Čísla v španielčine

Čísla v španielčine

0
Cero
Nula
1
uno
Jeden
2
dos
Dva
3
tres
Tri
4
cuatro
Štyri
5
cinco
Päť
6
seis
Šesť
7
siete
Sedem
8
ocho
Osem
9
nueve
Deväť
10
diez
Desať
11
once
Jedenásť
12
doce
Dvanásť
13
trece
Trinásť
14
catorce
Štrnásť
15
quince
Pätnásť
16
dieciséis
Šestnásť
17
diecisiete
Sedemnásť
18
dieciocho
Osemnásť
19
diecinueve
Devätnásť
20
veinte
Dvadsať
21
veintiuno
Dvadsaťjeden
22
veintidós
Dvadsaťdva
23
veintitrés
Dvadsaťtri
24
veinticuatro
Dvadsaťštyri
25
veinticinco
Dvadsaťpäť
26
veintiséis
Dvadsaťšesť
27
veintisiete
Dvadsaťsedem
28
veintiocho
Dvadsaťosem
29
veintinueve
Dvadsaťdeväť
30
treinta
Tridsať
31
treinta y uno
Tridsaťjeden
32
treinta y dos
Tridsaťdva
33
treinta y tres
Tridsaťtri
34
treinta y cuatro
Tridsaťštyri
35
treinta y cinco
Tridsaťpäť
36
treinta y seis
Tridsaťšesť
37
treinta y siete
Tridsaťsedem
38
treinta y ocho
Tridsaťosem
39
treinta y nueve
Tridsaťdeväť
40
cuarenta
Štyridsať
41
cuarenta y uno
Štyridsaťjeden
42
cuarenta y dos
Štyridsaťdva
43
cuarenta y tres
Štyridsaťdva
44
cuarenta y cuatro
Štyridsaťštyri
45
cuarenta y cinco
Štyridsaťpäť
46
cuarenta y seis
Štyridsaťšesť
47
cuarenta y siete
Štyridsaťsedem
48
cuarenta y ocho
Štyridsaťosem
49
cuarenta y nueve
Štyridsaťdeväť
50
cincuenta
Päťdesiat
51
cincuenta y uno
Päťdesiatjeden
52
cincuenta y dos
Päťdesiatdva
53
cincuenta y tres
Päťdesiattri
54
cincuenta y cuatro
Päťdesiatštyri
55
cincuenta y cinco
Päťdesiatpäť
56
cincuenta y seis
Päťdesiatšesť
57
cincuenta y siete
Päťdesiatsedem
58
cincuenta y ocho
Päťdesiatosem
59
cincuenta y nueve
Päťdesiatdeväť
60
sesenta
Šesťdesiat
61
sesenta y uno
Šesťdesiatjeden
62
sesenta y dos
Šesťdesiatdva
63
sesenta y tres
Šesťdesiattri
64
sesenta y cuatro
Šesťdesiatštyri
65
sesenta y cinco
Šesťdesiatpäť
66
sesenta y seis
Šesťdesiatšesť
67
sesenta y siete
Šesťdesiatsedem
68
sesenta y ocho
Šesťdesiatosem
69
sesenta y nueve
Šesťdesiatdeväť
70
setenta
Sedemdesiat
71
setenta y uno
Sedemdesiatjeden
72
setenta y dos
Sedemdesiatdva
73
setenta y tres
Sedemdesiattri
74
setenta y cuatro
Sedemdesiatštyri
75
setenta y cinco
Sedemdesiatpäť
76
setenta y seis
Sedemdesiatšesť
77
setenta y siete
Sedemdesiatsedem
78
setenta y ocho
Sedemdesiatosem
79
setenta y nueve
Sedemdesiatdeväť
80
ochenta
Osemdesiat
81
ochenta y uno
Osemdesiatjeden
82
ochenta y dos
Osemdesiatdva
83
ochenta y tres
Osemdesiattri
84
ochenta y cuatro
Osemdesiatštyri
85
ochenta y cinco
Osemdesiatpäť
86
ochenta y seis
Osemdesiatšesť
87
ochenta y siete
Osemdesiatsedem
88
ochenta y ocho
Osemdesiatosem
89
ochenta y nueve
Osemdesiatdeväť
90
noventa
Deväťdesiat
91
noventa y uno
Deväťdesiatjeden
92
noventa y dos
Deväťdesiatdva
93
noventa y tres
Deväťdesiattri
94
noventa y cuatro
Deväťdesiatštyri
95
noventa y cinco
Deväťdesiatpäť
96
noventa y seis
Deväťdesiatšesť
97
noventa y siete
Deväťdesiatsedem
98
noventa y ocho
Deväťdesiatosem
99
noventa y nueve
Deväťdesiatdeväť
100
cien
Sto

Comments

Loading Comments