Čísla v malajčine

Čísla v malajčine

0
sifar
Nula
1
satu
Jeden
2
dua
Dva
3
tiga
Tri
4
empat
Štyri
5
lima
Päť
6
enam
Šesť
7
tujuh
Sedem
8
lapan
Osem
9
sembilan
Deväť
10
sepuluh
Desať
11
sebelas
Jedenásť
12
dua belas
Dvanásť
13
tiga belas
Trinásť
14
empat belas
Štrnásť
15
lima belas
Pätnásť
16
enam belas
Šestnásť
17
tujuh belas
Sedemnásť
18
lapan belas
Osemnásť
19
sembilan belas
Devätnásť
20
dua puluh
Dvadsať
21
dua puluh satu
Dvadsaťjeden
22
dua puluh dua
Dvadsaťdva
23
dua puluh tiga
Dvadsaťtri
24
dua puluh empat
Dvadsaťštyri
25
dua puluh lima
Dvadsaťpäť
26
dua puluh enam
Dvadsaťšesť
27
dua puluh tujuh
Dvadsaťsedem
28
dua puluh lapan
Dvadsaťosem
29
dua puluh sembilan
Dvadsaťdeväť
30
tiga puluh
Tridsať
31
tiga puluh satu
Tridsaťjeden
32
tiga puluh dua
Tridsaťdva
33
tiga puluh tiga
Tridsaťtri
34
tiga puluh empat
Tridsaťštyri
35
tiga puluh lima
Tridsaťpäť
36
tiga puluh enam
Tridsaťšesť
37
tiga puluh tujuh
Tridsaťsedem
38
tiga puluh lapan
Tridsaťosem
39
tiga puluh sembilan
Tridsaťdeväť
40
empat puluh
Štyridsať
41
empat puluh satu
Štyridsaťjeden
42
empat puluh dua
Štyridsaťdva
43
empat puluh tiga
Štyridsaťdva
44
empat puluh empat
Štyridsaťštyri
45
empat puluh lima
Štyridsaťpäť
46
empat puluh enam
Štyridsaťšesť
47
empat puluh tuju
Štyridsaťsedem
48
empat puluh lapan
Štyridsaťosem
49
empat puluh sembilan
Štyridsaťdeväť
50
lima puluh
Päťdesiat
51
lima puluh satu
Päťdesiatjeden
52
lima puluh dua
Päťdesiatdva
53
lima puluh tiga
Päťdesiattri
54
lima puluh empat
Päťdesiatštyri
55
lima puluh lima
Päťdesiatpäť
56
lima puluh enam
Päťdesiatšesť
57
lima puluh tujuh
Päťdesiatsedem
58
lima puluh lapan
Päťdesiatosem
59
lima pulu sembilan
Päťdesiatdeväť
60
enam puluh
Šesťdesiat
61
enam puluh satu
Šesťdesiatjeden
62
enam puluh dua
Šesťdesiatdva
63
enam puluh tiga
Šesťdesiattri
64
enam puluh empat
Šesťdesiatštyri
65
enam puluh lima
Šesťdesiatpäť
66
enam puluh enam
Šesťdesiatšesť
67
enam puluh tujuh
Šesťdesiatsedem
68
enam puluh lapan
Šesťdesiatosem
69
enam puluh sembilan
Šesťdesiatdeväť
70
tujuh puluh
Sedemdesiat
71
tujuh puluh satu
Sedemdesiatjeden
72
tujuh puluh dua
Sedemdesiatdva
73
tujuh puluh tiga
Sedemdesiattri
74
tujuh puluh empat
Sedemdesiatštyri
75
tujuh puluh lima
Sedemdesiatpäť
76
tujuh puluh enam
Sedemdesiatšesť
77
tujuh puluh tujuh
Sedemdesiatsedem
78
tujuh puluh lapan
Sedemdesiatosem
79
tujuh pulu sembilan
Sedemdesiatdeväť
80
lapan puluh
Osemdesiat
81
lapan puluh satu
Osemdesiatjeden
82
lapan puluh dua
Osemdesiatdva
83
lapan puluh tiga
Osemdesiattri
84
lapan puluh empat
Osemdesiatštyri
85
lapan puluh lima
Osemdesiatpäť
86
lapan puluh enam
Osemdesiatšesť
87
lapan puluh tujuh
Osemdesiatsedem
88
lapan puluh lapan
Osemdesiatosem
89
lapan puluh sembilan
Osemdesiatdeväť
90
sembilan puluh
Deväťdesiat
91
sembilan puluh satu
Deväťdesiatjeden
92
sembilan puluh dua
Deväťdesiatdva
93
sembilan puluh tiga
Deväťdesiattri
94
sembilan puluh empat
Deväťdesiatštyri
95
sembilan puluh lima
Deväťdesiatpäť
96
sembilan puluh enam
Deväťdesiatšesť
97
sembilan puluh tujuh
Deväťdesiatsedem
98
sembilan puluh lapan
Deväťdesiatosem
99
sembilan puluh sembilan
Deväťdesiatdeväť
100
satu ratus
Sto

Comments

Loading Comments