Številke v češčini

Številke v češčini

# slovenščina češčina Sound
0 Nič nula
1 Ena jedna
2 Dve dvě
3 Tri tři
4 štiri čtyři
5 Pet pět
6 šest šest
7 Sedem sedm
8 Osem osm
9 Devet devět
10 Deset deset
11 Enajst jedenáct
12 Dvanajst dvanáct
13 Trinajst třináct
14 štirinajst čtrnáct
15 Petnajst patnáct
16 šestnajst šestnáct
17 Sedemnajst sedmnáct
18 Osemnajst osmnáct
19 Devetnajst devatenáct
20 Dvajset dvacet
21 Enaindvajset dvacet jedna
22 Dvaindvajset dvacet dva
23 Triindvajset dvacet tři
24 štiriindvajset dvacet čtyři
25 Petindvajset dvacet pět
26 šestindvajset dvacet šest
27 Sedemindvajset dvacet sedm
28 Osemindvajset dvacet osm
29 Devetindvajset dvacet devět
30 Trideset třicet
31 Enaintrideset třicet jedna
32 Dváintrídeset třicet dva
33 Tríintrídeset třicet tři
34 štíriintrídeset třicet čtyři
35 Pétintrídeset třicet pět
36 šéstintrídeset třicet šest
37 Sédemintrídeset třicet sedm
38 ósemintrídeset třicet osm
39 Devétintrídeset třicet devět
40 štirideset čtyřicet
41 ênainštírideset čtyřicet jedna
42 dváinštírideset čtyřicet dva
43 Tríinštírideset čtyřicet tři
44 štíriinštírideset čtyřicet čtyři
45 Pétinštírideset čtyřicet pět
46 šéstinštírideset čtyřicet šest
47 Sédeminštírideset čtyřicet sedm
48 óseminštírideset čtyřicet osm
49 Devétinštírideset čtyřicet devět
50 Pétdeset padesát
51 ênainpétdeset padesát jedna
52 Dváinpétdeset padesát dva
53 Tríinpétdeset padesát tři
54 štíriinpétdeset padesát čtyři
55 Pétinpétdeset padesát pět
56 šéstinpétdeset padesát šest
57 sédeminpétdeset padesát sedm
58 óseminpétdeset padesát osm
59 devétinpétdeset padesát devět
60 šéstdeset šedesát
61 ênainšéstdeset šedesát jedna
62 dváinšéstdeset šedesát dva
63 tríinšéstdeset šedesát tři
64 štíriinšéstdeset šedesát čtyři
65 pétinšéstdeset šedesát pět
66 šéstinšéstdeset šedesát šest
67 sédeminšéstdeset šedesát sedm
68 óseminšéstdeset šedesát osm
69 devétinšéstdeset šedesát devět
70 Sédemdeset sedmdesát
71 ênainsédemdeset sedmdesát jedna
72 dváinsédemdeset sedmdesát dva
73 tríinsédemdeset sedmdesát tři
74 štíriinsédemdeset sedmdesát čtyři
75 pétinsédemdeset sedmdesát pět
76 šéstinsédemdeset sedmdesát šest
77 sédeminsédemdeset sedmdesát sedm
78 óseminsédemdeset sedmdesát osm
79 devétinsédemdeset sedmdesát devět
80 ósemdeset osmdesát
81 ênainósemdeset osmdesát jedna
82 dváinósemdeset osmdesát dva
83 tríinósemdeset osmdesát tři
84 štíriinósemdeset osmdesát čtyři
85 pétinósemdeset osmdesát pět
86 šéstinósemdeset osmdesát šest
87 sédeminósemdeset osmdesát sedm
88 óseminósemdeset osmdesát osm
89 devétinósemdeset osmdesát devět
90 devétdeset devadesát
91 ênaindevétdeset devadesát jedna
92 dváindevétdeset devadesát dva
93 tríindevétdeset devadesát tři
94 štíriindevétdeset devadesát čtyři
95 pétindevétdeset devadesát pět
96 šéstindevétdeset devadesát šest
97 sédemindevétdeset devadesát sedm
98 ósemindevétdeset devadesát osm
99 devétindevétdeset devadesát devět
100 Stó sto

Comments

Loading Comments