Številke v filipini

Številke v filipini

# slovenščina tagaloščina Sound
0 Nič sero
1 Ena isa
2 Dve dalawa
3 Tri tatlo
4 štiri apat
5 Pet lima
6 šest anim
7 Sedem pito
8 Osem walo
9 Devet siyam
10 Deset sampu
11 Enajst labingisa
12 Dvanajst labingdalawa
13 Trinajst labingtatlo
14 štirinajst labingapat
15 Petnajst labinglima
16 šestnajst labinganim
17 Sedemnajst labingpito
18 Osemnajst labingwalo
19 Devetnajst labingsiyam
20 Dvajset dalawampu
21 Enaindvajset dalawampu't isa
22 Dvaindvajset dalawampu't dalawa
23 Triindvajset dalawampu't tatlo
24 štiriindvajset dalawampu't apat
25 Petindvajset dalawampu't lima
26 šestindvajset dalawampu't anim
27 Sedemindvajset dalawampu't pito
28 Osemindvajset dalawampu't walo
29 Devetindvajset dalawampu't siyam
30 Trideset tatlompu
31 Enaintrideset tatlompu't isa
32 Dváintrídeset tatlompu't dalawa
33 Tríintrídeset tatlompu't tatlo
34 štíriintrídeset tatlompu't apat
35 Pétintrídeset tatlompu't lima
36 šéstintrídeset tatlompu't anim
37 Sédemintrídeset tatlompu't pito
38 ósemintrídeset tatlompu't walo
39 Devétintrídeset tatlompu't siyam
40 štirideset apatnapo
41 ênainštírideset apatnapo't isa
42 dváinštírideset apatnapo't dalawa
43 Tríinštírideset apatnapo't tatlo
44 štíriinštírideset apatnapo't apat
45 Pétinštírideset apatnapo't lima
46 šéstinštírideset apatnapo't anim
47 Sédeminštírideset apatnapo't pito
48 óseminštírideset apatnapo't walo
49 Devétinštírideset apatnapo't siyam
50 Pétdeset limampo
51 ênainpétdeset limampu't isa
52 Dváinpétdeset limampu't dalawa
53 Tríinpétdeset limampu't tatlo
54 štíriinpétdeset limampu't apat
55 Pétinpétdeset limampu't lima
56 šéstinpétdeset limampu't anim
57 sédeminpétdeset limampu't pito
58 óseminpétdeset limampu't walo
59 devétinpétdeset limampu't siyam
60 šéstdeset animnapo
61 ênainšéstdeset animnapu't isa
62 dváinšéstdeset animnapu't dalawa
63 tríinšéstdeset animnapu't tatlo
64 štíriinšéstdeset animnapu't apat
65 pétinšéstdeset animnapu't lima
66 šéstinšéstdeset animnapu't anim
67 sédeminšéstdeset animnapu't pito
68 óseminšéstdeset animnapu't walo
69 devétinšéstdeset animnapu't siyam
70 Sédemdeset pitumpo
71 ênainsédemdeset pitumpo't isa
72 dváinsédemdeset pitumpo't dalawa
73 tríinsédemdeset pitumpo't tatlo
74 štíriinsédemdeset pitumpo't apat
75 pétinsédemdeset pitumpo't lima
76 šéstinsédemdeset pitumpo't anim
77 sédeminsédemdeset pitumpo't pito
78 óseminsédemdeset pitumpo't walo
79 devétinsédemdeset pitumpo't siyam
80 ósemdeset walompu
81 ênainósemdeset walopmu't isa
82 dváinósemdeset walopmu't dalawa
83 tríinósemdeset walopmu't tatlo
84 štíriinósemdeset walopmu't apat
85 pétinósemdeset walopmu't lima
86 šéstinósemdeset walopmu't anim
87 sédeminósemdeset walopmu't pito
88 óseminósemdeset walopmu't walo
89 devétinósemdeset walopmu't siyam
90 devétdeset siyamnapu
91 ênaindevétdeset siyamnapu't isa
92 dváindevétdeset siyamnapu't dalawa
93 tríindevétdeset siyamnapu't tatlo
94 štíriindevétdeset siyamnapu't apat
95 pétindevétdeset siyamnapu't lima
96 šéstindevétdeset siyamnapu't anim
97 sédemindevétdeset siyamnapu't pito
98 ósemindevétdeset siyamnapu't walo
99 devétindevétdeset siyamnapu't siyam
100 Stó isangdaan

Comments

Loading Comments