Številke v hrvaščini

Številke v hrvaščini

0
nula
Nič
1
jedan
Ena
2
dva
Dve
3
tri
Tri
4
četiri
štiri
5
pet
Pet
6
šest
šest
7
sedam
Sedem
8
osam
Osem
9
devet
Devet
10
deset
Deset
11
jedanaest
Enajst
12
dvanaest
Dvanajst
13
trinaest
Trinajst
14
četrnaest
štirinajst
15
petnaest
Petnajst
16
šesnaest
šestnajst
17
sedamnaest
Sedemnajst
18
osamnaest
Osemnajst
19
devetnaest
Devetnajst
20
dvadeset
Dvajset
21
dvadeset i jedan
Enaindvajset
22
dvadeset i dva
Dvaindvajset
23
dvadeset i tri
Triindvajset
24
dvadeset i četiri
štiriindvajset
25
dvadeset i pet
Petindvajset
26
dvadeset i šest
šestindvajset
27
dvadeset i sedam
Sedemindvajset
28
dvadeset i osam
Osemindvajset
29
dvadeset i devet
Devetindvajset
30
trideset
Trideset
31
trideset i jedan
Enaintrideset
32
trideset i dva
Dváintrídeset
33
trideset i tri
Tríintrídeset
34
trideset i četiri
štíriintrídeset
35
trideset i pet
Pétintrídeset
36
trideset i šest
šéstintrídeset
37
trideset i sedam
Sédemintrídeset
38
trideset i osam
ósemintrídeset
39
trideset i devet
Devétintrídeset
40
četrdeset
štirideset
41
četrdeset i jedan
ênainštírideset
42
četrdeset i dva
dváinštírideset
43
četrdeset i tri
Tríinštírideset
44
četrdeset i četiri
štíriinštírideset
45
četrdeset i pet
Pétinštírideset
46
četrdeset i šest
šéstinštírideset
47
četrdeset i sedam
Sédeminštírideset
48
četrdeset osam
óseminštírideset
49
četrdeset i devet
Devétinštírideset
50
pedeset
Pétdeset
51
pedeset i jedan
ênainpétdeset
52
pedeset i dva
Dváinpétdeset
53
pedeset i tri
Tríinpétdeset
54
pedeset i četiri
štíriinpétdeset
55
pedeset i pet
Pétinpétdeset
56
pedeset i šest
šéstinpétdeset
57
pedeset i sedam
sédeminpétdeset
58
pedeset i osam
óseminpétdeset
59
pedeset i devet
devétinpétdeset
60
šezdeset
šéstdeset
61
šezdeset i jedan
ênainšéstdeset
62
šezdeset i dva
dváinšéstdeset
63
šezdeset i tri
tríinšéstdeset
64
šezdeset i četiri
štíriinšéstdeset
65
šezdeset i pet
pétinšéstdeset
66
šezdeset i šest
šéstinšéstdeset
67
šezdeset i sedam
sédeminšéstdeset
68
šezdeset i osam
óseminšéstdeset
69
šezdeset i devet
devétinšéstdeset
70
sedamdeset
Sédemdeset
71
sedamdeset i jedan
ênainsédemdeset
72
sedamdeset i dva
dváinsédemdeset
73
sedamdeset i tri
tríinsédemdeset
74
sedamdeset i četiri
štíriinsédemdeset
75
sedamdeset i pet
pétinsédemdeset
76
sedamdeset i šest
šéstinsédemdeset
77
sedamdeset i sedam
sédeminsédemdeset
78
sedamdeset i osam
óseminsédemdeset
79
sedamdeset i devet
devétinsédemdeset
80
osamdeset
ósemdeset
81
osamdeset i jedan
ênainósemdeset
82
osamdeset i dva
dváinósemdeset
83
osamdeset i tri
tríinósemdeset
84
osamdeset i četiri
štíriinósemdeset
85
osamdeset i pet
pétinósemdeset
86
osamdeset i šest
šéstinósemdeset
87
osamdeset i sedam
sédeminósemdeset
88
osamdeset i osam
óseminósemdeset
89
osamdeset i devet
devétinósemdeset
90
devedeset
devétdeset
91
devedeset i jedan
ênaindevétdeset
92
devedeset i dva
dváindevétdeset
93
devedeset i tri
tríindevétdeset
94
devedeset i četiri
štíriindevétdeset
95
devedeset i pet
pétindevétdeset
96
devedeset i šest
šéstindevétdeset
97
devedeset i sedam
sédemindevétdeset
98
devedeset i osam
ósemindevétdeset
99
devedeset i devet
devétindevétdeset
100
sto
Stó

Comments

Loading Comments