Čísla v portugalčine

Čísla v portugalčine

#slovenčinaportugalčinaSound
0NulaZero
1JedenUm
2DvaDois
3TriTrês
4ŠtyriQuatro
5PäťCinco
6ŠesťSeis
7SedemSete
8OsemOito
9DeväťNove
10DesaťDez
11JedenásťOnze
12DvanásťDoze
13TrinásťTreze
14ŠtrnásťCatorze
15PätnásťQuinze
16ŠestnásťDezasseis
17SedemnásťDezassete
18OsemnásťDezoito
19DevätnásťDezanove
20DvadsaťVinte
21DvadsaťjedenVinte e um
22DvadsaťdvaVinte e dois
23DvadsaťtriVinte e três
24DvadsaťštyriVinte e quatro
25DvadsaťpäťVinte e cinco
26DvadsaťšesťVinte e seis
27DvadsaťsedemVinte e sete
28DvadsaťosemVinte e oito
29DvadsaťdeväťVinte e nove
30TridsaťTrinta
31TridsaťjedenTrinta e um
32TridsaťdvaTrinta e dois
33TridsaťtriTrinta e três
34TridsaťštyriTrinta e quatro
35TridsaťpäťTrinta e cinco
36TridsaťšesťTrinta e seis
37TridsaťsedemTrinta e sete
38TridsaťosemTrinta e oito
39TridsaťdeväťTrinta e nove
40ŠtyridsaťQuarenta
41ŠtyridsaťjedenQuarenta e um
42ŠtyridsaťdvaQuarenta e dois
43ŠtyridsaťdvaQuarenta e três
44ŠtyridsaťštyriQuarenta e quatro
45ŠtyridsaťpäťQuarenta e cinco
46ŠtyridsaťšesťQuarenta e seis
47ŠtyridsaťsedemQuarenta e sete
48ŠtyridsaťosemQuarenta e oito
49ŠtyridsaťdeväťQuarenta e nove
50PäťdesiatCinquenta
51PäťdesiatjedenCinquenta e um
52PäťdesiatdvaCinquenta e dois
53PäťdesiattriCinquenta e três
54PäťdesiatštyriCinquenta e quatro
55PäťdesiatpäťCinquenta e cinco
56PäťdesiatšesťCinquenta e seis
57PäťdesiatsedemCinquenta e sete
58PäťdesiatosemCinquenta e oito
59PäťdesiatdeväťCinquenta e nove
60ŠesťdesiatSessenta
61ŠesťdesiatjedenSessenta e um
62ŠesťdesiatdvaSessenta e dois
63ŠesťdesiattriSessenta e três
64ŠesťdesiatštyriSessenta e quatro
65ŠesťdesiatpäťSessenta e cinco
66ŠesťdesiatšesťSessenta e seis
67ŠesťdesiatsedemSessenta e sete
68ŠesťdesiatosemSessenta e oito
69ŠesťdesiatdeväťSessenta e nove
70SedemdesiatSetenta
71SedemdesiatjedenSetenta e um
72SedemdesiatdvaSetenta e dois
73SedemdesiattriSetenta e três
74SedemdesiatštyriSetenta e quatro
75SedemdesiatpäťSetenta e cinco
76SedemdesiatšesťSetenta e seis
77SedemdesiatsedemSetenta e sete
78SedemdesiatosemSetenta e oito
79SedemdesiatdeväťSetenta e nove
80OsemdesiatOitenta
81OsemdesiatjedenOitenta e um
82OsemdesiatdvaOitenta e dois
83OsemdesiattriOitenta e três
84OsemdesiatštyriOitenta e quatro
85OsemdesiatpäťOitenta e cinco
86OsemdesiatšesťOitenta e seis
87OsemdesiatsedemOitenta e sete
88OsemdesiatosemOitenta e oito
89OsemdesiatdeväťOitenta e nove
90DeväťdesiatNoventa
91DeväťdesiatjedenNoventa e um
92DeväťdesiatdvaNoventa e dois
93DeväťdesiattriNoventa e três
94DeväťdesiatštyriNoventa e quatro
95DeväťdesiatpäťNoventa e cinco
96DeväťdesiatšesťNoventa e seis
97DeväťdesiatsedemNoventa e sete
98DeväťdesiatosemNoventa e oito
99DeväťdesiatdeväťNoventa e nove
100StoCem

Comments

Loading Comments