Številke v Azerih

Številke v Azerih

# slovenščina azerbajdžanščina Sound
0 Nič Sıfır
1 Ena Bir
2 Dve Iki
3 Tri Üç
4 štiri Dörd
5 Pet Beş
6 šest Altı
7 Sedem Yeddi
8 Osem Səkkiz
9 Devet Doqquz
10 Deset On
11 Enajst On bir
12 Dvanajst On iki
13 Trinajst On üç
14 štirinajst On dörd
15 Petnajst On beş
16 šestnajst On altı
17 Sedemnajst On yeddi
18 Osemnajst On səkkiz
19 Devetnajst On doqquz
20 Dvajset Iyirmi
21 Enaindvajset Iyirmi bir
22 Dvaindvajset İyirmi iki
23 Triindvajset Iyirmi üç
24 štiriindvajset Iyirmi dörd
25 Petindvajset Iyirmi beş
26 šestindvajset Iyirmi altı
27 Sedemindvajset Iyirmi yeddi
28 Osemindvajset Iyirmi səkkiz
29 Devetindvajset Iyirmi doqquz
30 Trideset Otuz
31 Enaintrideset Otuz bir
32 Dváintrídeset Otuz iki
33 Tríintrídeset Otuz üç
34 štíriintrídeset Otuz dörd
35 Pétintrídeset Otuz beş
36 šéstintrídeset Otuz altı
37 Sédemintrídeset Otuz yeddi
38 ósemintrídeset Otuz səkkiz
39 Devétintrídeset Otuz doqquz
40 štirideset Qırx
41 ênainštírideset Qırx bir
42 dváinštírideset Qırx iki
43 Tríinštírideset Qırx üç
44 štíriinštírideset Qırx dörd
45 Pétinštírideset Qırx beş
46 šéstinštírideset Qırx altı
47 Sédeminštírideset Qırx yeddi
48 óseminštírideset Qırx səkkiz
49 Devétinštírideset Qırx doqquz
50 Pétdeset Əlli
51 ênainpétdeset Əlli bir
52 Dváinpétdeset Əlli iki
53 Tríinpétdeset Əlli üç
54 štíriinpétdeset Əlli dörd
55 Pétinpétdeset Əlli beş
56 šéstinpétdeset Əlli altı
57 sédeminpétdeset Əlli yeddi
58 óseminpétdeset Əlli səkkiz
59 devétinpétdeset Əlli doqquz
60 šéstdeset Altmış
61 ênainšéstdeset Altmış bir
62 dváinšéstdeset Sixty iki
63 tríinšéstdeset Altmış üç
64 štíriinšéstdeset Altmış dörd
65 pétinšéstdeset Altmış beş
66 šéstinšéstdeset Altmış altı
67 sédeminšéstdeset Altmış yeddi
68 óseminšéstdeset Altmış səkkiz
69 devétinšéstdeset Sixty doqquz
70 Sédemdeset Yetmiş
71 ênainsédemdeset Yetmiş bir
72 dváinsédemdeset Yetmiş iki
73 tríinsédemdeset Yetmiş üç
74 štíriinsédemdeset Yetmiş dörd
75 pétinsédemdeset Yetmiş beş
76 šéstinsédemdeset Yetmiş altı
77 sédeminsédemdeset Yetmiş yeddi
78 óseminsédemdeset Yetmiş səkkiz
79 devétinsédemdeset Yetmiş doqquz
80 ósemdeset Səksən
81 ênainósemdeset Səksən bir
82 dváinósemdeset Səksən iki
83 tríinósemdeset Səksən üç
84 štíriinósemdeset Səksən dörd
85 pétinósemdeset Səksən beş
86 šéstinósemdeset Səksən altı
87 sédeminósemdeset Səksən yeddi
88 óseminósemdeset Səksən səkkiz
89 devétinósemdeset Səksən doqquz
90 devétdeset Doxsan
91 ênaindevétdeset Doxsan bir
92 dváindevétdeset Doxsan iki
93 tríindevétdeset Doxsan üç
94 štíriindevétdeset Doxsan dörd
95 pétindevétdeset Doxsan beş
96 šéstindevétdeset Doxsan altı
97 sédemindevétdeset Doxsan yeddi
98 ósemindevétdeset Doxsan səkkiz
99 devétindevétdeset Doxsan doqquz
100 Stó Yüz

Comments

Loading Comments