Čísla v slovenčine

Čísla v slovenčine

#slovenčinaslovenčinaSound
0NulaNula
1JedenJeden
2DvaDva
3TriTri
4ŠtyriŠtyri
5PäťPäť
6ŠesťŠesť
7SedemSedem
8OsemOsem
9DeväťDeväť
10DesaťDesať
11JedenásťJedenásť
12DvanásťDvanásť
13TrinásťTrinásť
14ŠtrnásťŠtrnásť
15PätnásťPätnásť
16ŠestnásťŠestnásť
17SedemnásťSedemnásť
18OsemnásťOsemnásť
19DevätnásťDevätnásť
20DvadsaťDvadsať
21DvadsaťjedenDvadsaťjeden
22DvadsaťdvaDvadsaťdva
23DvadsaťtriDvadsaťtri
24DvadsaťštyriDvadsaťštyri
25DvadsaťpäťDvadsaťpäť
26DvadsaťšesťDvadsaťšesť
27DvadsaťsedemDvadsaťsedem
28DvadsaťosemDvadsaťosem
29DvadsaťdeväťDvadsaťdeväť
30TridsaťTridsať
31TridsaťjedenTridsaťjeden
32TridsaťdvaTridsaťdva
33TridsaťtriTridsaťtri
34TridsaťštyriTridsaťštyri
35TridsaťpäťTridsaťpäť
36TridsaťšesťTridsaťšesť
37TridsaťsedemTridsaťsedem
38TridsaťosemTridsaťosem
39TridsaťdeväťTridsaťdeväť
40ŠtyridsaťŠtyridsať
41ŠtyridsaťjedenŠtyridsaťjeden
42ŠtyridsaťdvaŠtyridsaťdva
43ŠtyridsaťdvaŠtyridsaťdva
44ŠtyridsaťštyriŠtyridsaťštyri
45Štyridsaťp䝊tyridsaťpäť
46ŠtyridsaťšesťŠtyridsaťšesť
47ŠtyridsaťsedemŠtyridsaťsedem
48ŠtyridsaťosemŠtyridsaťosem
49Štyridsaťdev䝊tyridsaťdeväť
50PäťdesiatPäťdesiat
51PäťdesiatjedenPäťdesiatjeden
52PäťdesiatdvaPäťdesiatdva
53PäťdesiattriPäťdesiattri
54PäťdesiatštyriPäťdesiatštyri
55PäťdesiatpäťPäťdesiatpäť
56PäťdesiatšesťPäťdesiatšesť
57PäťdesiatsedemPäťdesiatsedem
58PäťdesiatosemPäťdesiatosem
59PäťdesiatdeväťPäťdesiatdeväť
60ŠesťdesiatŠesťdesiat
61ŠesťdesiatjedenŠesťdesiatjeden
62ŠesťdesiatdvaŠesťdesiatdva
63ŠesťdesiattriŠesťdesiattri
64ŠesťdesiatštyriŠesťdesiatštyri
65Šesťdesiatp䝊esťdesiatpäť
66ŠesťdesiatšesťŠesťdesiatšesť
67ŠesťdesiatsedemŠesťdesiatsedem
68ŠesťdesiatosemŠesťdesiatosem
69Šesťdesiatdev䝊esťdesiatdeväť
70SedemdesiatSedemdesiat
71SedemdesiatjedenSedemdesiatjeden
72SedemdesiatdvaSedemdesiatdva
73SedemdesiattriSedemdesiattri
74SedemdesiatštyriSedemdesiatštyri
75SedemdesiatpäťSedemdesiatpäť
76SedemdesiatšesťSedemdesiatšesť
77SedemdesiatsedemSedemdesiatsedem
78SedemdesiatosemSedemdesiatosem
79SedemdesiatdeväťSedemdesiatdeväť
80OsemdesiatOsemdesiat
81OsemdesiatjedenOsemdesiatjeden
82OsemdesiatdvaOsemdesiatdva
83OsemdesiattriOsemdesiattri
84OsemdesiatštyriOsemdesiatštyri
85OsemdesiatpäťOsemdesiatpäť
86OsemdesiatšesťOsemdesiatšesť
87OsemdesiatsedemOsemdesiatsedem
88OsemdesiatosemOsemdesiatosem
89OsemdesiatdeväťOsemdesiatdeväť
90DeväťdesiatDeväťdesiat
91DeväťdesiatjedenDeväťdesiatjeden
92DeväťdesiatdvaDeväťdesiatdva
93DeväťdesiattriDeväťdesiattri
94DeväťdesiatštyriDeväťdesiatštyri
95DeväťdesiatpäťDeväťdesiatpäť
96DeväťdesiatšesťDeväťdesiatšesť
97DeväťdesiatsedemDeväťdesiatsedem
98DeväťdesiatosemDeväťdesiatosem
99DeväťdesiatdeväťDeväťdesiatdeväť
100StoSto

Comments

Loading Comments