Številke v filipini

Številke v filipini

0
sero
Nič
1
isa
Ena
2
dalawa
Dve
3
tatlo
Tri
4
apat
štiri
5
lima
Pet
6
anim
šest
7
pito
Sedem
8
walo
Osem
9
siyam
Devet
10
sampu
Deset
11
labingisa
Enajst
12
labingdalawa
Dvanajst
13
labingtatlo
Trinajst
14
labingapat
štirinajst
15
labinglima
Petnajst
16
labinganim
šestnajst
17
labingpito
Sedemnajst
18
labingwalo
Osemnajst
19
labingsiyam
Devetnajst
20
dalawampu
Dvajset
21
dalawampu't isa
Enaindvajset
22
dalawampu't dalawa
Dvaindvajset
23
dalawampu't tatlo
Triindvajset
24
dalawampu't apat
štiriindvajset
25
dalawampu't lima
Petindvajset
26
dalawampu't anim
šestindvajset
27
dalawampu't pito
Sedemindvajset
28
dalawampu't walo
Osemindvajset
29
dalawampu't siyam
Devetindvajset
30
tatlompu
Trideset
31
tatlompu't isa
Enaintrideset
32
tatlompu't dalawa
Dváintrídeset
33
tatlompu't tatlo
Tríintrídeset
34
tatlompu't apat
štíriintrídeset
35
tatlompu't lima
Pétintrídeset
36
tatlompu't anim
šéstintrídeset
37
tatlompu't pito
Sédemintrídeset
38
tatlompu't walo
ósemintrídeset
39
tatlompu't siyam
Devétintrídeset
40
apatnapo
štirideset
41
apatnapo't isa
ênainštírideset
42
apatnapo't dalawa
dváinštírideset
43
apatnapo't tatlo
Tríinštírideset
44
apatnapo't apat
štíriinštírideset
45
apatnapo't lima
Pétinštírideset
46
apatnapo't anim
šéstinštírideset
47
apatnapo't pito
Sédeminštírideset
48
apatnapo't walo
óseminštírideset
49
apatnapo't siyam
Devétinštírideset
50
limampo
Pétdeset
51
limampu't isa
ênainpétdeset
52
limampu't dalawa
Dváinpétdeset
53
limampu't tatlo
Tríinpétdeset
54
limampu't apat
štíriinpétdeset
55
limampu't lima
Pétinpétdeset
56
limampu't anim
šéstinpétdeset
57
limampu't pito
sédeminpétdeset
58
limampu't walo
óseminpétdeset
59
limampu't siyam
devétinpétdeset
60
animnapo
šéstdeset
61
animnapu't isa
ênainšéstdeset
62
animnapu't dalawa
dváinšéstdeset
63
animnapu't tatlo
tríinšéstdeset
64
animnapu't apat
štíriinšéstdeset
65
animnapu't lima
pétinšéstdeset
66
animnapu't anim
šéstinšéstdeset
67
animnapu't pito
sédeminšéstdeset
68
animnapu't walo
óseminšéstdeset
69
animnapu't siyam
devétinšéstdeset
70
pitumpo
Sédemdeset
71
pitumpo't isa
ênainsédemdeset
72
pitumpo't dalawa
dváinsédemdeset
73
pitumpo't tatlo
tríinsédemdeset
74
pitumpo't apat
štíriinsédemdeset
75
pitumpo't lima
pétinsédemdeset
76
pitumpo't anim
šéstinsédemdeset
77
pitumpo't pito
sédeminsédemdeset
78
pitumpo't walo
óseminsédemdeset
79
pitumpo't siyam
devétinsédemdeset
80
walompu
ósemdeset
81
walopmu't isa
ênainósemdeset
82
walopmu't dalawa
dváinósemdeset
83
walopmu't tatlo
tríinósemdeset
84
walopmu't apat
štíriinósemdeset
85
walopmu't lima
pétinósemdeset
86
walopmu't anim
šéstinósemdeset
87
walopmu't pito
sédeminósemdeset
88
walopmu't walo
óseminósemdeset
89
walopmu't siyam
devétinósemdeset
90
siyamnapu
devétdeset
91
siyamnapu't isa
ênaindevétdeset
92
siyamnapu't dalawa
dváindevétdeset
93
siyamnapu't tatlo
tríindevétdeset
94
siyamnapu't apat
štíriindevétdeset
95
siyamnapu't lima
pétindevétdeset
96
siyamnapu't anim
šéstindevétdeset
97
siyamnapu't pito
sédemindevétdeset
98
siyamnapu't walo
ósemindevétdeset
99
siyamnapu't siyam
devétindevétdeset
100
isangdaan
Stó

Comments

Loading Comments