Čísla v perzčine

Čísla v perzčine

#slovenčinaperzštinaSound
0Nulaصفر-
1Jedenیک-
2Dvaدو-
3Triسه-
4Štyriچهار-
5Päťپنج-
6Šesťشش-
7Sedemهفت-
8Osemهشت-
9Deväťنه-
10Desaťده-
11Jedenásťیازده-
12Dvanásťدوازده-
13Trinásťسیزده-
14Štrnásťچهارده-
15Pätnásťپانزده-
16Šestnásťشانزده-
17Sedemnásťهفده-
18Osemnásťهجده-
19Devätnásťنوزده-
20Dvadsaťبیست-
21Dvadsaťjedenبیست و یک-
22Dvadsaťdvaبیست و دو-
23Dvadsaťtriبیست و سه-
24Dvadsaťštyriبیست و چهار-
25Dvadsaťpäťبیست و پنج-
26Dvadsaťšesťبیست و شش-
27Dvadsaťsedemبیست و هفت-
28Dvadsaťosemبیست و هشت-
29Dvadsaťdeväťبیست و نه-
30Tridsaťسی-
31Tridsaťjedenسی و یک-
32Tridsaťdvaسی و دو-
33Tridsaťtriسی و سه-
34Tridsaťštyriسی و چهار-
35Tridsaťpäťسی و پنج-
36Tridsaťšesťسی و شش-
37Tridsaťsedemسی و هفت-
38Tridsaťosemسی و هشت-
39Tridsaťdeväťسی و نه-
40Štyridsaťچهل-
41Štyridsaťjedenچهل و یک-
42Štyridsaťdvaچهل و دو-
43Štyridsaťdvaچهل و سه-
44Štyridsaťštyriچهل و چهار-
45Štyridsaťpäťچهل و پنج-
46Štyridsaťšesťچهل و شش-
47Štyridsaťsedemچهل و هفت-
48Štyridsaťosemچهل و هشت-
49Štyridsaťdeväťچهل و نه-
50Päťdesiatپنجاه-
51Päťdesiatjedenپنجاه و یک-
52Päťdesiatdvaپنجاه و دو-
53Päťdesiattriپنجاه و سه-
54Päťdesiatštyriپنجاه و چهار-
55Päťdesiatpäťپنجاه و پنج-
56Päťdesiatšesťپنجاه و شش-
57Päťdesiatsedemپنجاه و هفت-
58Päťdesiatosemپنجاه و هشت-
59Päťdesiatdeväťپنجاه و نه-
60Šesťdesiatشصت-
61Šesťdesiatjedenشصت و یک-
62Šesťdesiatdvaشصت و دو-
63Šesťdesiattriشصت و سه-
64Šesťdesiatštyriشصت و چهار-
65Šesťdesiatpäťشصت و پنج-
66Šesťdesiatšesťشصت و شش-
67Šesťdesiatsedemشصت و هفت-
68Šesťdesiatosemشصت و هشت-
69Šesťdesiatdeväťشصت و نه-
70Sedemdesiatهفتاد-
71Sedemdesiatjedenهفتاد و یک-
72Sedemdesiatdvaهفتادودو-
73Sedemdesiattriهفتاد و سه-
74Sedemdesiatštyriهفتاد و چهار-
75Sedemdesiatpäťهفتاد و پنج-
76Sedemdesiatšesťهفتاد و شش-
77Sedemdesiatsedemهفتاد و هفت-
78Sedemdesiatosemهفتاد و هشت-
79Sedemdesiatdeväťهفتاد و نه-
80Osemdesiatهشتاد-
81Osemdesiatjedenهشتاد و یک-
82Osemdesiatdvaهشتاد و دو-
83Osemdesiattriهشتاد و سه-
84Osemdesiatštyriهشتاد و چهار-
85Osemdesiatpäťهشتاد و پنج-
86Osemdesiatšesťهشتاد و شش-
87Osemdesiatsedemهشتاد و هفت-
88Osemdesiatosemهشتاد و هشت-
89Osemdesiatdeväťهشتاد و نه-
90Deväťdesiatنود-
91Deväťdesiatjedenنود و یک-
92Deväťdesiatdvaنود و دو-
93Deväťdesiattriنود و سه-
94Deväťdesiatštyriنود و چهار-
95Deväťdesiatpäťنود و پنج-
96Deväťdesiatšesťنود و شش-
97Deväťdesiatsedemنود و هفت-
98Deväťdesiatosemنود و هشت-
99Deväťdesiatdeväťنود و نه-
100Stoصد-

Comments

Loading Comments