Čísla v slovenčine

Čísla v slovenčine

0
Nula
Nula
1
Jeden
Jeden
2
Dva
Dva
3
Tri
Tri
4
Štyri
Štyri
5
Päť
Päť
6
Šesť
Šesť
7
Sedem
Sedem
8
Osem
Osem
9
Deväť
Deväť
10
Desať
Desať
11
Jedenásť
Jedenásť
12
Dvanásť
Dvanásť
13
Trinásť
Trinásť
14
Štrnásť
Štrnásť
15
Pätnásť
Pätnásť
16
Šestnásť
Šestnásť
17
Sedemnásť
Sedemnásť
18
Osemnásť
Osemnásť
19
Devätnásť
Devätnásť
20
Dvadsať
Dvadsať
21
Dvadsaťjeden
Dvadsaťjeden
22
Dvadsaťdva
Dvadsaťdva
23
Dvadsaťtri
Dvadsaťtri
24
Dvadsaťštyri
Dvadsaťštyri
25
Dvadsaťpäť
Dvadsaťpäť
26
Dvadsaťšesť
Dvadsaťšesť
27
Dvadsaťsedem
Dvadsaťsedem
28
Dvadsaťosem
Dvadsaťosem
29
Dvadsaťdeväť
Dvadsaťdeväť
30
Tridsať
Tridsať
31
Tridsaťjeden
Tridsaťjeden
32
Tridsaťdva
Tridsaťdva
33
Tridsaťtri
Tridsaťtri
34
Tridsaťštyri
Tridsaťštyri
35
Tridsaťpäť
Tridsaťpäť
36
Tridsaťšesť
Tridsaťšesť
37
Tridsaťsedem
Tridsaťsedem
38
Tridsaťosem
Tridsaťosem
39
Tridsaťdeväť
Tridsaťdeväť
40
Štyridsať
Štyridsať
41
Štyridsaťjeden
Štyridsaťjeden
42
Štyridsaťdva
Štyridsaťdva
43
Štyridsaťdva
Štyridsaťdva
44
Štyridsaťštyri
Štyridsaťštyri
45
Štyridsaťpäť
Štyridsaťpäť
46
Štyridsaťšesť
Štyridsaťšesť
47
Štyridsaťsedem
Štyridsaťsedem
48
Štyridsaťosem
Štyridsaťosem
49
Štyridsaťdeväť
Štyridsaťdeväť
50
Päťdesiat
Päťdesiat
51
Päťdesiatjeden
Päťdesiatjeden
52
Päťdesiatdva
Päťdesiatdva
53
Päťdesiattri
Päťdesiattri
54
Päťdesiatštyri
Päťdesiatštyri
55
Päťdesiatpäť
Päťdesiatpäť
56
Päťdesiatšesť
Päťdesiatšesť
57
Päťdesiatsedem
Päťdesiatsedem
58
Päťdesiatosem
Päťdesiatosem
59
Päťdesiatdeväť
Päťdesiatdeväť
60
Šesťdesiat
Šesťdesiat
61
Šesťdesiatjeden
Šesťdesiatjeden
62
Šesťdesiatdva
Šesťdesiatdva
63
Šesťdesiattri
Šesťdesiattri
64
Šesťdesiatštyri
Šesťdesiatštyri
65
Šesťdesiatpäť
Šesťdesiatpäť
66
Šesťdesiatšesť
Šesťdesiatšesť
67
Šesťdesiatsedem
Šesťdesiatsedem
68
Šesťdesiatosem
Šesťdesiatosem
69
Šesťdesiatdeväť
Šesťdesiatdeväť
70
Sedemdesiat
Sedemdesiat
71
Sedemdesiatjeden
Sedemdesiatjeden
72
Sedemdesiatdva
Sedemdesiatdva
73
Sedemdesiattri
Sedemdesiattri
74
Sedemdesiatštyri
Sedemdesiatštyri
75
Sedemdesiatpäť
Sedemdesiatpäť
76
Sedemdesiatšesť
Sedemdesiatšesť
77
Sedemdesiatsedem
Sedemdesiatsedem
78
Sedemdesiatosem
Sedemdesiatosem
79
Sedemdesiatdeväť
Sedemdesiatdeväť
80
Osemdesiat
Osemdesiat
81
Osemdesiatjeden
Osemdesiatjeden
82
Osemdesiatdva
Osemdesiatdva
83
Osemdesiattri
Osemdesiattri
84
Osemdesiatštyri
Osemdesiatštyri
85
Osemdesiatpäť
Osemdesiatpäť
86
Osemdesiatšesť
Osemdesiatšesť
87
Osemdesiatsedem
Osemdesiatsedem
88
Osemdesiatosem
Osemdesiatosem
89
Osemdesiatdeväť
Osemdesiatdeväť
90
Deväťdesiat
Deväťdesiat
91
Deväťdesiatjeden
Deväťdesiatjeden
92
Deväťdesiatdva
Deväťdesiatdva
93
Deväťdesiattri
Deväťdesiattri
94
Deväťdesiatštyri
Deväťdesiatštyri
95
Deväťdesiatpäť
Deväťdesiatpäť
96
Deväťdesiatšesť
Deväťdesiatšesť
97
Deväťdesiatsedem
Deväťdesiatsedem
98
Deväťdesiatosem
Deväťdesiatosem
99
Deväťdesiatdeväť
Deväťdesiatdeväť
100
Sto
Sto

Comments

Loading Comments