Čísla v srbčine

Čísla v srbčine

#slovenčinasrbčinaSound
0Nulaнула-
1Jedenједан-
2Dvaдва-
3Triтри-
4Štyriчетири-
5Päťпет-
6Šesťшест-
7Sedemседам-
8Osemосам-
9Deväťдевет-
10Desaťдесет-
11Jedenásťједанаест-
12Dvanásťдванаест-
13Trinásťтринаест-
14Štrnásťчетрнаест-
15Pätnásťпетнаест-
16Šestnásťшеснаест-
17Sedemnásťседамнаест-
18Osemnásťосамнаест-
19Devätnásťдеветнаест-
20Dvadsaťдвадесет-
21Dvadsaťjedenдвадесет и један-
22Dvadsaťdvaдвадесет и два-
23Dvadsaťtriдвадесет три-
24Dvadsaťštyriдвадесет и четири-
25Dvadsaťpäťдвадесет и пет-
26Dvadsaťšesťдвадесет и шест-
27Dvadsaťsedemдвадесет и седам-
28Dvadsaťosemдвадесет и осам-
29Dvadsaťdeväťдвадесет и девет-
30Tridsaťтридесет-
31Tridsaťjedenтридесет и један-
32Tridsaťdvaтридесет и два-
33Tridsaťtriтридесет и три-
34Tridsaťštyriтридесет и четири-
35Tridsaťpäťтридесет и пети-
36Tridsaťšesťтридесет и шест-
37Tridsaťsedemтридесет и седам-
38Tridsaťosemтридесет и осам-
39Tridsaťdeväťтридесет и девет-
40Štyridsaťчетрдесет-
41Štyridsaťjedenчетрдесет и један-
42Štyridsaťdvaчетрдесет два-
43Štyridsaťdvaчетрдесет и три-
44Štyridsaťštyriчетрдесет и четири-
45Štyridsaťpäťчетрдесет и пет-
46Štyridsaťšesťчетрдесет и шест-
47Štyridsaťsedemчетрдесет и седам-
48Štyridsaťosemчетрдесет и осам-
49Štyridsaťdeväťчетрдесет и девет-
50Päťdesiatпедесет-
51Päťdesiatjedenпедесет један-
52Päťdesiatdvaпедесет два-
53Päťdesiattriпедесет три-
54Päťdesiatštyriпедесет четврти-
55Päťdesiatpäťпедесет и пет-
56Päťdesiatšesťпедесет и шест-
57Päťdesiatsedemпедесет и седам-
58Päťdesiatosemпедесет и осам-
59Päťdesiatdeväťпедесет и девет-
60Šesťdesiatшездесет-
61Šesťdesiatjedenшездесет и један-
62Šesťdesiatdvaшездесет и два-
63Šesťdesiattriшездесет и три-
64Šesťdesiatštyriшездесет и четири-
65Šesťdesiatpäťшездесет и пет-
66Šesťdesiatšesťшездесет и шест-
67Šesťdesiatsedemшездесет и седам-
68Šesťdesiatosemшездесет и осам-
69Šesťdesiatdeväťшездесет и девет-
70Sedemdesiatседамдесет-
71Sedemdesiatjedenседамдесет и један-
72Sedemdesiatdvaседамдесет и два-
73Sedemdesiattriседамдесет и три-
74Sedemdesiatštyriседамдесет и четири-
75Sedemdesiatpäťседамдесет и пет-
76Sedemdesiatšesťседамдесет и шест-
77Sedemdesiatsedemседамдесет и седам-
78Sedemdesiatosemседамдесет и осам-
79Sedemdesiatdeväťседамдесет и девет-
80Osemdesiatосамдесет-
81Osemdesiatjedenосамдесет и један-
82Osemdesiatdvaосамдесет и два-
83Osemdesiattriосамдесет и три-
84Osemdesiatštyriосамдесет и четири-
85Osemdesiatpäťосамдесет и пет-
86Osemdesiatšesťосамдесет и шест-
87Osemdesiatsedemосамдесет и седам-
88Osemdesiatosemосамдесет и осам-
89Osemdesiatdeväťосамдесет и девет-
90Deväťdesiatдеведесет-
91Deväťdesiatjedenдеведесет и један-
92Deväťdesiatdvaдеведесет и два-
93Deväťdesiattriдеведесет и три-
94Deväťdesiatštyriдеведесет и четири-
95Deväťdesiatpäťдеведесет и пет-
96Deväťdesiatšesťдеведесет и шест-
97Deväťdesiatsedemдеведесет и седам-
98Deväťdesiatosemдеведесет и осам-
99Deväťdesiatdeväťдеведесет и девет-
100Stoсто-

Comments

Loading Comments