Čísla vo francúzštine

Čísla vo francúzštine

#slovenčinafrancúzštinaSound
0NulaZéro
1Jedenun
2Dvadeux
3Tritrois
4Štyriquatre
5Päťcinq
6Šesťsix
7Sedemsept
8Osemhuit
9Deväťneuf
10Desaťdix
11Jedenásťonze
12Dvanásťdouze
13Trinásťtreize
14Štrnásťquatorze
15Pätnásťquinze
16Šestnásťseize
17Sedemnásťdix-sept
18Osemnásťdix-huit
19Devätnásťdix-neuf
20Dvadsaťvingt
21Dvadsaťjedenvingt et un
22Dvadsaťdvavingt-deux
23Dvadsaťtrivingt-trois
24Dvadsaťštyrivingt-quatre
25Dvadsaťpäťvingt-cinq
26Dvadsaťšesťvingt-six
27Dvadsaťsedemvingt-sept
28Dvadsaťosemvingt-huit
29Dvadsaťdeväťvingt-neuf
30Tridsaťtrente
31Tridsaťjedentrente et un
32Tridsaťdvatrente-deux
33Tridsaťtritrente-trois
34Tridsaťštyritrente-quatre
35Tridsaťpäťtrente-cinq
36Tridsaťšesťtrente-six
37Tridsaťsedemtrente-sept
38Tridsaťosemtrente-huit
39Tridsaťdeväťtrente-neuf
40Štyridsaťquarante
41Štyridsaťjedenquarante et un
42Štyridsaťdvaquarante-deux
43Štyridsaťdvaquarante-trois
44Štyridsaťštyriquarante-quatre
45Štyridsaťpäťquarante-cinq
46Štyridsaťšesťquarante-six
47Štyridsaťsedemquarante-sept
48Štyridsaťosemquarante-huit
49Štyridsaťdeväťquarante-neuf
50Päťdesiatcinquante
51Päťdesiatjedencinquante et un
52Päťdesiatdvacinquante-deux
53Päťdesiattricinquante-trois
54Päťdesiatštyricinquante-quatre
55Päťdesiatpäťcinquante-cinq
56Päťdesiatšesťcinquante-six
57Päťdesiatsedemcinquante-sept
58Päťdesiatosemcinquante-huit
59Päťdesiatdeväťcinquante-neuf
60Šesťdesiatsoixante
61Šesťdesiatjedensoixante et un
62Šesťdesiatdvasoixante-deux
63Šesťdesiattrisoixante-trois
64Šesťdesiatštyrisoixante-quatre
65Šesťdesiatpäťsoixante-cinq
66Šesťdesiatšesťsoixante-six
67Šesťdesiatsedemsoixante-sept
68Šesťdesiatosemsoixante-huit
69Šesťdesiatdeväťsoixante-neuf
70Sedemdesiatsoixante-dix
71Sedemdesiatjedensoixante et onze
72Sedemdesiatdvasoixante-douze
73Sedemdesiattrisoixante-treize
74Sedemdesiatštyrisoixante-quatorze
75Sedemdesiatpäťsoixante-quinze
76Sedemdesiatšesťsoixante-seize
77Sedemdesiatsedemsoixante-dix-sept
78Sedemdesiatosemsoixante-dix-huit
79Sedemdesiatdeväťsoixante-dix-neuf
80Osemdesiatquatre-vingt
81Osemdesiatjedenquatre-vingt-un
82Osemdesiatdvaquatre-vingt-deux
83Osemdesiattriquatre-vingt-trois
84Osemdesiatštyriquatre-vingt-quatre
85Osemdesiatpäťquatre-vingt-cinq
86Osemdesiatšesťquatre-vingt-six
87Osemdesiatsedemquatre-vingt-sept
88Osemdesiatosemquatre-vingt-huit
89Osemdesiatdeväťquatre-vingt-neuf
90Deväťdesiatquatre-vingt-dix
91Deväťdesiatjedenquatre-vingt-onze
92Deväťdesiatdvaquatre-vingt-douze
93Deväťdesiattriquatre-vingt-treize
94Deväťdesiatštyriquatre-vingt-quatorze
95Deväťdesiatpäťquatre-vingt-quinze
96Deväťdesiatšesťquatre-vingt-seize
97Deväťdesiatsedemquatre-vingt-dix-sept
98Deväťdesiatosemquatre-vingt-dix-huit
99Deväťdesiatdeväťquatre-vingt-dix-neuf
100Stocent

Comments

Loading Comments