgintā novem
Osemdesiatdeväť
90
nōnāgintā
Deväťdesiat
91
nōnāgintā ūnus
Deväťdesiatjeden
92
nōnāgintā duo
Deväťdesiatdva
93
nōnāgintā trēs
Deväťdesiattri
94
nōnāgintā quattuor
Deväťdesiatštyri
95
nōnāgintā quīnque
Deväťdesiatpäť
96
nōnāgintā sex
Deväťdesiatšesť
97
nōnāgintā septem
Deväťdesiatsedem
98
nōnāgintā octō
Deväťdesiatosem
99
nōnāgintā novem
Deväťdesiatdeväť
100
centum
Sto

Comments

Loading Comments