Čísla v lotyštine

Čísla v lotyštine

0
nulle
Nula
1
viens
Jeden
2
divi
Dva
3
trīs
Tri
4
četri
Štyri
5
pieci
Päť
6
seši
Šesť
7
septiņi
Sedem
8
astoņi
Osem
9
deviņi
Deväť
10
desmit
Desať
11
vienpadsmit
Jedenásť
12
divpadsmit
Dvanásť
13
trīspadsmit
Trinásť
14
četrpadsmit
Štrnásť
15
piecpadsmit
Pätnásť
16
sešpadsmit
Šestnásť
17
septiņpadsmit
Sedemnásť
18
astoņpadsmit
Osemnásť
19
deviņpadsmit
Devätnásť
20
divdesmit
Dvadsať
21
divdesmit viens
Dvadsaťjeden
22
divdesmit divi
Dvadsaťdva
23
divdesmit trīs
Dvadsaťtri
24
divdesmit četri
Dvadsaťštyri
25
divdesmit pieci
Dvadsaťpäť
26
divdesmit seši
Dvadsaťšesť
27
divdesmit septiņi
Dvadsaťsedem
28
divdesmit astoņi
Dvadsaťosem
29
divdesmit deviņi
Dvadsaťdeväť
30
trīsdesmit
Tridsať
31
trīsdesmit viens
Tridsaťjeden
32
trīsdesmit divi
Tridsaťdva
33
trīsdesmit trīs
Tridsaťtri
34
trīsdesmit četri
Tridsaťštyri
35
trīsdesmit pieci
Tridsaťpäť
36
trīsdesmit seši
Tridsaťšesť
37
trīsdesmit septiņi
Tridsaťsedem
38
trīsdesmit astoņi
Tridsaťosem
39
trīsdesmit deviņi
Tridsaťdeväť
40
četrdesmit
Štyridsať
41
četrdesmit viens
Štyridsaťjeden
42
četrdesmit divi
Štyridsaťdva
43
četrdesmit trīs
Štyridsaťdva
44
četrdesmit četri
Štyridsaťštyri
45
četrdesmit pieci
Štyridsaťpäť
46
četrdesmit seši
Štyridsaťšesť
47
četrdesmit septiņi
Štyridsaťsedem
48
četrdesmit astoņi
Štyridsaťosem
49
četrdesmit deviņi
Štyridsaťdeväť
50
piecdesmit
Päťdesiat
51
piecdesmit viens
Päťdesiatjeden
52
piecdesmit divi
Päťdesiatdva
53
piecdesmit trīs
Päťdesiattri
54
piecdesmit četri
Päťdesiatštyri
55
piecdesmit pieci
Päťdesiatpäť
56
piecdesmit seši
Päťdesiatšesť
57
piecdesmit sepiņi
Päťdesiatsedem
58
piecdesmit astoņi
Päťdesiatosem
59
piecdesmit deviņi
Päťdesiatdeväť
60
sešdesmit
Šesťdesiat
61
sešdesmit viens
Šesťdesiatjeden
62
sešdesmit divi
Šesťdesiatdva
63
sešdesmit trīs
Šesťdesiattri
64
sešdesmit četri
Šesťdesiatštyri
65
sešdesmit pieci
Šesťdesiatpäť
66
sešdesmit seši
Šesťdesiatšesť
67
sešdesmit septiņi
Šesťdesiatsedem
68
sešdesmit astoņi
Šesťdesiatosem
69
sešdesmit deviņi
Šesťdesiatdeväť
70
septiņdesmit
Sedemdesiat
71
septiņdesmit viens
Sedemdesiatjeden
72
septiņdesmit divi
Sedemdesiatdva
73
septiņdesmit trīs
Sedemdesiattri
74
septiņdesmit četri
Sedemdesiatštyri
75
septiņdesmit pieci
Sedemdesiatpäť
76
septiņdesmit seši
Sedemdesiatšesť
77
septiņdesmit septiņi
Sedemdesiatsedem
78
septiņdesmit astoņi
Sedemdesiatosem
79
septiņdesmit deviņi
Sedemdesiatdeväť
80
astoņdesmit
Osemdesiat
81
astoņdesmit viens
Osemdesiatjeden
82
astoņdesmit divi
Osemdesiatdva
83
astoņdesmit trīs
Osemdesiattri
84
astoņdesmit četri
Osemdesiatštyri
85
astoņdesmit pieci
Osemdesiatpäť
86
astoņdesmit seši
Osemdesiatšesť
87
astoņdesmit septiņi
Osemdesiatsedem
88
astoņdesmit astoņi
Osemdesiatosem
89
astoņdesmit deviņi
Osemdesiatdeväť
90
deviņdesmit
Deväťdesiat
91
deviņdesmit viens
Deväťdesiatjeden
92
deviņdesmit divi
Deväťdesiatdva
93
deviņdesmit trīs
Deväťdesiattri
94
deviņdesmit četri
Deväťdesiatštyri
95
deviņdesmit pieci
Deväťdesiatpäť
96
deviņdesmit seši
Deväťdesiatšesť
97
deviņdesmit septiņi
Deväťdesiatsedem
98
deviņdesmit astoņi
Deväťdesiatosem
99
deviņdesmit deviņi
Deväťdesiatdeväť
100
simts
Sto

Comments

Loading Comments